10 warunków rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

10 warunków rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
fot. Arteum.ro/Unsplash

Kolejne dekady będą czasem intensywnego rozwoju projektów wiatrowych w Polsce. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) uważa, że branża ta zapewni polskiej gospodarce pewne i stabilne zyski, wygeneruje też tysiące nowych miejsc pracy. Stanowi jednak też spore wyzwanie. Czego potrzeba, żeby nie zmarnować szansy na zbudowanie lokalnego, silnego i odpornego przemysłu wiatrowego nad Wisłą? 

Według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) branża wiatrowa w nadchodzących dekadach przyniesie wzrost zaangażowania krajowych przedsiębiorstw i przemysłu. Sektory onshore i offshore wind mogą do 2040 r. zagwarantować prawie 200 tys. nowych miejsc pracy i ponad 450 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki. Do tego jednak, jak podkreśla PSEW, potrzebny jest odporny, zrównoważony i konkurencyjny łańcuch dostaw energetyki wiatrowej.

Raporty PSEW pokazują, że przy najlepszych scenariuszach rozwoju tej technologii oraz wykorzystaniu maksymalnego potencjału lądowej oraz morskiej energetyki wiatrowej Polska może do 2040 r. osiągnąć odpowiednio 36 GW oraz 33 GW zainstalowanych mocy.

REKLAMA

 

Wykres pokazujący prognozy przyrostu mocy energetyki wiatrowej na lądzie w Polsce
Prognozy przyrostu mocy energetyki wiatrowej na lądzie w Polsce. Źródło: raport Wind Industry Hub

 

Wykres pokazujący prognozy przyrostu mocy energetyki wiatrowej na morzu w Polsce. Źródło: Raport
Prognozy przyrostu mocy energetyki wiatrowej na morzu w Polsce. Źródło: raport Wind Industry Hub

W celu wsparcia zaplecza usługowego i produktowego dla sektora wiatrowego PSEW w ubiegłym roku powołało fundację Wind Industry Hub, która teraz zaprezentowała raport zarysowujący plan działania na rzecz rozwoju polskiego przemysłu wiatrowego. Mają się one wpisywać w koncepcję Unii Europejskiej, która uznaje szczególną rolę energetyki wiatrowej w transformacji energetycznej i dekarbonizacji. W grudniu 2023 r. państwa UE podpisały Europejską Kartę Wiatru (European Wind Charter), zobowiązując swoje kraje do realizacji działań przypisanych im w ramach Pakietu Energetyki Wiatrowej (Wind Power Action Plan).

 

Wykres pokazujący scenariusz wzrostu nowych mocy wiatrowych (lądowych oraz morskich) w Europie w latach 2023-2027
Scenariusz wzrostu nowych mocy wiatrowych (lądowych oraz morskich) w Europie w latach 2023-2027. Źródło: WindEurope

– Zielona transformacja nie uda się bez silnej bazy przemysłowej i lokalnego łańcucha dostaw. Kluczowe jest, żeby beneficjentami tego procesu były nasze krajowe przedsiębiorstwa. Zaproponowane przez KE działania są spójne z kierunkami rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Branża wiatrowa w naszym kraju od lat skupia się na rozwijaniu lokalnego łańcucha dostaw – mówi Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Jak wzmocnić lokalną branżę wiatrową?

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej uznaje za kwestię kluczową konieczność budowania lokalnego, silnego i odpornego przemysłu oraz usług, które zapewnią ciągłość inwestycyjną i poprawią ekonomikę przyszłych projektów OZE. Choć bowiem Polski przemysł ma ogromny potencjał, żeby być istotnym graczem w globalnym łańcuchu dostaw dla lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, to bez solidnej polityki dla przemysłu, skupionej na OZE, szansa ta może zostać zaprzepaszczona.

– Jako stowarzyszenie optujemy za usprawnieniem procedur planistycznych i permittingowych, bo wiemy, że nowe miejsca pracy, większa liczba usługodawców i współpraca międzynarodowa to szansa nie tylko dla rynku energetyki wiatrowej w Polsce, ale także dla całej krajowej gospodarki – wskazuje Janusz Gajowiecki.

REKLAMA

Według PSEW kluczowe jest zaangażowanie na rzecz firm działających dla branży wiatrowej. Taki ma być cel fundacji Wind Industry Hub.

Wind Industry Hub to odpowiedź na bieżące wyzwania sygnalizowane przez inwestorów i związane z potrzebą rozwijania lokalnych łańcuchów dostaw dla sektora wiatrowego. Chcemy, by Polska wywiązała się z ambitnych unijnych celów względem stworzenia silnego i odpornego przemysłu oraz stabilnego rynku OZE. Potrzebujemy dziś świadomej polityki przemysłowej, która nada priorytety w rozwoju technologii i projektów, określi kierunki specjalizacji zakładów wytwórczych, sprofiluje edukację branżową czy określi ramy finansowania – wylicza Dominika Taranko, dyrektor zarządzająca, wiceprezes fundacji Wind Industry Hub.

Silne relacje biznesowe

Fundacja ma działać na rzecz wzmacniania polskich firm w ekspansji na rynki zagraniczne, wspierać rozwój rodzimych projektów i rozwijać napływ inwestycji zagranicznych do Polski poprzez ułatwianie kontaktów z krajowymi przedsiębiorstwami i administracją. Jej misją jest budowanie silnych relacji biznesowych oraz transfer wiedzy i technologii, a także wsparcie realizacji wspólnych projektów między krajowymi i zagranicznymi podmiotami przemysłowymi z sektora wiatrowego.

W raporcie „Rozwój przemysłu onshore i offshore wind w Polsce. Budowa łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej – plan działania” Wind Industry Hub podaje 10 wskazówek, które mają pomóc w wykorzystaniu gospodarczej szansy transformacji polskiego sektora energetycznego.

  1. Aktualizacja „Polityki energetycznej Polski” w celu określenia ambitnych celów w zakresie produkcji energii z OZE, w tym z lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, do 2050 r.
  2. Uzupełnienie „Polityki Przemysłowej Polski” o zapisy dotyczące budowy silnego przemysłu wiatrowego jako szansy dla polskiej gospodarki i jej innowacyjności
  3. Aktualizacja „Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich” w celu określenia nowych obszarów do potencjalnej budowy morskich farm wiatrowych
  4. Uproszczenie procedur administracyjnych dla rozwoju lądowych i morskich farm wiatrowych
  5. Wsparcie rozwoju polskiego przemysłu wiatrowego przy zastosowaniu już dostępnych i nowych mechanizmów finansowych, także w ramach środków UE
  6. Przygotowanie kadr dla przemysłu wiatrowego – zapewnienie dostosowanych programów edukacyjnych i kształcących nowe umiejętności
  7. Stworzenie mechanizmów wspierających zaangażowanie lokalnych producentów w ramach regulacji UE
  8. Wdrożenie do prawa krajowego postanowień rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (tzw. Net Zero Industry Act)
  9. Implementacja w Polsce Europejskiej Karty Wiatru poprzez wsparcie lokalnych łańcuchów dostaw i zdefiniowanie kryteriów jakościowych w przetargach na energię z farm wiatrowych
  10. Stworzenie odpowiedniego zaplecza administracyjnego i koordynacja prac w ramach ministerstw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, klimatu i środowiska, przemysłu oraz rozwoju i technologii.

– Realizacja tych kluczowych 10 kroków przybliży nas do zakładanego celu, tj. budowy silnego polskiego przemysłu wiatrowego, który stanie się jednym z filarów krajowej gospodarki. Nie należy jednak zapominać, że jest to proces długofalowy, w trakcie którego niezbędna będzie bieżąca adaptacja do zmieniających się uwarunkowań oraz koordynacja działań wszystkich zaangażowanych podmiotów – podkreśla Dominika Taranko.

 

Wykres pokazujący wytwarzanie energii elektrycznej wg źródła na przestrzeni lat 2015-2050
Wytwarzanie energii elektrycznej wg źródła na przestrzeni lat 2015-2050. Źródło: raport Wind Industry Hub

Cały raport można znaleźć na tej stronie.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.