Apel Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego ws. ustawy odległościowej

Apel Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego ws. ustawy odległościowej
Vestas press

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przygotował apel do rządu, w którym wzywa do zmiany niekorzystnych dla branży wiatrowej zapisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która zablokowała budowę nowych farm wiatrowych w Polsce.

Pomorze Zachodnie to region, w którym powstało najwięcej farm wiatrowych w Polsce. Realizację kolejnych projektów wiatrowych zablokowała wprowadzona w życie w połowie lipca br. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, nazywana przez branżę wiatrową ustawą odległościową lub antywiatrakową – ze względu na przyjęte w niej restrykcyjne kryteria budowy nowych farm wiatrowych, które w praktyce zablokowały możliwość realizacji nowych inwestycji w polskim sektorze wiatrowym.

Ustawa antywiatrakowa uderza także w budżety gmin, w których mogły powstać elektrownie wiatrowe, będąc potencjalnym znaczącym źródłem gminnych przychodów z tytułu pobieranych podatków.

REKLAMA

W liście adresowanym do rządu Beaty Szydło radni sejmiku woj. zachodniopomorskiego zwracają uwagę, że przyjęte regulacje doprowadzą do „zablokowania rozwoju sektora energetyki odnawialnej, przyczyniając się jednocześnie do poważnych negatywnych konsekwencji gospodarczych i społecznych”.

REKLAMA

Radni Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego wskazują, że firmy z sektora OZE tworzą, głównie na terenach poprzemysłowych i z dużymi problemami strukturalnymi, około 4 tys. bezpośrednich miejsc pracy oraz kolejne w sektorach powiązanych, do których zaliczana jest obsługa inwestycji w sektorze bankowym, badania i programy dydaktyczne uczelni wyższych, usługi instytucji otoczenia biznesu.

W regionie Pomorza Zachodniego ulokowanych jest wiele zakładów z sektora energetyki wiatrowej, w tym należących do liderów globalnej branży wiatrowej – LM Wind Power Blades, Bilfinger Offshore, KK Wind Solutions, Vestas, EPA, Bladt lndustries, Bic Electric, Finomar i wielu innych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Treść stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego ws. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych jest dostępna pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl