Niemcy: maks. 70 EUR/MWh w pierwszej aukcji dla farm wiatrowych na lądzie

Niemcy: maks. 70 EUR/MWh w pierwszej aukcji dla farm wiatrowych na lądzie
Fot. Innogy

Wcześniej w tym roku Niemcy ogłosili pierwszą aukcję dla morskiej energetyki wiatrowej, a teraz federalna agencja Bundesnetzagentur ogłosiła pierwszą w historii aukcję dla energetyki wiatrowej na lądzie. W tym roku zaplanowano przeprowadzenie w sumie trzech aukcji dedykowanych projektom farm wiatrowych na lądzie.

Wdrożony w tym roku w Niemczech system aukcyjny obejmuje wszystkie projekty wiatrowe o mocy powyżej 750 kW, dla mniejszych instalacji pozostawiono możliwość rozliczeń w systemie taryf gwarantowanych, o których przyznanie inwestorzy nie muszą konkurować tak jak w przypadku systemu aukcyjnego.

W pierwszej aukcji dla lądowej energetyki wiatrowej w Niemczech inwestorzy mogą składać swoje oferty do 2 maja br. Do podziału jest potencjał rzędu 800 MW, a maksymalną cenę ustalono na 0,07 euro/kWh.

REKLAMA

Preferencje w aukcji przewidziano dla lokalnych kooperatyw energetycznych. Tego rodzaju podmioty mogą być tworzone przez przynajmniej 10 osób fizycznych, z czego przynajmniej 6 musi legitymować się miejscem zamieszkania w regionie, w którym ma powstać farma wiatrowa.

Wprowadzono natomiast ograniczenia w zakresie budowy farm wiatrowych w regionach, w których konieczna jest rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych, zwłaszcza w północnej części kraju – ta zasada dotyczy landów Meklemburgia-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn, północnej części Dolnej Saksonii oraz miast Hamburg i Brema. Przyjęto zasadę, że w tych regionach możliwe będzie wybudowanie na podstawie majowej aukcji farm wiatrowych o mocy maksymalnie 258 MW.

Inwestorzy, którzy wygrają pierwszą aukcję dla lądowej energetyki wiatrowej, otrzymają prawo do sprzedaży energii zgodnie z modelem „pay-as-bid”, czyli po tej samej cenie, którą zaoferowali w aukcji.

Kolejne aukcje dla lądowej energetyki wiatrowej w Niemczech zaplanowano na sierpień i listopad.

Organizacja aukcji dla energetyki wiatrowej to efekt ostatniej nowelizacji niemieckiej ustawy EEG, która weszła w życie z początkiem 2017 r. i zmieniła mechanizmy wsparcia dla nowych inwestycji w obszarze m.in. energetyki wiatrowej.

REKLAMA

Na początku ubiegłego miesiąca agencja Bundesnetzagentur ogłosiła pierwszą aukcję, w której o wsparcie będą mogli się ubiegać inwestorzy planujący budowę farm wiatrowych na morzu. 

Bundesnetzagentur ma przeprowadzić pierwszą aukcję dla offshore, w której termin składania ofert ustalono na 1 kwietnia br. Do zagospodarowania w tej aukcji będzie potencjał morskich wiatraków wynoszący 1,55 GW. Maksymalną cenę za energię, którą będzie można zaoferować w tej aukcji, ustalono na 0,12 euro/kWh.

Druga aukcja dla offshore ma się odbyć rok później, 1 kwietnia 2018 r. W tym przypadku do podziału będzie również potencjał rzędu 1,55 GW.

W sumie na postawie obu aukcji mają powstać morskie farmy wiatrowe o potencjale 3,1 GW, z czego elektrownie wiatrowe o mocy 0,5 GW mają być zlokalizowane na Morzu Bałtyckim.

Niemcy to największy w Europie i trzeci największy na świecie – po Chinach i USA – producent energii wiatrowej.

Potencjał farm wiatrowych u naszych zachodnich sąsiadów na koniec 2016 r. wyniósł 50,02 GW, z czego w ubiegłym roku uruchomiono 5,44 GW (w tym 813 MW na morzu), co przełożyło się na inwestycje warte około 5,32 mld euro i co stanowiło 44 proc. wszystkich nowych mocy uruchomionych w europejskiej energetyce wiatrowej w ubiegłym roku. Rok wcześniej Niemcy uruchomili natomiast farmy wiatrowe o mocy 6 GW.

Udział energetyki wiatrowej w niemieckim miksie energetycznym wynosi około 16 proc., podczas gdy wszystkich OZE przekracza już 30 proc.

Tylko wczoraj niemieckie farmy wiatrowe wyprodukowały 349 GWh energii elektrycznej, co odpowiadało 23-procentowemu dziennemu zapotrzebowaniu na energię Niemiec.

red. gramwzielone.pl