Strata BOŚ za 2016 r. Przez kredyty na wiatraki

Strata BOŚ za 2016 r. Przez kredyty na wiatraki
Foto. Gramwzielone.pl

Grupa BOŚ odnotowała stratę za ubiegły rok na poziomie 60,1 mln zł. Jak zapewnia bank, gdyby nie zabezpieczenie rezerw na kredyty na farmy wiatrowe, odnotowano by zysk przekraczający 31 mln zł.

Porządkowanie starego portfela kredytów udzielonych na farmy wiatrowe wpłynęło na obniżenie wyniku finansowego Grupy BOŚ za 2016 r.  Utworzone przez Grupę odpisy dotyczą w szczególności projektów wiatrowych wspieranych przez Bank i jego spółki zależne w latach 2014-2015

Łączny poziom odpisów Grupy BOŚ z tytułu utraty wartości kredytów i aktywów finansowych w 2016 r. wyniósł 208,8 mln zł. W kwocie tej 97,9 mln zł dotyczy portfela kredytowego farm wiatrowych, co oznacza wzrost o 91,6 mln zł w stosunku do 2015 r. Natomiast portfel pozostałych rezerw utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2015 roku (wzrost o 3,1 mln zł).

REKLAMA

Finansowanie inwestycji wiatrowych było istotnym wyróżnikiem działań Grupy BOŚ w przeszłości przed 2016 r., w szczególności w latach 2014-2015. Znaczna koncentracja portfela kredytowego w tym sektorze szła wówczas parze z rosnącym ryzykiem takich inwestycji, wzrostem niepewności biznesowej co do przyszłej koniunktury w branży – na co kilkakrotnie zwracała uwagę w minionych latach agencja ratingowa Fitch – komentuje prezes BOŚ Banku Stanisław Kluza.

REKLAMA

BOŚ zapewnia, że utworzenie odpisów na kredyty udzielone na inwestycje wiatrowe „to efekt ostrożnościowego i zarazem odpowiedzialnego podejścia obecnego zarządu BOŚ w niepewnej sytuacji rynkowej tego sektora”. Bank zaznacza, że zdecydował się na taki krok pomimo braku, na dzień 31 grudnia 2016 r., zaległości w obsłudze zobowiązań przez inwestorów posiadających farmy wiatrowe.

BOŚ zaznacza, że intensywne działania restrukturyzacyjne zostały uruchomione w BOŚ już w I połowie 2016 r. W efekcie prowadzonej restrukturyzacji i skutecznego wdrażania przez nowy zarząd Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ na lata 2016-2020 doszło do istotnej poprawy sytuacji finansowej Banku na poziomie operacyjnym. Wynik odsetkowy Grupy BOŚ wzrósł z ok. 261 mln zł do ok. 309 mln zł. Efekty przyniosły także prace związane z odbudową zyskowności produktów oraz redukcją kosztów ogółem o 50 mln zł.

Łączny współczynnik wypłacalności Grupy na koniec 2016 r. ukształtował się na bezpiecznym poziomie 14,28 proc. wobec 12,10 proc. po 12 miesiącach 2015 r. Współczynnik Tier 1 na koniec minionego roku sięgnął 11,37 proc. wobec 9,13 proc. na koniec 2015 r.

Wcześniej o odpisach w segmencie kredytów na farmy wiatrowe informował również Alior. W ubiegłym roku ten bank miał zarezerwować na takie projekty ok. 34 mln zł, a w tym roku wartość odpisów może sięgnąć 40-60 mln zł.

red. gramwzielone.pl