Polenergia ma drugą decyzję środowiskową na offshore na Bałtyku

Polenergia ma drugą decyzję środowiskową na offshore na Bałtyku
Fot. Siemens

Polenergia S.A., największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, uzyskała od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II.

Jest to już druga prawomocna decyzja środowiskowa wydana dla spółki w zakresie projektu morskiej farmy wiatrowej realizowanego na Morzu Bałtyckim. W efekcie Polenergia dysponuje już prawomocnymi decyzjami środowiskowymi, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW.

Jak zaznacza spółka, jest to 3-krotnie więcej niż moc projektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja została zawieszona w związku z wejściem w życie w 2016 roku przepisów zmieniających zasady inwestowania na rynku odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA

Morskie farmy wiatrowe, które chce budować Polenergia, będą zlokalizowane na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim. Przewidywana obecnie moc pojedynczego wiatraka to około 8-10 MW. Jego wysokość osiągnie poziom maksymalnie 300 m n.p.m., a średnica rotora będzie wynosić maksymalnie 250 m. Byłyby to największe elektrownie wiatrowe, jakie dotychczas budowano w Polsce.

W styczniu br. rozpoczęły się dokładne pomiary wiatru na potrzeby obu projektów. Polenergia zapewnia, że rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę najwcześniej w 2019 roku, a pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk III może popłynąć do polskiego wybrzeża najwcześniej w 2021-2022 roku, a z morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II w 2026 roku. Okres eksploatacji obu farm wiatrowych przewidziany jest na 25 lat.

Realizacja każdego projektu została podzielona na etapy, co ma wynikać z zawartej przez inwestora umowy, która umożliwia przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 600 MW do roku 2021 na obszarze morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk III oraz przyłączenia 600 MW do końca 2025 roku na obszarze morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II.

REKLAMA

– Morskie farmy wiatrowe Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III są strategiczną inwestycją, która pozwoli nie tylko spółce, ale przede wszystkim polskiej gospodarce uzyskać miano lidera tego typu przedsięwzięć. Bazując na wyliczeniach ekspertów, jeśli uda się do 2030 roku zbudować na Bałtyku elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6000 MW, to polski PKB zyska z tego tytułu 60 mld złotych, a rynek pracy wzbogaci się o dodatkowe 77 tysięcy nowych miejsc pracy. Krajowe przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty na realizację fundamentów, wież, kabli, morskich stacji transformatorowych, usług budowlanych, a także potencjalnie produkcji rotorów czy też dostawy statków. Czy tak się stanie zależy teraz przede wszystkim od otoczenia regulacyjnego, w tym harmonogramu i wyników aukcji na energię odnawialną wytwarzaną w tej technologii – komentuje Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Spółka przewiduje, że po 2022 i 2025 roku możliwe będzie pozyskanie dodatkowych mocy przyłączeniowych, co pozwoli na rozbudowę każdej farmy wiatrowej do maksymalnej mocy 1200 MW. Oznacza to, że łączna moc morskich projektów Polenergii realizowanych na Bałtyku może osiągnąć maksymalnie nawet 2,4 GW.

Otrzymanie drugiej decyzji środowiskowej na budowę morskiej farmy wiatrowej oznacza, że Polenergia jest w Polsce liderem w sektorze offshore.

Plany budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim ma również państwowy koncern energetyczny PGE.

Do tej pory Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy przyłączeniowe na projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 2,2 GW.

Realizację tych inwestycji wstrzymuje jednak brak aukcji dla offshore oraz niejasna polityka rządu w zakresie wspierania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 

red. gramwzielone.pl