PSE odnotowuje wzrost produkcji energii z wiatru

PSE odnotowuje wzrost produkcji energii z wiatru
Fot. Senvion

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały informacje o strukturze krajowego wytwarzania energii za miesiąc wrzesień br. W stosunku do wcześniejszego miesiąca oraz września 2016 r., we wrześniu br. wyraźnie wzrosła produkcja energii z wiatru.

PSE podaje, że we wrześniu br. udział energii wiatrowej w krajowym miksie wytwarzania wzrósł do 7,95 proc. wobec 5,75 proc. w sierpniu oraz wobec 4,62 proc. we wrześniu 2016 r. We wrześniu elektrownie wiatrowe w naszym kraju wyprodukowały 1 054 GWh energii elektrycznej, czyli o 77 proc. więcej niż we wrześniu 2016 r.

Jeszcze lepszy wynik generacji krajowa energetyka wiatrowa powinna odnotować za październik, w którym w ciągu kilku dni przekraczała 20-procentowy udział w krajowym miksie wytwarzania. Na razie Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie podały jeszcze zestawienia dotyczącego krajowego miksu wytwarzania za ubiegły miesiąc.

REKLAMA

Od początku 2017 r. do końca września elektrownie wiatrowe wyprodukowały w sumie 9 227 GWh energii elektrycznej, czyli o 22,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Najwięcej energii farmy wiatrowe w Polsce wyprodukowały w tym roku w kwietniu (1 277 GWh) a najmniej w lipcu br. (716 GWh). Tegoroczny najlepszy miesięczny wynik generacji jest na razie niższy od odnotowanego w grudniu 2016 r., kiedy elektrownie wiatrowe wytworzyły 1 599 GWh, a także od wyniku za grudzień 2015 r. (1 612 GWh).

W całym 2016 r. energetyka wiatrowa w naszym kraju wytworzyła w sumie 11 623 GWh energii elektrycznej, a rok wcześniej 10 041 GWh.

REKLAMA

We wrześniu br. w krajowym miksie elektroenergetycznym tradycyjnie dominowała generacja z elektrowni zawodowych na węgiel kamienny (48,33 proc.) oraz na węgiel brunatny (32,25 proc.). Mniejszy udział miały elektrownie przemysłowe (5,54 proc.), elektrownie zawodowe gazowe (4,26 proc.) oraz elektrownie zawodowe wodne (1,58 proc.). Udział pozostałych odnawialnych źródeł energii tradycyjnie był niemal niezauważalny, sięgając jedynie 0,09 proc.

We wrześniu wyraźnie wzrosła rok do roku produkcja energii wodnej. Zawodowe elektrownie wodne wytworzyły w tym czasie w sumie 210 GWh energii elektrycznej wobec 114 GWh przed rokiem oraz wobec 126 GWh w sierpniu br.

W pierwszych trzech kwartałach br. produkcja hydroenergii z elektrowni zawodowych wyniosła 1 857 GWh, czyli o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W przypadku pozostałych OZE Polskie Sieci Elektroenergetyczne podają generację za wrzesień na poziomie 12 GWh, czyli tak samo jak przed rokiem. Za pierwsze 9 miesięcy br. produkcja miała w tym przypadku wynieść w sumie 113 GWh wobec 109 GWh w tym samym okresie ubiegłego roku.

We wrześniu produkcja energii w Polsce ogółem wyniosła 13 257 GWh, czyli o 3,13 proc. więcej niż przed rokiem. Wynik za pierwsze trzy kwartały br. to generacja na poziomie 122 637 GWh, co oznacza wzrost r/r o 3,65 proc.

Zużycie energii w naszym kraju we wrześniu wyniosło 13 564 GWh i było wyższe o 2,65 proc. niż przed rokiem, natomiast od początku roku PSE odnotowuje popyt  na poziomie 124 103 GWh – o 2,41 proc. wyższy niż w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. 

red. gramwzielone.pl