FNEZ lobbuje na rzecz morskiej energetyki wiatrowej

FNEZ lobbuje na rzecz morskiej energetyki wiatrowej
BARD_BO1_11

{więcej}Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ), działająca w imieniu przedstawicieli branży offshore, wysłała do rządu wspólne stanowisko w sprawie dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

FNEZ działając w imieniu 23 podmiotów, w tym organizacji branżowych i eksperckich, firm przemysłu morskiego i stoczniowego, inwestorów realizujących projekty morskich farm wiatrowy i instytucji badawczych, przesłała wspólne stanowisko branży morskiej dotyczące polityki Rządu wobec morskiej energetyki wiatrowej.

Jak informuje FNEZ, głównymi postulatami stanowiska jest pilne uchwalenie ustawy o OZE oraz wpisanie do przygotowywanej Polityki energetycznej Polski ambitnych celów na poziomie 6 GW mocy zainstalowanej w wiatrakach na morzu do roku 2030. Wskazano również działania mające zapewnić długofalowy rozwój morskiej energetyki w Polsce i połączyć go z rozwojem krajowego przemysłu.

REKLAMA
REKLAMA

 – Chodzi nam z jednej strony o jak najszybsze przygotowanie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), a z drugiej o wprowadzenie do polityki energetycznej Polski do 2050 r., nad którą pracuje obecnie resort gospodarki, zapisu zapewniającego wsparcie dla farm wiatrowych na morzu o mocy 6 GW. Miałoby to dać podstawę do stworzenia ustawy dedykowanej tej branży. – wyjaśnia Mariusz Wójcik, członek zarządu FNEZ (za „RZ”).

Obecnie w Polsce rozwijane są pierwsze projekty farm opartych o wiatr morski o wartości 30 mln zł, które zdaniem Fundacji mogłyby zasilić system energetyczny mocą 2,2 GW. FNEZ jest zdania, że moce na tym poziomie zapewnią polskiej gospodarce do 2045 r. wartość dodaną 17,9 mld zł. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej przyczyni się również do stworzenia około 9,1 tys. miejsc pracy w krajowym przemyśle morskim, głównie w stoczniach i w portach – uważa FNEZ.

Zapraszamy do zapozania się z treścią Stanowiska FNEZ [PDF]

gramwzielone.pl