REKLAMA
 
REKLAMA
REKLAMA

Sprzedam działkę pod EW (w MPZP)

E-mail
dzialka.turbina@gmail.com
Cena
do uzgodnienia

Sprzedam działkę o powierzchni 0,38 ha przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrową.
Grunty oznaczone są symbolem „E/RP – teren lokalizacji siłowni wiatrowych i upraw polowych”. Działka została bez żadnego tytułu prawnego zajęta przez spółkę z grupy Energix pod budowę i eksploatację EW i jest obciążona bezumownym użytkowaniem w ten sposób, że śmigło elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na działce sąsiedniej zachodzi podczas pracy tej turbiny na oferowaną do sprzedaży nieruchomość. Wysokość tej elektrowni wiatrowej (HH) – 125 m, średnica śmigła – 100 m.

Kupujący w akcie notarialnym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży bezumownym użytkowaniem, samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w wyłączne posiadanie oraz, że nie wnosi i nie będzie wnosić żadnych roszczeń wobec sprzedającego z tego tytułu. Kupujący we własnym zakresie podejmie działania w celu ewentualnego wyegzekwowania należności z tytułu bezumownego korzystania z działki przez ww. spółkę z grupy Energix od chwili nabycia do momentu demontażu turbiny.

Wstępne oferty kupna proszę przesyłać na adres e-mail: dzialka.turbina@gmail.com

Wybranym oferentom zostaną przekazane bliższe informacje dotyczące nieruchomości.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA