Magazyny energii będą obowiązkowe w hybrydowych instalacjach OZE

Magazyny energii będą obowiązkowe w hybrydowych instalacjach OZE
Sejm RP

W Sejmie trwa procedowanie projektu najnowszej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poprawka wprowadzona do tego projektu przez posłów PiS, w stosunku do treści projektu zatwierdzonego przez rząd, zakłada istotne zmiany w definicji hybrydowej instalacji OZE.

Planowane w najnowszej nowelizacji wprowadzenie do ustawy o OZE nowej definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii zbiega się w czasie z zapowiedzianym przez rząd uruchomieniem aukcji dla tego rodzaju instalacji.

Póki co Urząd Regulacji Energetyki nie ogłosił aukcji dla hybryd w pakiecie najbliższych aukcji, które odbędą się w najbliższych tygodniach, jednak w kolejnych aukcjach, mogących odbyć się jeszcze w tym roku, w końcu może zostać udostępnione wsparcie dla tego rodzaju inwestycji.

REKLAMA

Wszystko wskazuje na to, że inwestorzy planujący budowę hybrydowych instalacji OZE i pozyskanie dla nich wsparcia w systemie aukcyjnym będą musieli sprostać nowym wymaganiom za sprawą zmian, które powinny wkrótce zostać wprowadzone do ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zaproponowana już na etapie prac w Sejmie poprawka do nowelizacji ustawy o OZE, którą zgłosił poseł PiS Wojciech Zubowski, zakłada wprowadzenie w hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii obowiązkowego komponentu, jakim ma być magazyn energii.
Nowa definicja hybrydowej instalacji OZE ma znacząco różnić się od definicji wpisanej do obowiązującej aktualnie wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w której taka instalacja jest rozumiana jako:

 „wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz:

a) żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,

b) urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden albo w kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia,

REKLAMA

c) łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 3504 MWh/MW/rok,

d) zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin graniczących ze sobą

– przy czym taki zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany magazynem energii służącym do magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii”.

Tymczasem zgodnie z zaproponowaną poprawką hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii ma być rozumiana jako:

„wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, mający jeden punkt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz:

a)  żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,

b) wyprowadzenie mocy z urządzeń wchodzących w skład tego zespołu do sieci elektroenergetycznej następuje przez urządzenie łączące ten zespół z siecią elektroenergetyczną w jednym punkcie przyłączenia, służące do transformacji energii do warunków niezbędnych do jej wprowadzenia do tej sieci,

c)  łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 5256 MWh/MW/rok,

d) zespół ten obejmuje magazyn energii służący do magazynowania energii pochodzącej wyłącznie z urządzeń wytwórczych wchodzących w skład tego zespołu, przy czym udział energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem magazynu energii w łącznym wolumenie energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej z tego zespołu wynosi nie mniej niż 5% na rok;”.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.