Co zrobić w przypadku zalania magazynu energii

Co zrobić w przypadku zalania magazynu energii
Sonen

Po ostatnich powodziach w Niemczech znaczenia nabrała kwestia tego, jak postępować w przypadku zalania magazynu energii. W odpowiedzi niemieckie stowarzyszenie branżowe BVES opublikowało instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa oraz wskazówek, w jaki sposób postępować w takiej sytuacji.

Niemieckie stowarzyszenie reprezentujące podmioty działające w obszarze magazynów energii Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) przygotowało instrukcję, w której podaje, jak postępować w przypadku zalania magazynu energii lub przedostania się do jego wnętrza wody.

Jak podkreśla BVES, poniże porady bazują na wieloletnich doświadczeniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacji tego rodzaju urządzeń.

REKLAMA

Stowarzyszenie zaleca użytkownikom magazynów, aby w przypadku ich uszkodzenia i zalania przede wszystkim zawsze niezwłocznie powiadamiali odpowiedzialne służby ratownicze. W żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnie uruchamiać ponownie systemu.

BVES wymienia siedem zasad, których należy przestrzegać, aby zapobiec ewentualnym wypadkom związanym z uruchamianiem uszkodzonego magazynu:

1. Nie wolno wchodzić do pomieszczenia, w którym znajduje się magazyn, lub pomieszczenia z nim połączonego, jeśli znajduje się ono jeszcze pod wodą.

Jeżeli jest to możliwe, nie wolno dotykać elementów instalacji elektrycznej połączonej z zalanym pomieszczeniem. Energia elektryczna może nadal być zagrożeniem za sprawą działania systemu fotowoltaicznego lub awaryjnego zasilania magazynu. Woda zalegająca w magazynie lub falowniku może spowodować zwarcie, co może prowadzić do porażenie prądem lub poparzenia.

2. Należy upewnić się, że miejsce instalacji magazynu energii jest odpowiednio wentylowane.

Jeżeli jest to możliwe, należy otworzyć okno od zewnątrz. Należy unikać możliwych źródeł zapłonu. Jeżeli baterie i inne elementy instalacji są zalane, może dochodzić do wytwarzania łatwopalnych gazów, które mogą się gromadzić w niewentylowanym pomieszczeniu.

3. Jeśli istnieje podejrzenie zatrucia gazem, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru bądź zwarcia mogą powodować powstawanie szkodliwych oparów i ich rozprzestrzenianie się.

4. Należy natychmiast poinformować służby ratownicze o zalaniu systemu magazynowania energii.

Wiele służb ratowniczych (w tym policja, straż pożarna, wojsko – red. w Niemczech) jest przeszkolonych w zakresie postępowania w sytuacji awarii magazynów energii, w tym wykorzystujących baterie litowo-jonowe.

REKLAMA

5. Należy zapobiegać ponownemu uruchomieniu magazynu energii.

Nie wolno ponownie uruchamiać magazynów energii, które miały kontakt z wodą lub błotem, nawet jeśli z zewnątrz wydają się nieuszkodzone. Niezamierzone, ponowne uruchomienie magazynu może mieć miejsce podczas przywracania działania publicznej sieci energetycznej. System musi zostać wycofany z eksploatacji przez wykwalifikowanego elektryka, który jest zaznajomiony z systemami fotowoltaicznymi i magazynami energii. Baterie i falowniki, do których przedostała się woda czy szlam, należy wymienić.

6. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących demontażu, przechowywania i transportu baterii.  

Demontaż musi być przeprowadzony przez wykwalifikowanych elektryków. Niewłaściwe obchodzenie się, transport i przechowywanie baterii może prowadzić do zagrożeń – w tym pożaru. Litowo-jonowe systemy magazynowania energii, które miały kontakt z wodą, powinny zostać specjalnie oznakowane jako towary niebezpieczne, np. za pomocą taśmy barierowej. Urządzenia mogą być transportowane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników z uwzględnieniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

7. Natychmiast poinformuj zarządcę danego obiektu, jeśli zauważysz przechowywanie baterii w twojej okolicy. Do przechowywania w odpowiednich miejscach (dobrze wentylowanych, niedostępnych dla dzieci) do czasu zbiórki szczególnie nadają się pojemniki ognioodporne, niegazoszczelne czy miejsca z podłożem piaskowym.

100 tys. domowych magazynów w jeden rok

Porady Bundesverband Energiespeicher Systeme mogą mieć znaczenie już dla dziesiątek tysięcy niemieckich gospodarstw domowych. 

W Niemczech obserwuje się wzrost zainteresowania magazynami energii na przestrzeni ostatnich lat, co potwierdzają statystyki zbierane przez BVES. 

W ubiegłym roku za naszą zachodnią granicą sprzedano ponad 100 tys. urządzeń do gromadzenia energii elektrycznej w domach.

O ile jeszcze w 2015 r. w Niemczech działało 31 tys. domowych magazynów energii elektrycznej, to na koniec 2019 r. ich liczba wzrosła do 185 tys., a na koniec ubiegłego roku wynosiła już 285 tys.

Według BVES łączna pojemność magazynów energii w niemieckich domach na koniec 2020 r. miała wynosić 2,3 GWh. Taka ilość energii – jak szacuje BVES – pozwoliłaby na okrążenie samochodem elektrycznym Ziemi około 170 razy.

W ubiegłym roku około 70 proc. inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne było realizowanych od razu z magazynami energii.

Radosław Błoński

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.