Magazyn energii u prosumenta. W końcu zmienią się przepisy

Magazyn energii u prosumenta. W końcu zmienią się przepisy
Sonnen

W obecnym stanie prawnym dołożenie magazynu energii elektrycznej do prosumenckiej mikroinstalacji jest traktowane przez operatorów systemów dystrybucyjnych jako podniesienie całkowitej mocy instalacji należącej do prosumenta. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że prosument objęty systemem opustów „wypadnie” z korzystniejszego współczynnika rozliczeń i w efekcie poniesie stratę finansową. Sytuacja ma się jednak zmienić. Za doprecyzowanie tej kwestii zabrał się rząd.

Operatorzy sieci dystrybucyjnych od dłuższego czasu wskazują na potrzebę inwestycji prosumentów w magazyny energii elektrycznej, aby w ten sposób odciążyć sieć. Jednocześnie, w przypadku gdy prosument zdecyduje się już na montaż magazynu, operatorzy sieci stosują niekorzystną dla niego interpretację przepisów, sumując moce posiadanej przez prosumenta instalacji fotowoltaicznej i podłączonego magazynu.

W praktyce może to oznaczać, że prosument dysponujący mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy do 10 kW, który rozlicza się w systemie opustów zgodnie z korzystniejszym współczynnikiem 1:0,8, po dołożeniu magazynu przekroczy próg 10 kW i będzie rozliczany zgodnie z mniej korzystnym współczynnikiem 1:0,7.

REKLAMA

W efekcie stosowane przez operatorów sieci sumowanie mocy mikroinstalacji PV i magazynu może zniechęcać prosumentów do montażu baterii i zwiększania ilości energii konsumowanej na miejscu oraz niewprowadzanej do sieci.

 

Reakcja ministerstwa

REKLAMA

Problem ten dostrzegło Ministerstwo Klimatu i Środowiska i postanowiło doprecyzować przepisy, wykorzystując do tego procedowany w pilnym trybie projekt ustawy zamrażającej ceny gazu na 2023 rok. Został on przyjęty w piątek przez Radę Ministrów i teraz trafi do Sejmu. W proponowanych regulacjach, których głównym celem jest ochrona odbiorców gazu w 2023 roku, znalazły się również zapisy dotyczące prosumenckich magazynów energii.

Do projektu została wprowadzona zmiana art. 7 ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którą do mocy zainstalowanej mikroinstalacji nie będzie się wliczać mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:

a) moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji,

b) łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna tej mikroinstalacji.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że dzięki zmianie przepisów prosumenci rozliczający się w systemie opustów po rozbudowie mikroinstalacji o magazyn energii elektrycznej nie przejdą na niższy współczynnik rozliczenia – z 1:0,8 na 1:0,7. Autorzy rządowego projektu ustawy zaznaczają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami taka sytuacja miała miejsce w przypadku podłączenia magazynu energii do mikroinstalacji o mocy większej niż 10 kW.

Według nowych przepisów w przypadku planowanego przyłączenia mikroinstalacji obejmującej magazyn energii o mocy zainstalowanej nie większej niż w wydanych warunkach przyłączenia będzie się ono odbywać na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.