Soltec S.C. promuje magazyny energii

Soltec S.C. promuje magazyny energii
Fot. Soltec

Niedopasowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i krzywej produkcji energii przez instalacje fotowoltaiczne można ograniczyć poprzez zmianę profilu zużycia. Czy w celu zwiększenia współczynnika autokonsumpcji energii słonecznej użytkownik jest skazany na dostosowanie potrzeb i przyzwyczajeń do pory dnia i aktualnej pogody?

Soltec jako firma od 2006 r. związana z fotowoltaiką odnotowuje wzrost zainteresowania magazynami energii, które z powodzeniem dodają instalacjom fotowoltaicznym nowe funkcje. Zarówno klienci indywidualni jak i instytucje pytają coraz częściej o korzyści związane z posiadaniem akumulatorów w systemie.

Skalowalność banków energii i szeroki asortyment urządzeń elektronicznych umożliwiają dobór systemu spełniającego potrzeby każdego klienta.

REKLAMA

Instalacja hybrydowa na parkingu „Parkuj i Jedź” w Warszawie

Warszawa od lat rozwija sieć parkingów „Parkuj i Jedź”, które mają zachęcić kierowców do skorzystania z komunikacji miejskiej. Aby zwiększyć efekt ekologiczny, nowe obiekty są wyposażane w energooszczędne oświetlenie LED zasilane m. in. dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Na otwarty rok temu parking P+R przy stacji metra Młociny dostarczyliśmy instalację fotowoltaiczną połączoną z magazynem energii.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,48 kWp składa się z 24 polikrystalicznych modułów Sunlink SL220-20P270 oraz inwertera fotowoltaicznego Huawei SUN2000 8KTL. Nadwyżki energii są magazynowane w banku energii opartym o akumulatory LiFeYPO4 o łącznej pojemności 25,6 kWh z systemem zarządzania akumulatorami (BMS). Magazyn obsługują 3 jednofazowe inwertery hybrydowe Victron Energy MultiPlus 24/3000/70 skonfigurowane do współpracy z instalacją trójfazową.

Bank akumulatorów kumuluje energię elektryczną wytworzoną w dzień i pozwala na jej wykorzystanie po zmroku, ograniczając zapotrzebowanie na energię elektryczną pochodzącą z konwencjonalnych źródeł. Nadwyżka energii zostaje przekierowana przez licznik dwukierunkowy do operatora sieci publicznej. Jeżeli ilość zgromadzonej energii spadnie do określonego poziomu, zostaje umożliwione ładowanie z sieci publicznej.

System hybrydowy umożliwia także zarezerwowanie z dostępnej pojemności akumulatorów pewnej jej części na cele zasilania awaryjnego wydzielonych obwodów (UPS). W przypadku zaniku zasilania z miejskiej sieci elektroenergetycznej fotowoltaika nie przestaje dostarczać energii do systemu.

Zdalna kontrola nad systemem

Victron Energy oferuje rozbudowany monitoring z możliwością zdalnej modyfikacji parametrów działania całego systemu za pośrednictwem portalu internetowego VRM. Właściciel i instalator mogą na bieżąco śledzić pracę inwertera fotowoltaicznego, stan naładowania akumulatorów, przepływ energii pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.
 

REKLAMA

Rys. 1. Przegląd aktualnych informacji o systemie na panelu kontrolnym.

Portal ponadto daje dostęp do szczegółowych danych historycznych o napięciach i prądach ładowania i rozładowania akumulatorów lub dostarczanych i pobieranych z sieci w dowolnym okresie. Aplikacja automatycznie powiadamia o zdefiniowanych zdarzeniach, np. o zbyt niskim stanie naładowania akumulatorów lub podwyższonej temperaturze. Pozwala więc na pełną diagnostykę i analizę zarchiwizowanych informacji.
 


Rys. 2. Przykładowe dane o pracy systemu dostępne w portalu VRM.

Dodatkowe korzyści

Budowa hybrydowych bateryjnych magazynów służy odpowiedzi na problem niestabilności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE, które jest bezpośrednio zależne od warunków atmosferycznych. Systemy rozbudowane o akumulatory mogą być lekiem na niedobory mocy lub przeciążenie sieci w razie nadprodukcji zarówno w skali miko jak i makro. Rozwój nowoczesnych magazynów energii jest niezbędny, aby zwiększać udział OZE w produkcji energii elektrycznej na szerszą skalę.

Z punktu widzenia przedsiębiorców inwestycja w magazyn energii pozwala na zasilanie awaryjne, zwiększenie stopnia autokonsumpcji energii wytwarzanej z OZE oraz zapobiega przekroczeniom mocy umownej, co wiąże się z wysokimi opłatami. Mogą również współpracować z generatorami spalinowymi z automatycznym startem.  

Szeroki asortyment urządzeń i elastyczność konfiguracji rozwiązań pozwalają na zastosowanie magazynów energii zarówno w łodziach i camperach, domach prywatnych jak i w przedsiębiorstwach dostarczając moc nawet do 180  kVA. Planując inwestycję warto korzystać z usług firm, które posiadają bogate doświadczenie z tego typu instalacjami i dobiorą optymalne rozwiązanie dopasowane do potrzeb klienta. Soltec jako integrator systemów hybrydowych i off-grid połączonych z fotowoltaiką zaprasza także do skorzystania z oferty szkoleń.

Piotr Czaplejewicz, Soltec S.C.


artykuł sponsorowany