Enea mocno zwiększa produkcję energii odnawialnej

Enea mocno zwiększa produkcję energii odnawialnej
Enea

Wczoraj o dużym wzroście produkcji energii ze źródeł odnawialnych za pierwszy kwartał br. informowały dwa państwowe koncerny energetyczne PGE i Enea. O ile jednak w przypadku PGE zdecydowały lepsze warunki wiatrowe, to posiadająca relatywnie niski potencjał farm wiatrowych Enea zwiększyła produkcję w segmencie OZE dzięki większemu spalaniu biomasy.

Przychody wypracowane przez Grupę Enea w I kwartale 2019 r. wyniosły 4 010 mln zł, co oznacza wzrost o 34,2 proc. r/r. EBITDA Grupy kształtowała się na poziomie 799 mln zł i wzrosła o 13,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 280 mln zł, czyli wzrósł o 10,1 r/r.

Grupa poprawiła wynik EBITDA w dwóch obszarach działania. Najwyższa EBITDA (399,8  mln zł) zrealizowana została w obszarze wytwarzania (wzrost o 75,9 proc.). Na ten wynik pozytywnie wpłynął poziom rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także zgodna z planem praca wszystkich źródeł wytwórczych Grupy Enea, w tym „Zielonego Bloku” w Elektrowni Połaniec i bloku 1 075 MW w Elektrowni Kozienice. Sam B11 w I kwartale wyprodukował 1 555 GWh netto, czyli o 16 proc. więcej r/r.

REKLAMA

Dobry wynik EBITDA osiągnięty został także w obszarze wydobycia, sięgając 219 mln zł (wzrost o 78 proc.). Jak tłumaczy Enea, taki wynik został wypracowany dzięki wyższej o 20,9 proc. r/r produkcji węgla netto, poprawie efektywności operacyjnej LW Bogdanka, a także wyższej cenie sprzedaży węgla.

Znaczący przyrost EBITDA za pierwszy kwartał br. Enea odnotowała ponadto w Segmencie Elektrowni Systemowych (+144,8 mln zł) i w Segmencie OZE (+50,4 mln zł).

Więcej energii odnawialnej

Poprawa wyniku EBITDA w segmencie OZE to efekt wzrostu produkcji energii odnawialnej o 39,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

Ogółem Enea wytworzyła z OZE w pierwszym kwartale br. 518 GWh wobec 372 GWh przed rokiem.

Zdecydował o tym „Zielony Blok” Elektrowni Połaniec, który w pierwszym kwartale wyprodukował 350 GWh energii elektrycznej.

REKLAMA

Enea zwiększyła też wytwarzanie energii wiatrowej dzięki lepszym warunkom pogodowym. Moc aktywów w energetyce wiatrowej Enei sięga 70,1 MW, na co składają się farmy wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyno. 

W pierwszym kwartale br. Grupa Enea wyprodukowała w sumie 6 108 GWh energii elektrycznej. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to nieznaczny spadek –  227 GWh, czyli o 3,6 proc., który miał wynikać z planowanych odstawień jednostek, które podlegają modernizacji w ramach programu dostosowania źródeł wytwórczych Grupy Enea do konkluzji BAT. 

Niewiele mniejszy, procentowy wzrost wytwarzania OZE w pierwszym kwartale br. odnotowała Polska Grupa Energetyczna dzięki zwiększeniu o 45 proc. r/r produkcji energii z jej wiatraków, których łączna moc sięga 550 MW.

W pierwszym kwartale br. elektrownie wiatrowe PGE wytworzyły 0,42 TWh wobec 0,29 TWh przed rokiem, elektrownie wodne dołożyły 0,14 TWh wobec 0,15 TWh przed rokiem, a elektrownie biomasowe wytworzyły 0,07 TWh wobec 0,05 TWh w analogicznym okresie ubiegłego roku. We współspalaniu produkcja wyniosła w obu okresach po 0,02 TWh.

W sumie PGE wytworzyła z OZE w pierwszym kwartale br. 0,66 TWh energii elektrycznej wobec 0,51 TWh przed rokiem, co oznacza wzrost o 29 proc.

Dzięki temu segment energetyki odnawialnej PGE wypracował w pierwszym kwartale 2019 r. 165 mln zł zysku EBITDA w stosunku do wyniku 114 mln zł za pierwszy kwartał 2018 r.

W pierwszym kwartale br. produkcję energii odnawialnej wyraźnie zwiększył też Tauron – z 0,24 TWh do 0,39 TWh, czyli o 65 proc.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.