Finansowanie OZE z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Nawet do 100 proc. kosztów

Finansowanie OZE z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Nawet do 100 proc. kosztów
Bisol

Preferencyjne pożyczki z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska mogą okazać się ciekawą alternatywą jeśli chodzi o pozyskanie kapitału na inwestycje na krajowym rynku OZE. Potwierdza to kilka realizowanych obecnie projektów, których finansowaniem pochwaliły się ostatnio wojewódzkie fundusze z Wrocławia i Szczecina.

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjmują indywidualne kryteria jeśli chodzi o finansowanie projektów związanych m.in. z odnawialnymi źródłami energii. Część z nic wdraża programy preferencyjnego finansowania adresowane do małych inwestorów – np. gospodarstw domowych, które chcą zainwestować w fotowoltaikę czy kolektory słoneczne, ale wfośigw są również zainteresowane finansowaniem większych inwestycji w OZE, oferując pożyczki z korzystnym oprocentowaniem, które dodatkowo mogą ulegać częściowemu umorzeniu.

Jeden z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska – mający siedzibę we Wrocławiu – finansuje jeden z najciekawszych projektów na polskim rynku OZE. Chodzi o inwestycje realizowane przez Energetyczny Klaster Oławski EKO i lidera tego klastra – firmę Promet Plast.

REKLAMA

Wcześniej WFOŚiGW we Wrocławiu sfinansował kilka lat temu budowę kilku elektrowni wiatrowych, dzięki którym firma z Gaju Oławskiego może pochwalić się, że produkty, które wytwarza, powstają wyłącznie przy użyciu energii odnawialnej.

Teraz wrocławski WFOŚiGW poinformował o sfinansowaniu kolejnych inwestycji Promet Plast, który jako lider klastra energii chce zbudować samobilansujący się obszar energetyczny, bazujący na generacji z OZE i magazynowaniu energii – w bateriach, ale także docelowo w wodorze.

Ogłoszone niedawno inwestycje Promet Plast mają kosztować 100 mln zł. W planach jest postawienie czterech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 MW oraz czterech magazynów energii o łącznej pojemności 12 MWh. Inwestycję Promet Plast, podobnie jak poprzednio, niskooprocentowaną pożyczką wesprze WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wrocławski Fundusz nie przekazał warunków finansowania tego projektu, jednak z przekazanych przez niego ogólnych informacji wynika, że jest on gotowy na finansowanie tego rodzaju inwestycji w postaci pożyczek w wysokości nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wysokość stopy procentowej – w przypadku oprocentowania stałego – wynosi 2,75 proc. Natomiast w przypadku oprocentowania zmiennego (stosowanego obligatoryjnie, gdy okres spłaty przekracza 10 lat), wysokość stopy procentowej jest ustalana w oparciu o stawkę WIBOR 12M + 50 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 1,9 proc.

WFOŚiGW we Wrocławiu – podobnie jak inne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska – dopuszcza możliwość częściowego umorzenia pożyczki po spełnieniu przez inwestora określonych warunków, przy czym w przypadku wrocławskiego Funduszu umorzenie może sięgać 15 proc.

W finansowanie inwestycji w OZE angażuje się także WFOŚiGW w Szczecinie, który właśnie pochwalił się udziałem w dwóch projektach dachowych elektrowni fotowoltaicznych.

Dzięki finansowaniu przyznanemu przez szczeciński fundusz, obecnie w Koszalinie finalizowana jest budowa dużej, dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 198,4 kWp, na którą złoży się 640 paneli fotowoltaicznych. Instalacja powstaje na dachach budynków koszalińskiej firmy Meden – Inmed, która zakłada, że w ten sposób pokryje średnio około 36 proc. swojego zapotrzebowania na energię.

Inwestycję po nazwą „Dachowa instalacja fotowoltaiczna wraz z kompensatorami mocy biernej na obiektach Meden – Inmed Sp. z o.o. w Koszalinie” WFOŚiGW w Szczecinie wsparł pożyczką w wysokości 905 tys. zł.

REKLAMA

Jakie warunki finansowania uzyskał inwestor? Prezes szczecińskiego Funduszu Paweł Mirowski informuje w korespondencji z portalem Gramwzielone.pl, że na inwestycję – finansowaną w całości przez szczeciński Fundusz – przyznano pożyczkę z oprocentowaniem 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2 proc. w skali roku, z możliwością umorzenia do 10 proc. wartości pożyczki.

W przypadku drugiej inwestycji, w którą zaangażował się szczeciński fundusz, na dachu ujeżdżalni w Budzistowie w gminie Kołobrzeg została zainstalowana elektrownia fotowoltaiczna o mocy 49,72 kWp składająca się z 163 paneli o mocy 305 Wp każdy.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna ma produkować rocznie według szacunków inwestora około 42,2 MWh energii elektrycznej, a fotowoltaika ma zaspokajać do 100 proc. zapotrzebowania obiektu na energię. Nieskonsumowane nadwyżki energii trafią do sieci i zostaną rozliczone w systemie opustów.

Koszt tej inwestycji wyniósł 156 tysięcy złotych i został on pokryty z pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Warunki finansowania są identyczne jak w przypadku instalacji fotowoltaicznej na budynku firmy Meden-Inmed.

WFOŚiGW w Szczecinie nie ogranicza swojej oferty do większych projektów OZE. Obecnie o dofinansowanie na produkcję energii odnawialnej w szczecińskim funduszu mogą ubiegać się ponadto osoby fizyczne.

W tym przypadku kwota udzielonej pożyczki może stanowić do 100 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 2 proc. w skali roku. Maksymalny okres finansowania pożyczką wynosi 15 lat od daty wypłaty pierwszej transzy.

Pożyczki mogą zostać częściowo umorzone, przy czym kwota umorzenia nie może przekraczać 30 tys. zł, a warunkiem jest udzielenie pożyczki przynajmniej na 5 lat.

Więcej na ten temat w artykule: WFOŚiGW w Szczecinie uruchamia dofinansowanie na domowe OZE.

W korespondencji z portalem Gramwzielone.pl Paweł Mirowski podkreśla, że kierowana przez niego instytucja tylko od początku 2018 roku zawarła umowy dofinansowania 121 instalacji fotowoltaicznych na  łączną kwotę niemal 27 mln zł, z czego 99 umów na kwotę ponad 3,2 mln zł zawarto w ramach  programu pożyczkowego dla osób fizycznych, a 19 umów na kwotę pożyczek ponad 22,5 mln zł dotyczyło budowy farm fotowoltaicznych.

Paweł Mirowski wylicza, ze dofinansowanie przyznane przez WFOŚiGW w Szczecinie pozwoliło na budowę m.in. instalacji fotowoltaicznych na dachach wieżowców zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w Szczecinie i Świnoujściu, farm fotowoltaicznych w Pargowie, Pyrzycach i Myśliborzu czy instalacji fotowoltaicznej na dachu Kompleksu Usługowego Posejdon w Szczecinie.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.