Aukcje dla OZE ruszą 3 listopada. Zmiany w regulaminie

Aukcje dla OZE ruszą 3 listopada. Zmiany w regulaminie
Z Klaster

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił terminy aukcji dla odnawialnych źródeł energii po tym, jak ich harmonogram i regulamin został zatwierdzony przez Ministerstwo Klimatu. Podobnie jak w ubiegłym roku, tegoroczne aukcje odbędą się w listopadzie i grudniu. URE informuje o zmianach w nowym regulaminie w stosunku do regulaminu aukcji prowadzonych przed rokiem.

Ministerstwo Klimatu zatwierdziło ustalony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

URE zaznacza, że nowy regulamin został dostosowany do aktualnego stanu prawnego, w tym do rozwiązań przyjętych w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej COVID-19.

REKLAMA

W wyniku wprowadzonych zmian składanie ofert będzie się odbywało wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej. Doprecyzowano, że cena sprzedaży, cena referencyjna oraz cena maksymalna nie zawierają kwoty podatku od towarów i usług. Zaktualizowano wymogi dotyczące ustanawiania i zwrotu zabezpieczeń związanych z udziałem w aukcji, z uwzględnieniem możliwości wydłużania terminów dotyczących realizacji zobowiązań aukcyjnych, a także doprecyzowano wymagania dotyczące konieczności aktualizowania przez wytwórców danych wprowadzanych podczas rejestracji konta użytkownika w systemie IPA.

W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść maksymalnie 27,4 mld złotych i może nim zostać objęty wolumen maksymalnie 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Duża część budżetu aukcji przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o jednostkowej mocy powyżej 1 MW (46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł).

– System aukcyjny okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Efekty jego stosowania przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie. W rezultacie przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto ponad 2 tysiące instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 38 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 37 mld zł – komentuje efekty dotychczasowych aukcji Rafał Gawin, prezes URE.

Urząd Regulacji Energetyki szacuje, że w wyniku rozstrzygnięcia aukcji w 2020 roku może powstać nawet 1000 MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych oraz blisko 800 MW w źródłąch fotowoltaicznych.

W 2019 roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczonych było blisko 185 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł. W wyniku ubiegłorocznych aukcji sprzedano w sumie prawie 91 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco blisko 20,6 mld zł.

Osiem aukcji

W myśl uzgodnionego z Ministerstwem Klimatu harmonogramu aukcji na rok 2020, Urząd Regulacji Energetyki przeprowadzi osiem aukcji. Pierwsza, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się 3 listopada. Jest to jedyna aukcja przeznaczona w tym roku dla instalacji „istniejących” i została przeznaczona dla instalacji bazująch na biogazie rolniczym, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Natomiast pierwsza tegoroczna aukcja dla instalacji „nowych” odbędzie się 5 listopada i będzie przeznaczona dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz biogaz (inny niż rolniczy, składowiskowy oraz biogaz z oczyszczalni ścieków), dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Jako ostatnie zaplanowane zostały aukcje w koszykach tradycyjnie już cieszących się największą popularnością. Aukcja dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych zostanie przeprowadzona 26 listopada, a aukcja dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW odbędzie się 3 grudnia br.

3 listopada

Istniejące instalacje > 1 MW

 • biogaz rolniczy bez CHP > 1 MW
 • biogaz rolniczy w CHP > 1 MW

5 listopada

REKLAMA

Nowe instalacje > 1 MW

 • biogaz składowiskowy bez CHP ≥ 0,5 MW
 • biogaz składowiskowy w CHP ≥ 0,5 MW
 • biogaz z oczyszczalni bez CHP ≥ 0,5 MW
 • biogaz z oczyszczalni w CHP ≥ 0,5 MW
 • biogaz inny bez CHP ≥ 0,5 MW
 • biogaz inny w CHP ≥ 0,5 MW
 • dedykowane instalacje spalania biomasy (disb) lub układy hybrydowe
 • instalacje termicznego przekształcania odpadów (itpo) lub dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego (disw)
 • itpo, disb lub układy hybrydowe ≤ 50 MW w CHP
 • itpo, disb lub układy hybrydowe > 50 MW w CHP

10 listopada

Nowe instalacje ≤ 1 MW

 • hydroenergia < 0,5 MW
 • biopłyny
 • hydroenergia ≥ 0,5 MW i ≤ 1 MW
 • geotermia
 • wiatr na morzu

12 listopada

Nowe instalacje ≤ 1 MW

 • biogaz składowiskowy bez CHP < 0,5 MW
 • biogaz składowiskowy bez CHP  ≥ 0,5 MW
 • biogaz składowiskowy w CHP < 0,5 MW
 • biogaz składowiskowy w CHP  ≥ 0,5 MW
 • biogaz z oczyszczalni bez CHP < 0,5 MW
 • biogaz z oczyszczalni bez CHP  ≥ 0,5 MW
 • biogaz z oczyszczalni w CHP < 0,5 MW
 • biogaz z oczyszczalni w CHP  ≥ 0,5 MW
 • biogaz inny bez CHP < 0,5 MW
 • biogaz inny bez CHP ≥ 0,5 MW
 • biogaz inny w CHP < 0,5 MW
 • biogaz inny w CHP ≥ 0,5 MW
 • disb lub układy hybrydowe
 • itpo lub disw
 • itpo, disb lub układy hybrydowe > 50 MW w CHP

17 listopada

Nowe instalacje > 1 MW

 • biopłyny
 • hydroenergia > 1 MW
 • geotermia
 • wiatr na morzu

19 listopada

Nowe instalacje > 1 MW

 • biogaz rolniczy bez CHP > 1 MW
 • biogaz rolniczy w CHP > 1 MW

26 listopada

Nowe instalacje > 1 MW

 • wiatr na lądzie > 1 MW
 • fotowoltaika > 1 MW

3 grudnia

Nowe instalacje ≤ 1 MW

 • wiatr na lądzie ≤ 1 MW
 • fotowoltaika ≤ 1 MW

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.