Nowe przepisy wyjaśnią sprawę ewidencji, którą mieli prowadzić prosumenci

Nowe przepisy wyjaśnią sprawę ewidencji, którą mieli prowadzić prosumenci
Energynet, flickr cc

Zaproponowane zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym uwzględniają na pierwszy rzut oka korzystne rozwiązania dla prosumentów, zakładając zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji przez osoby, które produkują energię elektryczną z generatorów o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Analizując nowe propozycje przepisów, należy jednak zwrócić uwagę, że wiążą się z nimi również inne, warte uwagi konsekwencje, które być może dla podatnika nie będą szczególnie korzystnepisze Mirosław Siwiński, partner w Advicero Nexia.

Dotychczasowa praktyka podatnikówczy słuszna?

Po pierwsze, wskazać należy, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną np. z paneli fotowoltaicznych były zobowiązane do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 138h ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Należy jednak zwrócić uwagę, że taka praktyka stosowana była przez… nielicznych.

REKLAMA

Wynika to m.in. z problematyki rozumienia dotychczasowych przepisów, które wspominają o ewidencji dotyczącej działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej i które wskazują na konkretne dane, które niezbędne są do przedstawienia w miesięcznym okresie wraz z ilością zużytej energii na potrzeby własne.

Jednak problematyka interpretowania przepisów dotyczy w szczególności artykułu 138h ust. 2, który wskazuje, że obowiązek prowadzenia ewidencji energii elektrycznej nie dotyczy podmiotów, które wytwarzają energię elektryczną z generatorów o mocy nieprzekraczającej 1MW i „(…) która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.”. Błędna interpretacja wynika m.in. z rozumienia przepisu wskazującego, że w związku ze zwolnieniem przedmiotowym osoby produkujące energię z paneli fotowoltaicznych na potrzeby własne nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji.

Powyższe potwierdza, że taki obowiązek faktycznie istniał. Powstaje zatem pytanie – co w przypadku podmiotów, które takiej ewidencji nie prowadziły, a faktycznie miały taki obowiązek?

Błędne stosowanie zwolnieńMinisterstwo Finansów wyjaśnia

REKLAMA

Jak wskazuje biuro prasowe Ministerstwa Finansów, ustawa akcyzowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 odnosi się wprost do przedmiotu opodatkowania, jakim jest zużycie energii elektrycznej przez osobę nieposiadającą koncesji na produkcję, przesyłanie, dystrybucję czy obrót energią elektryczną.

Konsekwencje nieprowadzenia ewidencji

Zgodnie z Kodeksem Karno-Skarbowym, nieprowadzenie księgi bądź jej wadliwe prowadzenie skutkuje grzywną w wysokości do 240 stawek dziennych, o której wysokości decyduje sąd. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Czy po wprowadzeniu nowych przepisów organ podatkowy zdecyduje się nakładać grzywnę na podatników, którzy nie zatwierdzali ewidencji akcyzowej i nie składali odpowiednich deklaracji podatkowych?

Miejmy nadzieję, że taka praktyka nie zostanie zastosowana. Takie działania mogłyby nie tylko wzbudzać niepokój obecnych podmiotów produkujących w ten sposób energię elektryczną, ale warto zastanowić się również, czy wszczęcie jakichkolwiek kontroli podatkowych nie przyczyni się do zniechęcenia potencjalnych przyszłych producentów do wytwarzania energii w sposób bardziej ekologiczny, jakim jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Mirosław Siwiński, Partner w Advicero Nexia 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Mirosławem Siwińskim, Partnerem w Advicero Nexia: msiwiński@advicero.eu 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.