Znowu nierozstrzygnięte aukcje. Na razie wykorzystano tylko 5 proc. budżetu

Znowu nierozstrzygnięte aukcje. Na razie wykorzystano tylko 5 proc. budżetu
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Nie rozstrzygnięto kolejnych w tym roku aukcji dla odnawialnych źródeł energii, co pokazuje stagnację inwestycyjną w kilku sektorach krajowego rynku OZE, a także większą atrakcyjność alternatywnych systemów wsparcia FiT/FiP w ocenie inwestorów planujących budowę mniejszych biogazowni i hydroelektrowni. Problemu niewystarczającej liczy ofert nie będzie w dwóch ostatnich tegorocznych aukcjach.

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o efektach kolejnych aukcji dla odnawialnych źródeł energii, które odbyły się w dniach 17 i 19 listopada.

Pierwsza aukcja była przeznaczona dla nowych hydroelektrowni oraz instalacji geotermalnych o mocy nie większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad 1 TWh, a jej wartość nieco ponad 518 mln zł.

REKLAMA

Natomiast druga z aukcji, których wyniki podał wczoraj URE, została przeznaczona dla nowych biogazowni rolniczych o mocy większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła 1,8 TWh o wartości ponad 1 mld zł.

W obu przypadkach aukcje nie zostały rozstrzygnięte z powodu niezłożenia wymaganej liczy przynajmniej trzech ofert. Oznacza to, że z dotychczas przeprowadzonych w tym roku sześciu aukcji aż cztery pozostały bez rozstrzygnięcia.

W efekcie duża część tegorocznego budżetu aukcji dla OZE nie zostanie wykorzystana. Na razie we wszystkich sześciu dotychczasowych aukcjach w 2020 r. zakontraktowano energię wartą jedynie około 447 mln zł, podczas gdy suma budżetów tych aukcji wynosiła około 8,72 mld zł. Oznacza to, że sprzedano energię o wartości stanowiącej zaledwie 5 proc. tej sumy.

Dotąd udało się rozstrzygnąć tylko dwie tegoroczne aukcje, w tym jedyną przewidzianą dla inwestorów posiadających juz wybudowane instalacje i chcących przenieść rozliczenia energii z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego.

Ta aukcja była przeznaczona dla instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Zgłoszono w sumie siedem ofert, natomiast wsparciem zostało objętych pięć ofert. W tym koszyku możliwa do sprzedania ilość energii wynosiła 2,5 TWh, a jej wartość sięgała 1,6 mld zł. Zakontraktowano ponad 500 GWh energii o wartości blisko 324 mln zł. Oznacza to, że wykorzystano 20 proc. oferowanego wsparcia. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 628 zł/MWh, natomiast cena maksymalna sięgnęła 655 zł/MWh. 

REKLAMA

Druga tegoroczna aukcja, którą udało się rozstrzygnąć, została przygotowana dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż rolniczy – składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków – dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

W tej aukcji do podziału było prawie 11 TWh energii o wartości maksymalnie 5,2 mld zł. Dwóch zwycięzców tej aukcji zakontraktowało jednak tylko 0,32 TWh energii o wartości około 123 mln zł.

Problemu niewystarczającej podaży ofert nie będzie w dwóch ostatnich aukcjach zaplanowanych na 2020 r.

Najpierw w dniu 26 listopada odbędzie się aukcja dla inwestorów zgłaszających projekty wiatrowe i fotowoltaiczne o jednostkowej mocy ponad 1 MW.

Będzie to największa tegoroczna aukcja jeśli chodzi o budżet i przeznaczoną do zakupu energię. Inwestorzy mogą podzielić między siebie pulę niemal 46,3 TWh energii elektrycznej, której wartość może sięgnąć nawet ponad 14 mld zł.

Ostatnia z tegorocznych ośmiu aukcji obędzie się w dniu 3 grudnia i będą w niej mogli wystartować inwestorzy zgłaszający oferty sprzedaży energii z projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW. W tej aukcji do podziału będzie 11,76 TWh energii elektrycznej o wartości mogącej wynieść maksymalnie 4,527 mld zł.

W sumie w tegorocznych aukcjach wsparcie w postaci 15-letnich gwarancji sprzedaży energii mogłoby wynieść 27,4 mld złotych, a ilość zakontraktowanej energii mogła sięgnąć 75,3 TWh.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.