Priorytety Ministerstwa Klimatu w obszarze OZE na 2021 r.

Priorytety Ministerstwa Klimatu w obszarze OZE na 2021 r.
Ireneusz Zyska

Poznaliśmy priorytety Ministerstwa Klimatu i Środowiska na 2021 r. jeśli chodzi o działania legislacyjne w obszarze energetyki odnawialnej. To zarówno regulacje dotyczące dużych inwestycji, ale także te obejmujące energetykę prosumencką, z których wdrożeniem resort klimatu jest już wyraźnie spóźniony. Za ich implementację będzie odpowiadać Departament Odnawialnych Źródeł Energii w MKiŚ mający od początku tego roku nowego szefa.  

W 2021 roku Departament Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska będzie mieć sporo pracy. Tymczasem z początkiem tego roku doszło w nim do zmiany dyrektora.

Od lutego 2019 r. do końca 2020 r. departamentami związanymi z OZE – ulokowanymi kolejno w resortach energii, aktywów państwowych i klimatu – kierował Piotr Czopek pracujący w kolejnych ministerstwach zajmujących się energetyką od 2008 roku.

REKLAMA

Tymczasem z ubiegłym miesiącu Piotr Czopek rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej, gdzie ma odpowiadać za kwestie regulacyjne.

Natomiast Departamentem Odnawialnych Źródeł Energii w MKiŚ pokieruje Marcin Ścigan, który trafił do resortu klimatu w ubiegłym roku i który wcześniej pracował w think-tanku Forum Energii, gdzie odpowiadał za obszar OZE.

Jakie są tegoroczne priorytety Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska?

Jak poinformował resort klimatu w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, departament ma kontynuować w 2021 r. realizację dotychczasowych priorytetów rządowego pełnomocnika ds. OZE, wiceministra klimatu Ireneusza Zyski.

Wśród tych priorytetów Ministerstwo Klimatu i Środowiska wymienia następujące zagadnienia.

1. System aukcyjny

MKiŚ wskazuje na przedłużenie aukcyjnego systemu wsparcia dla OZE. Zgodnie z obecną wersją ustawy o odnawialnych źródłach energii, stosowanie systemu aukcyjnego – notyfikowanego Komisji Europejskiej – może potrwać do końca 2021 r.

Jednak resort klimatu już kilka miesięcy temu zapowiedział przedłużenie aukcji o 5 lat, co ma zostać zrealizowane w ramach kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Jak podkreśla MKiŚ, wiąże się to z przygotowaniem rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie i ich notyfikacją w Komisji Europejskiej.

Ważne zmiany w obszarze systemu aukcyjnego wprowadzi tymczasem procedowana obecnie w Sejmie nowelizacja Prawa energetycznego. Zakłada ona m.in. zmianę definicji instalacji hybrydowych poprzez zwiększenie wymaganego, minimalnego czasu pracy tych instalacji.

W 2021 r. mają odbyć się pierwsze aukcje dla instalacji hybrydowych. Zapisy to umożliwiające pojawiły się w przyjętym pod koniec 2020 r. rozporządzeniu wyznaczającym wolumeny i budżety aukcji na 2021 r. Więcej na ten temat w artykule: Wolumeny i budżety aukcji w 2021 r. Rząd opublikował rozporządzenie.

Aby uruchomić tegoroczne aukcje, oprócz powyższego rozporządzenia Rady Ministrów MKiŚ musi jeszcze przyjąć rozporządzenie z maksymalnymi cenami za energię, które będą mogli zaproponować inwestorzy w 2021 r. 

2. Morska energetyka wiatrowa

Ten rok rozpoczął się od przeforsowania kluczowej ustawy dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która otwiera drogę do przyznania gwarancji sprzedaży energii z pierwszych farm wiatrowych powstających w polskiej części Morza Bałtyckiego.

Uchwalenie ustawy o morskiej energetyce wiatrowej nie wyczerpuje jednak zadań rządu jeśli chodzi o przygotowanie inwestycji w offshore.

REKLAMA

Konieczne jest jeszcze kilka regulacji, za których opracowanie odpowiedzialny jest departament OZE w resorcie klimatu.

Jak wylicza Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, potrzebne są: rozporządzenie w sprawie ceny maksymalnej za energię wytworzoną w morskiej farmie, regulacje określające szczegółowo wymagania techniczne dla instalacji zlokalizowanych na morzu, rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu ekspertyz i planów w celu spełnienia wymagań z zakresu bezpieczeństwa morskiego, rozporządzenie w sprawie zakresu ekspertyz w zakresie oceny wpływu instalacji na systemy obronności państwa, a także zasady ewentualnego odkupu przez operatora systemu przesyłowego sieci łączącej morskie elektrownie wiatrowe z lądem.

Tymczasem wsparcie dla pierwszej grupy inwestorów – które przewidziano w formie indywidualnych decyzji – musi zostać przyznane do połowy tego roku. Później zgodnie z prawem europejskim konieczne będzie wdrożenie procedury konkurencyjnej, która będzie decydować o przyznaniu gwarancji sprzedaży energii.

Zatem na sfinalizowanie procesu legislacyjnego w obszarze offshore pozostaje niewiele czasu.

Działania na rzecz rozwoju morskich farm wiatrowych – m.in. przyjęcie rozporządzeń do ustawy oraz notyfikacja systemu wsparcia – wymieniane są przez MKiŚ jako jeden z priorytetów w obszarze energetyki odnawialnej na 2021 r.

3. Biometan i klastry energii

Kolejne obszary, w których w tym roku mają być prowadzone przez resort klimatu działania legislacyjne, to biometan oraz klastry energii – i notyfikacja zasad przyznawania pomocy publicznej w tym zakresie.

Wśród priorytetów w obszarze OZE na 2021 r. Ministerstwo Klimatu wymienia również finalizację trzech umów sektorowych, czyli porozumień rządu z przedstawicielami poszczególnych branż – fotowoltaicznej, morskiej energetyki wiatrowej, a także biogazu i biometanu.

4. Dyrektywa RED II

W tym roku departament OZE w MKiŚ ma ponadto przygotować wdrożenie do krajowego prawa regulacji, które zostały zawarte w przyjętej pod koniec 2019 roku unijnej dyrektywie o odnawialnych źródłach energii (RED II).

5. Prosumenci

W końcu Ministerstwo Klimatu zapowiada kontynuację działań w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej.

Ostatnio MKiŚ przedstawił nowe projekty trzech rozporządzeń mających doprecyzować zasady rozliczeń energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów i spółdzielnie energetyczne, a także zasady przyłączania mikroinstalcji i współpracy z siecią takich urządzeń.

Z wdrożeniem tych przepisów rząd jest już spóźniony. Zgodnie z zapisami ostatniej nowelizacji ustawy o OZE z połowy 2019 r., regulacje doprecyzowujące zasady funkcjonowania mikroinstalacji prosumeckich miały zostać przyjęte w pierwszym kwartale 2020 r.

Więcej na temat nowych, zaproponowanych przez MKiŚ zasad przyłączania i obsługi mikroinstalacji w artykule: Nowe zasady przyłączania i współpracy mikroinstalacji z siecią.

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.