Tauron z dużym wzrostem EBITDA. 7 proc. wypracowały OZE

Tauron z dużym wzrostem EBITDA. 7 proc. wypracowały OZE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Grupa Tauron wypracowała w ubiegłym roku 20,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 7 proc. więcej w porównaniu z przychodami z 2019 roku. Wpływ na to miały wyższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost stawek usług dystrybucyjnych. W ubiegłym roku EBITDA Grupy wyniosła ponad 4,2 mld zł i była o 17 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Największy, bo wynoszący aż 72 proc. udział w ogólnym wyniku EBITDA Taurona w ubiegłym roku miał Segment Dystrybucja, który w 2020 r. wypracował 3 023 mln zł zysku EBITDA. Segment Sprzedaż miał 16-proc. udział (683 mln zł), a Segment OZE odpowiadał już za ponad 7 proc. ogólnego wyniku EBITDA Grupy (297 mln zł). Marża EBITDA wzrosła o 1,9 pkt proc. r/r i osiągnęła poziom 20,3 proc.

Na skutek przeprowadzonych testów na utratę wartości oraz utraty wartości udzielonych pożyczek Grupa zanotowała 2,8 mld zł straty netto. Łączny wpływ tych czynników na wynik finansowy brutto Grupy Tauron w 2020 r. wyniósł 3,4 mld zł, podczas gdy testy przeprowadzone w 2019 r. wykazały zasadność ujęcia odpisów aktualizujących w wysokości 1,3 mld zł.

REKLAMA

Wskaźnik długu netto/EBITDA spadł do poziomu 2,5x wobec 2,8x na koniec 2019 r. 

W 2020 r. Tauron dostarczyła łącznie 50,3 TWh energii elektrycznej, czyli o 3 proc. mniej w porównaniu do 2019 r. Jak tłumaczy spółka, spadek wolumenu dystrybuowanej energii był spowodowany spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa. Liczba klientów Segmentu Dystrybucja wzrosła o 64 tys. i przekroczyła 5,7 mln.

W ubiegłym roku Tauron wyprodukował 12,5 TWh energii elektrycznej  o 10 proc. mniej w stosunku do 2019 r. W tym ubiegłoroczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 1,9 TWh w porównaniu do generacji na poziomie 1,4 TWh rok wcześniej.

Jak tłumaczy spółka, wzrost produkcji zielonej energii o 41 proc. wynika z całorocznej pracy farm wiatrowych nabytych we wrześniu 2019 r., korzystniejszych warunków hydrologicznych oraz wyższej produkcji energii w blokach biomasowych.

REKLAMA

W ubiegłym roku produkcja energii z elektrowni wiatrowych i wodnych Taurona wyniosła 1,37 TWh w stosunku do 1,04 TWh wyprodukowanych rok wcześniej. Natomiast wytwarzanie z biomasy zostało zwiększone z 0,34 TWh do 0,57 TWh.

Inwestycje w energetykę odnawialną mają być podstawą osiągnięcia założeń nowej strategii – tzw. Zielonego Zwrotu Taurona w perspektywie 2030 roku. Grupa za 10 lat planuje wytwarzać ponad 65 proc. energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę.

Na razie udział produkcji energii odnawialnej w 2020 roku wzrósł do 16 proc. wobec poziomu 10 proc. w 2019 r.

W 2020 r. skutecznie podjęliśmy szereg inicjatyw mających na celu zagwarantowanie środków finansowych potrzebnych dla rozwoju Grupy Tauron. Jako pierwsi w Polsce przeprowadziliśmy emisję obligacji zrównoważonego rozwoju, w ramach której wyemitowaliśmy pięcioletnie obligacje o wartości 1 mld zł z przeznaczeniem na transformację energetyczną – mówi Marek Wadowski, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia.

– Osiągnięte przez Grupę wyniki są dobre, a sytuacja finansowa jest stabilna i bezpieczna. Grupa Tauron efektywnie wykorzystuje swój potencjał, co znalazło odzwierciedlenie w rekordowym poziomie EBITDA wypracowanej w 2020 r. Kondycja finansowa Grupy Tauron pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jesteśmy gotowi na aktywny udział w zwiększaniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, co jest ważnym elementem transformacji polskiej energetyki, a w przypadku naszej organizacji realizowane jest w ramach Zielonego Zwrotu Taurona – dodaje Marek Wadowski.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.