II Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami

II Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami
Imágenes de Iberdrola flickr cc-by-2.0

{więcej}Western Energy Consulting oraz RECS International zapraszają na II Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami, który odbędzie się 12 czerwca 2014 r. w hotelu Marriott w Warszawie.

Tematyka Kongresu będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii i ich systemami wsparcia. Będzie to również możliwość dla polskich podmiotów do  międzynarodowej wymiany doświadczeń z innymi krajami europejskimi.

Rok 2013 przyniósł nam uchwalenie „małego trójpaku”. Nowelizacja ta wprowadziła do polskiego systemu prawnego pewne zmiany, takie jak np. zmiany w umowach o przyłączenie, ułatwienia dla małych i mikroinstalacji, rozszerzenie obowiązku o pozyskaniu i przedstawieniu do umorzenia zielonych certyfikatów przez przemysł energochłonny, czy też wprowadzenie do polskiego porządku prawnego systemu gwarancji pochodzenia (GO). W czasie Kongresu będziemy chcieli wraz z wiodącymi ekspertami odpowiedzieć na rodzące się pytania i wątpliwości w tym zakresie.

REKLAMA
REKLAMA

Partnerem Honorowym wydarzenia jest RECS International, odbywa się ono w ścisłej współpracy z organizacją międzynarodową Association of Issuing Bodies (Wielka Brytania). Pełnią one kluczową rolę w systemie EECS i pragną przekazać swoją wiedzę oraz wytyczne polskim instytucjom i przedsiębiorcom, którzy działają w sektorze energii odnawialnej. Ponadto chcemy podsumować i poddać analizie działania polskich podmiotów i instytucji w tym zakresie.

Jednym z wydarzeń towarzyszących Kongresowi będzie wieczorna Gala Western Energy Awards podczas której rozdamy nagrody dla liderów w branży OZE. Wydarzenie to ma charakter niekomercyjny i jego zadaniem jest wskazanie dobrych praktyk, godnych naśladowania w sektorze energetycznym.

W programie m.in.:
– rola regulatora w systemie zielonych certyfikatów i gwarancji pochodzenia,
– handel gwarancjami pochodzenia i zielonymi certyfikatami na rynku sesyjnym,
– firma przemysłowa na rynku zielonej energii,
– perspektywy międzynarodowego handlu GO,
– rozdanie nagród Western Energy Awards.
 
 
Pośród prelegentów znajdą się:
– Ewa Wąsowska, specjalista na co dzień zatrudniony w Urzędzie Regulacji Energetyki
– Max van Meer, Dyrektor Zarządzający STX Services
– Maciej Antczak STX Services
– Peter Niermeijer, Sekretarz Generalny RECS International
– Phil Moody, Sekretarz Generalny Association of Issuing Bodies
– Paweł Puacz, Senior Associate, kancelaria prawna Clifford Chance
– Andrzej Stosio, Partner, kancelaria prawna Clifford Chance
– Grzegorz Biliński,  Head of Green Desk, Axpo Polska
– Marek Szałas, Dyrektor Rejestru Świadectw Pochodzenia, Towarowa Giełda Energii
 
Zapraszamy do rejestracji, więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej:
http://event.westernenergyconsulting.com/ATC2
 
Kontakt do Organizatora:
Western Energy Consulting
+48 71 780 64 74
info@westernenergyconsulting.com
www.westernenergyconsulting.com
 
Miejsce wydarzenia: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

informacja prasowa