Czy energia odnawialna może wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne polski?

{więcej}Na to pytanie spróbują odpowiedzieć eksperci w czasie debaty otwierającej IX konferencję Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej – Energia Jutra, która odbędzie się 12 maja w Lublinie. W dyskusji wezmą udział m.in. były premier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, a także przedstawiciele organizacji branżowych i resortu gospodarki. Wszystkich zainteresowanych zieloną energią i ochroną środowiska zapraszamy do udziału i rejestracji: www.energiajutra.eu.
 
Kolejne wydarzenie Polskiego Kongresu Energi Odnawialnej, które zostanie zorganizowane na Politechnice Lubelskiej (Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej 40), odbędzie się pod patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana, Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, Rektora Politechniki Lubelskiej JM prof. dr hab. Inż. Piotra Kacejko oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa Radosława Szatkowskiego.

– Konferencja skierowana jest do przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, reprezentantów organizacji branżowych, ekspertów i inwestorów z sektora odnawialnych źródeł energii, a także branży rolniczej – podkreśla Łukasz Krawcewicz, prezes Zielonej Strony Mocy, organizator Kongresu.
– Dotychczasowe doświadczenie pokazało, że cechą charakterystyczną konferencji jest znacząca ranga dla danego regionu oraz silna reprezentacja samorządów – dodał.

W zbliżającym się wydarzeniu w Lublinie obecność zapowiedzieli m.in. prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy i poseł na Sejm RP Waldemar Pawlak, poseł na Sejm RP i były wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, a także Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman.
Konferencja rozpocznie się uroczystym otwarciem o godzinie 10:00. Następnie w czasie debaty otwierającej przedstawiciele resortu gospodarki, Parlamentu RP, organizacji i instytucji związanych z energetyką odnawialną oraz władze regionalne postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie czy energia odnawialna może wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Po debacie rozpoczną się dwa bloki równoległych paneli tematycznych poświęconych nowoczesnym sposobom finansowania inwestycji w wydajność energetyczną przez samorządy oraz efektywnym i opłacalnym rozwiązaniom w zakresie bioenergii w Polsce. Drugi blok będzie dotyczył doświadczeń Niemiec i możliwościom rozwoju w Polsce przydomowych mikroinstalacji oraz znaczeniu energetyki odnawialnej i racjonalnej gospodarki energią dla rozwoju gmin i społeczności lokalnych.

REKLAMA
REKLAMA

Polski Kongres Energii Odnawialnej jest jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Kongres ma na celu przedstawienie najnowszych prognoz i informacji gospodarczych, a także regulacji  prawnych dotyczących sektora energii odnawialnej. Podczas konferencji Ministerstwo Gospodarki przedstawi aktualny stan prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Organizatorem Kongresu jest firma Zielona Strona Mocy, współorganizatorami wydawca dziennika „Rzeczpospolita” oraz magazynu „Ekologia i Rynek”, a partnerem strategicznym Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, Fundacja Wspólnego Rozwoju oraz Pracodawcy RP. Kongres składa się z cyklu 10 wydarzeń zaplanowanych głównie w stolicach regionów. Na mapie I edycji Kongresu znalazły się Wrocław, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Płock, Kraków, Kielce, Radom, Lublin i Katowice.

Zielona strona mocy