TGE: podsumowanie I kwartału 2014 r. na Rynku Praw Majątkowych

TGE: podsumowanie I kwartału 2014 r. na Rynku Praw Majątkowych
foto: Jorge Franganillo, flickr cc-by-2.0

{więcej}Poniżej prezentujemy podsumowanie pierwszego kwartału 2014 r. na Rynku Praw Majątkowych Towarowej Giełdy Energii. 

 – Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A (zielone certyfikaty) w I kwartale 2014 roku
ukształtował się na poziomie 10 734 319 MWh dając wzrost o 60,49 proc. w porównaniu do
I kwartału 2013 roku.

– Łączny obrót na instrumencie PMMET (fioletowe certyfikaty) w I kwartale 2014 roku
wyniósł 320 458 MWh, co oznacza wzrost o 23,39 proc. w porównaniu do tego samego
okresu w roku poprzednim.

REKLAMA

–  Łączny obrót na instrumencie PMEF (białe certyfikaty) w I kwartale 2014 roku ukształtował
się na poziomie 2 070,000 toe.

PMOZE_A (zielone certyfikaty)

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w Q1 2014 roku ukształtował się na poziomie 10 734 319
MWh dając wzrost o 60,49 proc. w porównaniu do Q1 2013 roku (6 688 356 MWh). Złożyły się na to
transakcje na sesjach giełdowych – 2 258 135 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 8 476 184 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w Q1 2014 roku,
wyniosła 216,00 PLN/MWh (spadek r/r o 3,14 PLN/MWh). Złożyły się na to średnioważona cena
w transakcjach na sesji – 215,38 PLN/MWh (wzrost r/r o 67,50 PLN/MWh) i średnioważona cena
w transakcjach pozasesyjnych – 216,17 PLN/MWh (spadek r/r o 13,39 PLN/MWh).

W marcu łączny obrót na instrumencie PMOZE_A, ukształtował się na poziomie 4 174 977 MWh
dając wzrost o 143,09 proc. rok do roku (w marcu 2013 roku – 1 717 435 MWh) oraz dając spadek
o 13,19 proc. porównując miesiąc do miesiąca. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych –
640 563 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 3 534 414 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w marcu
2014 roku, wyniosła 202,94 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesji – 183,98
i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 206,37 PLN/MWh. 


Źródło: TGE

REKLAMA

PMMET (fioletowe certyfikaty) 
 
Łączny obrót na instrumencie PMMET w Q1 2014 roku, ukształtował się na poziomie 320 458 MWh 
dając wzrost o 23,39 proc. w porównaniu do Q1 2013 roku (259 711 MWh). Złożyły się na to 
transakcje na sesjach giełdowych – 143 996 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 176 462 MWh. 

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET, ze wszystkich transakcji sesyjnych 
w Q1 2014 roku wyniosła 59,69 PLN/MWh (wzrost r/r o 1,09 PLN/MWh). Średnioważona cena 
w transakcjach pozasesyjnych w Q1 2014 roku wyniosła 59,88 PLN/MWh (wzrost r/r 
o 1,25 PLN/MWh).

W marcu łączny obrót na instrumencie PMMET, ukształtował się na poziomie 171 603 MWh dając 
wzrost o 47,84 proc. rok do roku (w marcu 2013 roku – 116 077 MWh) oraz wzrost o 89,81 proc. 
porównując miesiąc do miesiąca. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 76 878 MWh 
oraz transakcje pozasesyjne – 94 726 MWh. 
 
Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET, z transakcji sesyjnych w marcu 2014 roku, 
wyniosła 59,75 PLN/MWh (wzrost o 0,14 PLN m/m). Średnioważona cena w transakcjach 
pozasesyjnych – 59,84 PLN/MWh (spadek o 0,32 PLN m/m). 

PMEF (białe certyfikaty) 
 
Łączny obrót na instrumencie PMEF w Q1 2014 roku, ukształtował się na poziomie 2 070,000 toe. To 
były tylko transakcje sesyjne. Do tej pory do systemu wczytano 14 976,630 toe świadectw 
elektryczności energetycznej. Średnioważona cena PMEF, ze wszystkich transakcji w Q1 2014 roku, 
wyniosła 960,60 PLN/toe. 

Dostęp do białych certyfikatów od początku uruchomienia instrumentu w Rejestrze Świadectw 
Pochodzenia uzyskały do tej pory 212 podmioty. 


Źródło: TGE

PMEC (czerwone certyfikaty), PMGM (żółte certyfikaty) 
 
System wsparcia dla świadectw pochodzenia PMEC (czerwone certyfikaty) i PMGM (żółte certyfikaty) 
wygasł z końcem 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 7 kwietnia 2014 r. podpisał nowelizację 
Prawa energetycznego (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r., o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw), przedłużającą do 30 czerwca 2019 r. system wsparcia dla wytwarzania 
energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji. Towarowa Giełda Energii będzie organizować 
obrót tymi certyfikatami zgodnie z przyjętą ustawą. 

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia 
 
W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się 
obecnie 1949 członków rejestru. 

Więcej informacji na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii.

źródło: tge.pl