Będzie symulacja aukcji dla OZE

Będzie symulacja aukcji dla OZE
Maciej Bando, wiceprezes URE. Źródło: newseria.pl

{więcej}Podczas debaty zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” pełniacy obowiązki prezesa i wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando zapowiedział, że URE przeprowadzi symulację aukcji dla OZE – jeszcze przed wdrożeniem nowego systemu wsparcia dla OZE. 

Jak podaje „Parkiet”, podczas debaty „RZ” wiceprezes URE zapowiedział, że przeprowadzi symulację aukcji dla OZE jeszcze przed implementacją nowego systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych, tak by wykryć wszelkie możliwe zagrożenia. 

Pozytywnie do pomysłu przeprowadzenia symulacji aukcji dla OZE odniósł się podczas debaty w „RZ” Michał Prażyński, wiceprezes Enea Wytwarzanie ds. OZE, który zauważył, że w obliczu braku jasnego celu co do kierunków rozwoju OZE, na rynku jest obecnie mała ilość inwestycji. – Polskę ominęły np. inwestycje z produkcją generatorów wiatrowych, a więc gdzieś zgubiliśmy jedno z najważniejszych ogniw w tym łańcuchu gospodarczym – „Parkiet” cytuje Michała Prażyńskiego. 

REKLAMA
REKLAMA

Biorący udział w debacie wiceminisiter gospodarki Jerzy Pietrewicz ocenił, że celem przygotowanego przez rząd nowego systemu wsparcia dla OZE jest wspieranie najbardziej efektywnych kosztowo inwestycji – bez faworyzowania z góry konkretnych technologii.

Jerzy Pietrewicz dodał, że rząd pracuje nad projektem „Polityki energetycznej Polski do 2050″, który wytyczy kierunki rozwoju sektora energetycznego w Polsce, w tym również źródeł odnawialnych. Strategia ma być gotowa jeszcze przed wakacjami.

 – Resort traktuje OZE jako element nie tylko ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, ale też jako instrument stymulowania rozwoju lokalnego – podkreślił podczas debaty zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” przedstawiciel resortu gospodarki. 

gramwzielone.pl / za „Parkiet”