Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce. Seminarium

Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce. Seminarium
Vestas press

{więcej}8 kwietnia Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, dzięki temu projekt trafi w końcu do sejmu. Jakie nowości wprowadza ustawa? Jak będzie wyglądał system wsparcia oparty na aukcjach? Co z energetyką rozproszoną? Jak będzie funkcjonować obecny system zielonych certyfikatów?

REKLAMA

Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas seminarium: „Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce. Sytuacja prawna, aspekty praktyczne, obrót prawami majątkowymi”, które odbędzie się 29 maja, w Katowicach w hotelu Qubus Prestige****
 
Wśród zaproszonych gości, znaleźli się m.in. przedstawiciele administracji rządowej, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz propagowania energetyki odnawialnej w Polsce. Poza tym w programie przewidzieliśmy wystąpienia na temat: obecnych i przyszłych regulacji prawnych, systemów wsparcia, finansowania energetyki odnawialnej czy roli firm przemysłowych na rynku zielonej energii.
 
W programie m.in.:
– analiza obecnych i proponowanych rozwiązań odnośnie systemu wsparcia energetyki odnawialnej
– model rozliczania praw majątkowych przez firmę przemysłową
– obrót zielonymi certyfikatami
– korzyści inwestycji w energię odnawialną – case study
– dofinansowanie inwestycji w OZE – dotacje, preferencyjne kredyty i pożyczki
– panel dyskusyjny podsumowujący wydarzenie
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, wszystkie informacje dostępne na stronie: www.ecoenergytrade.pl

Eco Energy Trade

REKLAMA