Zapraszamy na debatę o prosumentach w redakcji "Polityki"

Zapraszamy na debatę o prosumentach w redakcji "Polityki"
thetimchannel, flickr cc-by

{więcej}Debata „Prosument – sieć i rozliczenia – Net metering”, która odbędzie się 15 maja 2014 r. w Warszawie o g. 10.00 (ul. Słupecka 6, Warszawa, Redakcja Polityki) realizowana jest w reakcji na zapotrzebowanie zgłaszane przez polskie samorządy i potencjalnych prosumentów, którzy dostrzegają konieczność rozszerzenia definicji prosumenta zawartej w obecnym projekcie ustawy o OZE, tak aby korzystać z rozwiązań w niej zawartych mogły nie tylko osoby prywatne, lecz także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ważnymi punktami debaty będą również konieczność znalezienia złotego środka w sposobie rozliczania energii (netmetering) oraz kwestia uwolnienia potencjału samorządów w tworzeniu rynku prosumenta – tzw. prosument zbiorowy. Przedstawimy również innowacyjne rozwiązania, które potencjalnym prosumentom oferuje polski sektor bankowy.
 
Aby promować ideę prosumenta i w pełni wykorzystać potencjał w niej tkwiący konieczne wydają się zmiany poszerzające grono prosumentów. Niestety nie ułatwiają ich rozwiązania prawne zawarte w projekcie ustawy o OZE. W chwili obecnej tzw. „mały trójpak” definiuje prosumenta poprzez „podmiotowość”, co powoduje automatyczne wyłączenie osób prowadzących działalność gospodarczą z ułatwień wynikających z ustawy. W związku z tym drobni przedsiębiorcy, którzy mogliby wytworzoną przez siebie energię (max moc 40 kW w trybie „on-grid”) konsumować w chwili jej wytworzenia, nie mogą tego zrobić na preferencyjnych warunkach i są postrzegani tak samo jak elektrownia systemowa lub farma wiatrowa.
 
Ważnym elementem w budowaniu rynku prosumentów jest także uwolnienie potencjału samorządów, obecnie nie ma możliwości, aby gminy mogły brać udział w jego tworzeniu. Konieczna wydaje się też zmiana podejścia do rozliczania energii wytworzonej w instalacji prosumenckiej, tj. rozliczenie różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci – taki zapis jest już w nowym projekcie ustawy.
 
Osobnym punktem debaty będzie prezentacja adresowanego do prosumenta rozwiązania opracowanego przez BOŚ Bank, które udowadnia, że OZE jest opłacalne. BOŚ EKOsystem to innowacyjne rozwiązanie łączące szereg elementów związanych z doborem odpowiednich instalacji ekologicznych, ich montażem, finansowaniem, a także późniejszym serwisem. W skład systemu wchodzą zarówno elementy montowane w domu m.in. panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, jak i usługi dodatkowe: ubezpieczenie domu oraz zainstalowanych urządzeń. Rzeczą bezprecedensową na polskim rynku jest także wprowadzenie w ofercie BOŚ Banku ochrony ubezpieczeniowej od spadku zakładanej wydajności instalacji fotowoltaicznej. BOŚ EKOsystem daje szansę na istotne zmniejszenie kosztów ogrzewania w domach, nawet do 0 zł, przy założeniu bilansowania półrocznego lub rocznego.
 
Jak mówią eksperci, do 2020 roku możliwe będzie wyposażenie nawet kilkuset tysięcy domów w tego typu rozwiązania. Byłoby to z pewnością ogromną szansą dla polskiej gospodarki. Montaż mikroinstalacji OZE nie tylko przyczyniłby się do rozwoju innowacyjnego biznesu w Polsce (lokalni producenci urządzeń, serwis), lecz także stanowiłby istotne wsparcie w realizacji zobowiązań wynikających z przyjętego przez Polskę Pakietu Klimatycznego.
 
Szczegółowe zagadnienia dyskutowane podczas debaty:
 
Jaka powinna być optymalna cena nadwyżek energii elektrycznej produkowanej w mikroźródłach OZE i odsprzedawanej do sieci?
Jaki powinien być optymalny sposób rozliczania energii wprowadzonej i pobranej z sieci?
Jakie są gwarancje sprawności sprzętu?
Jak uwolnić potencjał przedsiębiorców indywidualnych i samorządów w tworzeniu rynku prosumentów?
Prosument zbiorowy (spółdzielnie energetyczne – Energiegenossenschaften).
 
Do debaty zaproszeni zostali:
 
Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
Kazimierz Żmuda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa
Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
Monika Stec-Nowak, Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki
Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu BOŚ Bank
Robert Stelmaszczyk, Prezes PTPiREE
Bożena Wróblewska, Kierownik Działu Innowacji GASPOL SA, Ekspert FREE
Maciej Sokołowski, Dyrektor Departamentu Prawa Energetycznego Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy
Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny, Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

REKLAMA

Procesy Inwestycyjne 

REKLAMA