Program "Prosument" wystartuje jeszcze w maju

Program "Prosument" wystartuje jeszcze w maju
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}NFOŚiGW uruchamia program „Prosument”, którego celem jest dofinansowanie inwestycji w prosumenckie mikroinstalacje OZE. W pierwszej kolejności możliwość ubiegania się o dofinansowanie zostanie udostępniona samorządom.

Program przewiduje dofinansowanie dla gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które będą mogły skorzystać z dotacji oraz preferencyjnej pożyczki. 

Dofinansowaniem w programie „Prosument” zostaną objęte inwestycje w zestawy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie, kolektory słoneczne, pompy ciepła i domowe kotły na biomasę. Istotną zmianą wprowadzoną przez Fundusz na ostatnim etapie przygotowań programu jest zasada, że źródła energii cieplnej – np. kolektory słonecznych czy pompy ciepła – będzie można instalować tylko w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej.

REKLAMA

O dofinansowanie będzie się można ubiegać za pośrednictwem wybranego w przetargu banku (lub konsorcjum banków) i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a do udziału w programie „Prosument” zostały zaproszone też samorządy, które do wniosków o dofinansowanie będą mogły zgłosić gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe ze swojego terenu. 

NFOŚiGW szacuje, że dzięki realizacji programu może powstać od. ok. 6 tys. do 23 tys. mikroinstalacji OZE. 

REKLAMA

Fundusz ogłosił już nabór wniosków dla samorządów. Wnioski będą przyjmowane od 26 maja br. i będzie można je przygotować w udostępnionym przez NFOŚiGW internetowym Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. 

W późniejszym czasie przewidziane jest uruchomienie programu za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz banku. Program powinien wystartować w pełni jeszcze w III kwartale br.

Program „Prosument” będzie realizowany w latach 2014-2020, a jego budżet wyniesie 600 mln zł. Fundusz nie wyklucza jednak zwiększenia puli środków, jeśli program będzie cieszył się dużym zainteresowaniem –  podobnie jak w przypadku realizowanego przez Funduszu programu dopłat do kredytów na kolektory słoneczne, którego początkowy budżet na poziomie 300 mln zł powiększono do 450 mln zł. Obecnie realizacja programu kolektorowego dobiega końca. Fundusz wydał już na ten cel ok. 390 mln zł, a zakończenie programu NFOŚiGW przewiduje na czerwiec br. 

Aktualne założenia dofinansowania w ramach programu „Prosument” [PDF]

gramwzielone.pl