Operatorzy odmawiają przyłączania odnawialnych źródeł energii

Operatorzy odmawiają przyłączania odnawialnych źródeł energii
pixabay

Inwestorzy planujący przyłączenie do sieci elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych coraz częściej spotykają się z odmowami operatorów, a Urząd Regulacji Energetyki nie zapewnia przejrzystego dostępu do informacji na temat możliwości przyłączenia. Na rosnący problem na rynku energetyki odnawialnej zwróciła uwagę Konfederacja Lewiatan, podkreślając, że taka sytuacja zagraża nie tylko rozwojowi OZE, ale także konkurencyjności gospodarki.

Konfederacja Lewiatan przytacza dane Urzędu Regulacji Energetyki, którego oddziały terenowe w latach 2019-2020 otrzymały 1209 powiadomień o odmowach przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej o łącznej mocy niemal 5 668 MW, podczas gdy w latach 2017-2018 operatorzy wydali 260 odmów przyłączenia instalacji OZE o mocy 735 MW.

Lewiatan przytacza również informacje od jednego z operatorów sieci dystrybucyjnej, w przypadku którego udział wydanych odmów przyłączenia jeszcze w 2020 roku stanowił 5 proc. wszystkich wniosków, ale w ubiegłym roku, w okresie od stycznia do września, wzrósł do około 25 proc.

REKLAMA

Odmowy odnoszą się do projektów wiatrowych, fotowoltaicznych, jak i biogazowych, a nawet magazynów energii i dotyczą zarówno dużych projektów o mocy kilkudziesięciu MW, jak i niewielkich, niejednokrotnie o mocy znacznie poniżej 1 MW.

Jak informuje Lewiatan, operatorzy uzasadniając odmowy, na ogół powołują się ogólnikowo na brak technicznych warunków przyłączenia do sieci, nie wskazując przy tym żadnej perspektywy, w której przyłączenie mogłoby ostatecznie nastąpić.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan, podkreśla, że problem nie dotyczy tylko skali odmów, ale również sposobu prowadzenia procesów przyłączenia przez operatorów systemów elektroenergetycznych.

– Zjawiska te utrudniają racjonalne gospodarowanie dostępnymi zasobami sieciowymi oraz rozwój sieci w taki sposób, by zapewniać dobrobyt społeczny i konkurencyjność gospodarki, przy zachowaniu zrozumiałych wymogów bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz zrównoważonych i uzasadnionych kosztów inwestycji sieciowych. Odczuwa to już dziś społeczeństwo i gospodarka, ponieważ dramatycznie rosną koszty energii – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak.

Konfederacja Lewiatan zwraca ponadto uwagę na fakt odmawiania przez Urząd Regulacji Energetyki dostępu do informacji o warunkach przyłączenia, co regulator ma uzasadniać ochroną informacji niejawnych lub tajemnicą przedsiębiorstwa. Jak podkreśla Lewiatan, taka praktyka jest niezgodna z przepisami prawa.

Agata Bator, ekspertka w departamencie energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan, podkreśla, że niezbędne jest zapewnienie bardziej przejrzystego dostępu do informacji o warunkach przyłączania nowych instalacji do sieci, podniesienie standardu prowadzenia postępowań o wydanie warunków przyłączenia oraz zawierania umów o przyłączenie.

– Konieczna jest też zmiana sposobu modelowania współpracy źródeł odnawialnych z siecią tak, by przyspieszyć ich integrację z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym z wykorzystaniem najnowszych standardów technicznych i doświadczeń branżowych – dodaje Agata Bator.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.