Koalicja Obywatelska proponuje zmiany w prawie dla OZE

Koalicja Obywatelska proponuje zmiany w prawie dla OZE
Siemens

Koalicja Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy, którego celem jest odblokowanie inwestycji w lądowe farmy wiatrowe, a także opóźnienie wdrożenia zmian w zasadach rozliczeń prosumentów, które zgodnie z obowiązującym prawem mają wejść w życie już 1 kwietnia.

Najnowszy projekt ustawy skierowany do Sejmu przez posłów Koalicji Obywatelskiej ma na celu odblokowanie realizacji projektów lądowych farm wiatrowych, które zostały zatrzymane przez uchwaloną w 2016 roku tzw. ustawę odległościową. Ta ustawa uniemożliwia rozwój nowych projektów wiatrowych poza projektami, dla których do 2016 r. inwestorzy zdołali uzyskać pozwolenie na budowę.

Nowa propozycja Koalicji Obywatelskiej, która ma pomóc energetyce wiatrowej, pokrywa się z propozycjami regulacji opracowanych w Ministerstwie Rozwoju, które jednak nie doczekały się od dłuższego czasu przyjęcia przez Radę Ministrów i skierowania do prac w parlamencie.

REKLAMA

Przepisy zaproponowane przez Koalicję Obywatelską zakładają, że zamiast zasady tzw. 10H o odległości elektrowni wiatrowych od domów i obiektów chronionych powinny decydować gminy – z zachowaniem minimalnej odległości wyznaczonej na 500 metrów.

Zaproponowano przy tym zapis, zgodnie z którym elektrownia wiatrowa mogłaby znaleźć się w większej odległość od budynku mieszkalnego, jeśli wynikałoby to z prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu planu miejscowego. Dotyczy to również budowy nowych domów w pobliżu już istniejących elektrowni wiatrowych.

Zgłoszony przez posłów KO projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zakłada, że budowa nowych turbin wiatrowych będzie mogła odbywać się tylko w oparciu o miejscowy plan uchwalany w gminie. Zaproponowano przy tym wykreślenie wojewody jako organu mającego wpływ na wyznaczanie miejsc, w których możliwe byłyby inwestycje wiatrowe.

Autorzy projektu szacują, że zastąpienie dotychczas obowiązującego wymogu zachowania odległości wynoszącej dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej wymogiem ustawowym zachowania odległości co najmniej 500 metrów, sprawi, że powierzchnia kraju, na której mogłyby powstawać farmy wiatrowe, zwiększyłaby się ośmiokrotnie, wynosząc zamiast 3 proc. około 25 proc.

Zmiany dla prosumentów później

REKLAMA

Projekt ustawy przygotowany przez posłów Koalicji Obywatelskiej zakłada ponadto wydłużenie obecnie obowiązującego systemu wsparcia dla prosumentów do 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o OZE, które zostały uchwalone przez Sejm w październiku zeszłego roku, dotychczasowy system rozliczeń prosumentów w formie opustów obejmie tylko osoby zgłaszające przyłączenie mikroinstalacji najpóźniej 31 marca br. (z wyjątkiem uczestników tzw. projektów parasolowych, którzy na wejście do opustów dostaną więcej czasu).

Osoby, które już są prosumentami i które staną się nimi w najbliższym czasie, zgłaszając przyłączenie do końca tego miesiąca, mają zachować prawo do korzystania z systemu opustów przez 15 lat od momentu rozpoczęcia działalności (otrzymają też prawo przejścia na nowe zasady rozliczeń). 

Natomiast prosumenci, którzy będą zgłaszać przyłączenia swoich instalacji po 31 marca, zostaną już objęci nowymi zasadami rozliczeń umożliwiającymi sprzedaż niewykorzystanej na miejscu energii po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca (od połowy 2024 r. ma to być średnia cena godzinowa).

Dwa tygodnie temu do Sejmu trafił inny projekt ustawy związanej z energetyką odnawialną, który został zgłoszony przez posłów opozycji, a którego jedynym założeniem jest kontynuacja prosumenckiego systemu rozliczeń w formie opustów.

Tamten projekt został zgłoszony przez posłów Koalicji Polskiej pod przewodnictwem posła Mieczysława Kasprzaka i obejmuje wyłącznie anulowanie nowelizacji ustawy o OZE z 29 października 2021 r. zakładającej wdrożenie nowych zasad rozliczeń prosumentów od 1 kwietnia.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.