Prawie 5 mld zł dotacji dla krajowego przemysłu OZE

Prawie 5 mld zł dotacji dla krajowego przemysłu OZE
fot. NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Przemysł dla transformacji”. Celem jest zwiększenie potencjału produkcji rozwiązań zero- i niskoemisyjnych przez przedsiębiorstwa z wybranych sektorów gospodarki. Wnioski można składać do 14 listopada br.

Pełna nazwa programu priorytetowego, do którego nabór wniosków rozpoczął się wczoraj (14 października), brzmi: „Przemysł dla transformacji – zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do produkcji rozwiązań zero- i niskoemisyjnych”.

Budżet programu wynosi dokładnie 4 991 716 125 zł, środki pochodzić będą z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jak podaje NFOŚiGW: „Przekazanie środków w ramach umowy inwestycyjnej dla wybranego podmiotu lub podmiotów (manager Funduszu) będzie możliwe pod warunkiem dostępności środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy”.

REKLAMA

Na co może być przeznaczone wsparcie finansowe?

Według założeń programu beneficjenci mogą otrzymać wsparcie na następujące rozwiązania:

  1. instalacje przemysłowe nastawione na produkcję urządzeń służących budowie zeroemisyjnych środków transportu (pojazdy zasilane energią elektryczną, wodorem lub innymi paliwami z OZE);
  2. instalacje przemysłowe nastawione na produkcję części dla tych pojazdów;
  3. instalacje przemysłowe oraz innowacyjne rozwiązania nastawione na produkcję zeroemisyjnych źródeł energii (np. OZE) i urządzeń do magazynowania energii (np. baterie) oraz części dla ww. produktów.

Jak podaje NFOŚiGW, zgłaszane przedsięwzięcia mogą obejmować procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii oraz współpracę między przedsiębiorstwami. Wsparcie finansowe dla projektów wskazanych w pkt 2 i 3 może trafić do przedsiębiorstw małych, średnich oraz średniej kapitalizacji.


Formy wsparcia i terminy

Według informacji na stronach NFOŚiGW dofinansowanie udzielane będzie „poprzez wejście kapitałowe w formie obejmowania lub nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania (…) bądź objęcia lub nabycia udziałów lub akcji”, a także udzielanie pożyczek.

REKLAMA

Wnioski przyjmowane są od 24 października do 14 listopada 2022 roku.

Jako graniczne daty okresu kwalifikowalności kosztów w programie przyjęto 1 stycznia 2022 roku – 31 sierpnia 2026 roku. Program przewiduje wsparcie nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym koszty zarządzania przedsięwzięciem nie mogą przekraczać 4 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Cele szczegółowe

Celem ogólnym programu jest przyczynianie się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i bezemisyjnej przez wspieranie przemysłu z myślą o sektorach czystej mobilności i energii. Zwiększenie potencjału wybranych sektorów w zakresie opracowywania i wdrażania zeroemisyjnych i niskoemisyjnych rozwiązań produktowych ma się odbyć poprzez ustanowienie specjanego instrumentu finansowego (funduszu) zarządzanego przez wybrany podmiot (managera funduszu).

NFOŚiGW podał wskaźniki osiągnięcia celów, które będą wykorzystywane do mierzenia stopnia realizacji celu programu. Należą do nich:

  • dodatkowa zdolność produkcyjna nowych pojazdów bezemisyjnych: co najmniej 100 tys. sztuk/rok, w tym w ramach dokonanych wejść kapitałowych zdolność produkcyjna nowych pojazdów bezemisyjnych: co najmniej 100 tys. sztuk/rok;
  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: co najmniej 1000 MW/rok, w tym w ramach dokonanych wejść kapitałowych i/lub udzielonych pożyczek dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: co najmniej 1000 MW/rok;
  • liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: co najmniej 150 podmiotów, w tym ramach dokonanych wejść kapitałowych i/lub udzielonych pożyczek liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: co najmniej 150 podmiotów.

Kto może złożyć wniosek?

Jako potencjalni beneficjenci programu wskazane zostały alternatywne spółki inwestycyjne, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami. Kolejne grupy  to alternatywne fundusze inwestycyjne, o których mowa w art. 2 pkt 10a ww. ustawy, spółki holdingowe zdefiniowane w jej art. 2 pkt 10d oraz fundusze inwestycyjne wymienione w art. 3 tej ustawy.

Gdzie składać wnioski

Na stronach NFOŚiGW widnieje informacja, że wnioski należy składać wyłącznie w wersji papierowej na właściwym formularzu bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW w dni robocze (7.30–15.30) albo drogą pocztową lub kurierem. Adres i szczegółowe informacje na temat programu i naboru można znaleźć pod tym linkiem.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.