Koszt profilu OZE pogorszył wyniki Polenergii

Koszt profilu OZE pogorszył wyniki Polenergii
Polenergia

W tym roku Polenergia notuje obniżenie rentowności w stosunku do wyników z zeszłego roku. Ostatni kwartał czołowy producent energii odnawialnej w Polsce zakończyła stratą.

Na wyniki finansowe Grupy Polenergia osiągnięte w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku wpłynęła niespotykana do tej pory skala zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz trudna sytuacja w systemach elektroenergetycznych w Europie. Jak tłumaczy Polenergia, skutkowało to między innymi znaczącym wzrostem kosztu profilu, co negatywnie wpłynęło na przychody ze sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia wyniósł 244,3 mln zł i był niższy o 38,0 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

REKLAMA

Skorygowany wynik EBITDA wyłącznie trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 33 mln zł i był niższy o 62,1 mln zł w stosunku do wyniku z trzeciego kwartału 2021 roku.

Wśród przyczyn pogorszenia wyniku EBITDA Polenergia wymienia niższy wynik na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna („ENS”) w roku 2022 – która pozytywnie wpłynęła na wynik w 2021 roku – a także niższy wynik sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do Grupy i zewnętrznych). Było to konsekwencją istotnego wzrostu kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji aktywów od pozycji zabezpieczającej sprzedaż.

Powyższe czynniki zostały częściowo skompensowane wzrostem produkcji energii odnawialnej dzięki uruchomieniu kolejnych elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.

Strata w trzecim kwartale

REKLAMA

W okresie trzech kwartałów 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy Polenergia wyniósł 107,7 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 41 mln zł.

W samym trzecim kwartale 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł -11,3 mln zł, co stanowi spadek o 65 mln zł rok do roku.

Jak tłumaczy Polenergia, spadek skorygowanego zysku netto w okresie trzech kwartałów 2022 roku oraz w samym trzecim kwartale tego roku spowodowany był przede wszystkim opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, a także wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych. Kolejna przyczyna to znaczny wzrost kosztów finansowych związany ze wzrostem mocy wytwórczych, wyższymi stopami procentowyymi oraz większym wykorzystaniem instrumentów finansujących depozyty, które zabezpieczają transakcje zawarte na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami.

Spółka zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy za trzeci kwartał 2022 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2022 roku.

Ostatnio portfel inwestycji OZE o statusie operacyjnym w Grupie Polenergia wzrósł do 351 MW. Najnowszą inwestycję spółka zrealizowała na Dolnym Śląsku, gdzie oficjalnie została uruchomiona kolejna farma wiatrowa grupy. Więcej na ten temat w artykule: Polenergia uruchomiła farmę wiatrową na Dolnym Śląsku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.