Za tyle będzie można sprzedać energię w aukcjach dla OZE

Za tyle będzie można sprzedać energię w aukcjach dla OZE
EnBW

Kolejne aukcje dla inwestorów zainteresowanych uzyskaniem wieloletnich gwarancji sprzedaży energii i prawa do rozliczenia ujemnego salda odbędą się w przyszłym miesiącu. Wiadomo, jakie ostatecznie będzie można zaproponować w nich maksymalne ceny energii. W stosunku do wcześniejszych propozycji Ministerstwa Klimatu i Środowiska ostatecznie ceny zostały podniesione dla 31 z 33 technologii wyszczególnionych w systemie aukcyjnym.  

Kolejne aukcje dla odnawialnych źródeł energii mają się odbyć w dniach 8–16 grudnia i będą przeznaczone wyłącznie dla nowych instalacji. Nie przewidziano tzw. aukcji migracyjnych, które pozwoliłyby kolejnym inwestorom na przejście do nowego systemu rozliczeń z produkcją energii rozliczaną do tej pory w systemie zielonych certyfikatów (wyłączonego dla nowych inwestycji w połowie 2016 roku). Aukcje zostały wczoraj oficjalnie ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Kolejność aukcji

REKLAMA

8 i 9 grudnia odbędą się aukcje, w których powinno zostać złożonych najwięcej ofert – dla elektrowni wiatrowych na lądzie i fotowoltaiki w dwóch koszykach: dla instalacji o mocy poniżej i powyżej 1 MW. W pierwszej z tych aukcji do sprzedania jest 11,25 TWh energii za maksymalnie 3,825 mld zł, a w drugiej można sprzedać również 11,25 TWh za łączną kwotę 3,6 mld zł.

12 i 13 grudnia Urząd Regulacji Energetyki przeprowadzi dwie aukcje dla elektrowni wodnych wykorzystujących biopłyny i geotermię, w koszykach dla mocy poniżej i powyżej 1 MW. W pierwszej z tych aukcji do sprzedania jest 975 GWh energii za maksymalnie 508 mln zł, a w drugiej można sprzedać 2,04 TWh za łączną kwotę 1,038 mld zł.

14 grudnia oferty będą mogli zgłosić inwestorzy planujący budowę biogazowni rolniczych, w tym wytwarzające energię w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. W tej aukcji do sprzedania jest 3,87 TWh energii maksymalnie za 5,775 mld zł.

Jako ostatnie w tym roku, 15–16 grudnia, URE przeprowadzi aukcje dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

W aukcji zaplanowanej na 15 grudnia do sprzedania jest 1,11 TWh energii za maksymalnie 609 mln zł, a w drugiej, która odbędzie się 16 grudnia, będzie można sprzedać 1,687 TWh za łączną sumę 927 mln zł.

Łączny wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w tegorocznych aukcjach, w ramach 15-letnich kontraktów uwzględniających coroczną indeksację o wskaźnik inflacji, ma wynieść niewiele ponad 34 TWh, a jej wartość sięga maksymalnie 14,3 mld zł (przyszłoroczne aukcje mają objąć zakup do 88 TWh energii wartej maks. 40,7 mld zł).

Ceny referencyjne

W piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) określające maksymalne ceny energii – tzw. ceny referencyjne – które będą mogli zaoferować uczestnicy najbliższych aukcji dla OZE. W stosunku do wcześniejszych propozycji resortu klimatu w ostatecznej wersji rozporządzenia ceny zostały zwiększone w przypadku 31 z 33 technologii. Wyjątkiem są instalacje hybrydowe w koszyku dla projektów o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW, dla których ministerstwo utrzymało zerową stawkę.

Oto ceny referencyjne dla instalacji, z których energię będzie można zaoferować w najbliższych aukcjach:

1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej: 785 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 760 zł/MWh (w 2021: 650 zł/MWh);

2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 920 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 885 zł/MWh (w 2021: 760 zł/MWh);

3) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej: 730 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 700 zł/MWh (w 2021: 605 zł/MWh);

4) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 820 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 780 zł/MWh (w 2021: 665 zł/MWh);

5) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej: 515 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 485 zł/MW (w 2021: 420 zł/MWh);

6) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 640 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 600 zł/MWh (w 2021: 510 zł/MWh);

7) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 3 i 5 do wytwarzania energii elektrycznej: 570 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 550 zł/MWh (w 2021: 470 zł);

8) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2, 4 i 6 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 645 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 625 zł/MWh (w 2021: 530 zł);

9) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej: 770 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 675 zł/MWh (w 2021: 640 zł/MWh);

10) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej: 715 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 690 zł/MWh (w 2021: 590 zł/MWh);

11) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 840 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 815 zł/MWh (w 2021: 700 zł/MWh);

REKLAMA

12) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej: 700 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 670 zł/MWh (w 2021: 570 zł/MWh);

13) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 800 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 780 zł/MWh (w 2021: 670 zł/MWh);

14) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej: 705 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 680 zł/MWh (w 2021: 590 zł/MWh);

15) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 800 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 770 zł/MWh (w 2021: 655 zł/MWh);

16) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej: 470 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 440 zł/MWh (w 2021: 385 zł/MWh);

17) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 590 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 560 zł/MWh (w 2021: 475 zł/MWh);

18) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 12, 14 i 16 do wytwarzania energii elektrycznej: 525 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 510 zł/MWh (w 2021: 435 zł/MWh);

19) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 13, 15 i 17 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 605 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 585 zł/MWh (w 2021: 495 zł/MWh);

20) w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych: 525 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 510 zł/MWh (w 2021: 465 zł/MWh);

21) w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego: 420 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 375 zł/MWh (w 2021: 350 zł/MWh);

22) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji: 580 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 560 zł/MWh (w 2021: 490 zł/MWh);

23) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji: 550 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 540 zł/MWh (w 2021: 465 zł/MWh);

24) wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej: 520 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 500 zł/MWh (w 2021: 475 zł/MWh);

25) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie: 340 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 320 zł/MWh (w 2021: 320 zł/MWh);

26) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie: 295 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 270 zł/MWh (w 2021: 250 zł/MWh);

27) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej: 705 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 605 zł/MWh (w 2021: 575 zł/MWh);

28) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej: 675 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 580 zł/MWh (w 2021: 550 zł/MWh);

29) wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej: 515 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 470 zł/MWh (w 2021: 455 zł/MWh);

30) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej: 375 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 340 zł/MWh (w 2021: 340 zł/MWh);

31) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej: 355 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 320 zł/MWh (w 2021: 320 zł/MWh);

32) wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: 0 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 0 zł/MWh (w 2021: 415 zł/MWh);

33) wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: 0 zł/MWh – wcześniejsza propozycja MKiŚ: 0 zł/MWh (w 2021: 410 zł/MWh).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.