Powstała Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki

Powstała Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki
fot. URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i szefowie pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce (Enea, Energa, PGE, Stoen, Tauron) podpisali wczoraj Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. W krajowym systemie elektroenergetycznym mają zajść znaczące zmiany.

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki (URE), w perspektywie do 2030 roku do krajowego systemu elektroenergetycznego trzeba będzie przyłączyć:

– ponad 20 GW źródeł słonecznych (bez uwzględniania instalacji prosumenckich powstałych po 31 grudnia 2021 roku)  o potencjale produkcyjnym 21 TWh rocznie,

REKLAMA

– ponad 14 GW lądowych elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 37 TWh w skali roku,

– prawie 11 GW morskich elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 40 TWh na rok.

Urząd przewiduje, że w tym czasie liczba odbiorców przyłączonych do sieci wzrośnie o ponad 2 mln. Ponadto w związku z rozwojem sektora elektromobilności konieczne będzie instalowanie coraz większej liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Jak zapowiada URE, w Polsce w najbliższych latach nastąpi cyfryzacja i automatyzacja sieci i usług, co doprowadzić ma do większej elastyczności sieci i zwiększenia aktywności uczestników rynku. Wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce (ich liczba to około 18 mln) zostaną opomiarowani licznikami zdalnego odczytu.

Więcej OZE w miksie i niższe ceny energii

Podpisana Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki jest efektem inicjatywy prezesa URE Rafała Gawina, który zaproponował wypracowanie porozumienia sektorowego między regulatorem a przedsiębiorstwami energetycznymi. Głównym celem jest dostosowanie dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych do nowego kształtu rynku energii, na którym coraz większą rolę odgrywają rozproszone źródła energii, w tym OZE.

Według informacji URE zawarte porozumienie ma umożliwić osiągnięcie około 50-proc. udziału energii elektrycznej z OZE w krajowym miksie energii już w 2030 roku, a także przyczynić się do trwałego obniżenia cen energii elektrycznej dla odbiorców.

Dynamicznie zmieniające się potrzeby sieci elektroenergetycznych, w tym głównie w obszarze inwestowania, stawiają przed polityką regulacyjną nowe oczekiwania. W takich czasach potrzebujemy mądrej, długofalowej regulacji opartej na porozumieniu uczestników rynku. Dlatego Karta jest w tych czasach wyjątkowo potrzebna – powiedział Rafał Gawin, prezes URE.

Karta tworzy stabilne otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorstw energetycznych w wieloletnim horyzoncie czasowym w zakresie, w jakim dotyczy ono prowadzenia inwestycji w modernizację i rozwój sieci. Tym samym przyczyni się do uproszczenia procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, powinna też ułatwić OSD pozyskiwanie środków na inwestycje ze źródeł innych niż taryfa – zapewnił Rafał Gawin.

REKLAMA

Współpraca międzysektorowa

W pracach nad przygotowaniem Karty uczestniczyli m.in. przedstawiciele pięciu resortów: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Przedstawicielem dystrybutorów w Komitecie Sterującym jest Robert Zasina, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) i prezes zarządu spółki Tauron Dystrybucja. – Uzgodniony dokument jest ważną deklaracją dla sektora dystrybucji energii elektrycznej, gdyż jasno określa wyzwania inwestycyjne stojące przed branżą w perspektywie do roku 2030, jak i związane z nimi potrzeby finansowe – powiedział Robert Zasina.

Efektem ma być m.in. dalszy wzrost mocy ze źródeł odnawialnych, cyfryzacja i automatyzacja sieci oraz usług, w tym instalacja liczników zdalnego odczytu u 18 mln odbiorców do końca 2030 roku, a także rozwój sieci umożliwiający przyłączenie 2 mln nowych klientów do końca tej dekady – dodał prezes PTPiREE.

W pracach Komitetu Sterującego uczestniczył też prof. Wojciech Myślecki, niezależny ekspert rynku energii.

Priorytetowe projekty z premią

Według ustaleń przyjętych w Karcie projekty inwestycyjne uznane za priorytetowe mogą być wynagradzane z wykorzystaniem mechanizmu dodatkowej premii. Regulator  w porozumieniu z dystrybutorami pracuje nad aktualizacją metodyki kształtowania Zwrotu z Kapitału (ZK), szczególnie jeśli chodzi o wskaźnik średnioważonego kosztu kapitału (WACC). Wypracowane rozwiązania mogą znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji w sektorze już w 2023 roku.

Sygnatariusze Karty zamierzają też aktywnie działać na rzecz pozyskania w jak największym stopniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz wdrożenia rozwiązań, które pozwolą optymalnie wykorzystać istniejący potencjał przyłączeniowy sieci (usługi elastyczności, hybrydowe instalacje OZE, dzielenie przyłącza).

W dalszych pracach zespół, który od października 2021 roku pracował nad powstaniem Karty, ma przygotować propozycje niezbędnych zmian modelu regulacyjnego OSD oraz zainicjować konieczne zmiany legislacyjne, które m.in. zapewnią środki pomocowe dla OSD.

Podpisanie Karty pomiędzy regulatorem a pięcioma największymi dystrybutorami energii w kraju nastąpiło 7 listopada 2022 roku w Warszawie podczas 36. konferencji EuroPOWER i 6. OZE Power. Jak informuje URE, każdy OSD, bez względu na skalę działalności dystrybucyjnej, może w dowolnym czasie przystąpić do Karty i poddać się jej postanowieniom.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.