ZE PAK: rozporządzenie o limitach cen spowoduje straty na produkcji energii

ZE PAK: rozporządzenie o limitach cen spowoduje straty na produkcji energii
Farma fotowoltaiczna w Brudzewie. Fot ZE PAK

Zarząd spółki ZE PAK SA przeprowadził wstępną analizę wpływu regulacji zawartych w rozporządzeniu z 9 listopada 2022 roku w sprawie sposobu obliczania limitu ceny na działalność spółki. Wnioski nie są optymistyczne.

Obowiązujące od 10 listopada 2022 roku rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2284, określa sposób obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej (w podziale na technologie wytwarzania określone w art. 21 ust. 1 ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku).

Autorem rozporządzenia jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Szefowa resortu Anna Moskwa tak uzasadniała potrzebę wprowadzenia limitu ceny: – Obecnie wysokie ceny energii elektrycznej generują znaczące i niewspółmierne zyski finansowe dla niektórych wytwórców i przedsiębiorstw obrotu. Stanowią one także duże obciążenie dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu, a w dłuższej perspektywie mogą spowodować znaczące szkody społeczne i gospodarcze.

REKLAMA

Skutki regulacji dla ZE PAK

Skutki wprowadzonych w rozporządzeniu z 9 listopada br. przepisów wstępnie przeanalizowała spółka ZE PAK, biorąc pod uwagę szczególnie ponoszone przez nią koszty i wpływ limitów maksymalnych cen sprzedaży energii na rentowność działalności wytwórczej spółki w 2023 roku.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w okresie obowiązywania rozporządzenia jego regulacje nie pozwolą spółce uzyskiwać przychodów ze sprzedaży wyprodukowanej energii pokrywających w całości koszty wytwarzania tej energii. Jest to informacja, która może mieć istotne znaczenie dla inwestorów, dlatego ZE PAK zamierza niezwłocznie podać wyniki wstępnej analizy w formie raportu bieżącego.

Spółka zwraca uwagę szczególnie na § 2 pkt 4 lit. a) rozporządzenia. Ograniczono w nim koszt zużytego paliwa (z uwzględnieniem kosztu transportu i składowania), który może zostać wykorzystany do wyliczenia limitu ceny sprzedaży energii przez wytwórcę, do poziomu 7,8 zł/GJ. Jak zaznacza ZE PAK, jednostkowy koszt zakupu węgla brunatnego przez spółkę wyrażony w zł/GJ zarówno w roku 2021, jak i 2022 przewyższał poziom ustalony w rozporządzeniu. A w związku z zamykaniem kolejnych eksploatowanych kopalni odkrywkowych w 2023 roku zapewne koszt ten jeszcze wzrośnie w porównaniu do poziomu wynikającego z planowanego wykonania kosztów roku 2022.

REKLAMA

Dokładne dane do końca roku

ZE PAK pracuje obecnie nad przygotowaniem budżetu na 2023 rok i zamierza do końca roku dokładniej oszacować wpływ rozporządzenia z 9 listopada 2022 roku na rentowność działalności wytwórczej i sytuację finansową spółki. Wtedy też ma przekazać odrębny raport.

Zawarte w rozporządzeniu przepisy dotyczą podmiotów, które muszą przekazywać odpis na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw energetycznych, które wykonują działalność gospodarczą dotyczącą obrotu energią.

ZE PAK od 2021 roku działa w obszarze energetyki odnawialnej. Oddał wówczas do użytku największą farmę fotowoltaiczną w Polsce w wielkopolskiej gminie Brudzew (łączna moc 70 MW). W maju tego roku spółka poinformowała o przygotowaniach do budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 200 MW, która ma powstać terenie po odkrywce Adamów, w gminie Przykona.

W ubiegłym roku spółka rozpoczęła działalność w energetyce wiatrowej, kupując dwa projekty farm wiatrowych (Kazimierz Biskupi i Miłosław). W tym roku przejęła 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Great Wind, do której należy projekt farmy wiatrowej w Człuchowie o mocy 72,6 MW.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.