PGE chce ruszyć z budową elektrowni szczytowo-pompowej Młoty

PGE chce ruszyć z budową elektrowni szczytowo-pompowej Młoty
Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce. Fot. Wikimedia Commons CC-BY-3.0

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będą współpracować przy projekcie budowy elektrowni szczytowo-pompowej Młoty. Prezes zarządu PGE podkreśla, że inwestycja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilnej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego na południu Polski.

Łączna moc elektrowni szczytowo-pompowej (ESP) Młoty ma osiągnąć ponad 750 MW. W ramach inwestycji powstać mają dwa zbiorniki wodne, które dzięki swojej specyfice działania dodatkowo pełniłyby funkcję przeciwpowodziową dla gminy Bystrzyca Kłodzka. Jak informuje NFOŚiGW, elektrownia zostanie podłączona do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia 400 kV, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Młoty to najbardziej zaawansowany projekt budowy ESP w Polsce, bazujący na pracach rozpoczętych w latach 70. ubiegłego wieku, jednak zawieszonych na początku lat 80. W 2013 roku inwestycja została ujęta w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bystrzycy Kłodzkiej (zaktualizowanym w 2018 i zmienionym w 2020), a także w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

REKLAMA

Teraz analizy techniczne przeprowadzone przez Grupę PGE pokazały możliwość kontynuowania prac i realizacji projektu.

Więcej OZE – pilna potrzeba magazynowania energii

Jak zaznacza Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, elektrownie szczytowo-pompowe to jedyna jak dotąd technologia wielkoskalowych magazynów energii.

Tylko przez ostatnie cztery lata moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła z 8,7 GW w 2018 do 20,3 GW w 2022 roku. Dlatego też realizacja projektu ESP Młoty nie tylko wesprze krajową transformację energetyczną, ale także ma kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego na południu Polski – mówi prezes zarządu PGE.

Mocy z odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przybywa bardzo szybko, niestety możliwości jej magazynowania już nie. Elektrownie nadal stanowią jeden z najlepszych wielkoskalowych magazynów energii, potrzebujemy ich nie tylko, by rozwijać OZE, ale również ze względu na wsparcie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kryzysowych sytuacjach – wyjaśnia Przemysław Ligenza, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak dodaje prezes NFOŚiGW, potencjał magazynów energii pozwala akumulować energię ze źródeł odnawialnych i w bardzo krótkim czasie uruchomić duży zasób energetyczny.

Realizacja projektu PGE pozwoli na zastosowanie nowoczesnych, a jednocześnie nieskomplikowanych technologii oraz długoletnią, w pełni „zieloną” produkcję energii. Przedsięwzięcie posiada również ważny wymiar społeczno-ekonomiczny – w wyniku jego realizacji możliwie będą oszczędności w zużyciu węgla dla potrzeb energetycznych, pobudzenie lokalnego rynku pracy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy – uzupełnia Przemysław Ligenza.

Plany PGE

W sierpniu br. uruchomione zostało studium wykonalności dla wznowienia budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Ma ono na celu uzyskanie informacji o pracach koniecznych do wykonania w celu kontynuowania inwestycji, szczegółowej koncepcji technicznej elektrowni oraz całkowitych nakładach inwestycyjnych. Wyniki studium maja być gotowe w czerwcu 2023 roku, wtedy podjęte zostaną dalsze decyzje w projekcie.

REKLAMA

PGE jest liderem w zakresie elektroenergetyki wodnej w Polsce. Nasz udział w krajowym rynku elektrowni szczytowo-pompowych wynosi około 90 proc. Dlatego chcemy wykorzystać nasze doświadczenie i rozwijać tę technologię we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy budowie ESP Młoty – mówi Wojciech Dąbrowski.

Według harmonogramu ukończenie inwestycji planowane jest na rok 2030.

Więcej elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce?

Projekt ESP Młoty wpisuje się w zadanie Zarządzenia nr 351 Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Eksperckiego do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych. Zespół ten ma wypracować rozwiązania sprzyjające rozwojowi nowych instalacji magazynowania energii, przede wszystkim na poziomie regulacyjnym i technicznym.

O działaniu zespołu mówił w październiku br., podczas VIII Kongresu Energetycznego, Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE, który wspomniał także o planach zbudowania nawet 10 elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce w najbliższych kilkunastu latach.

– Wiemy, że to są wielkie inwestycje, każda z nich to wielomiliardowe nakłady, 5–7 mld zł w zależności od lokalizacji, od zakresu technicznego wykonania prac. Mniej więcej około dziewięciu, może 10 takich elektrowni w horyzoncie kilkunastu lat – do połowy lat 30. – ma szansę być zrealizowanych w Polsce – mówił Ireneusz Zyska.

W Polsce od kilkudziesięciu lat nie buduje się nowych ESP.  Na krajowy zasób składa się sześć obiektów, spośród których cztery należą do spółki PGE Energia Odnawialna.

Więcej na temat planów dotyczących ESP w Polsce w artykule: Rząd planuje 10 nowych elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.