Nowy prezes PSE

Nowy prezes PSE
Tomasz Sikorski

Dzisiaj funkcję prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych przestał pełnić Eryk Kłossowski, który zajmował to stanowisko od siedmiu lat. Zastąpi go jeden z dotychczasowych wiceprezesów PSETomasz Sikorski.

„W porozumieniu z ministrem Mateuszem Bergerem, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Eryk Kłossowski zakończy z dniem 12.01.2023 r. misję prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Na stanowisko prezesa zarządu PSE SA został powołany dotychczasowy wiceprezes Tomasz Sikorski” – czytamy w komunikacie PSE.

Przed objęciem stanowiska prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Tomasz Sikorski od końca 2015 roku pełnił funkcję wiceprezesa PSE.

REKLAMA

Tomasz Sikorski to absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 1999 roku stopień doktora nauk technicznych. Od 1999 roku  jest związany z PSE. Do 2015 roku był zaangażowany w projektowanie oraz realizację procesów bilansowania polskiego systemu elektroenergetycznego, a od 2016 roku jako wiceprezes zarządu nadzorował obszary zarządzania pracą krajowego systemu elektroenergetycznego, świadczenia usług przesyłania oraz współpracy międzynarodowej.

Oprócz Tomasza Sikorskiego w zarządzie PSE SA pozostają pełniący stanowiska wiceprezesów Jarosław Brysiewicz, Włodzimierz Mucha oraz Andrzej Zienkiewicz.

Czym zajmuje się PSE?

REKLAMA

Zadaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Cele działalności PSE to zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy KSE jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych. Inne zadania PSE to rozwój krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych, udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej, a także tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego z wykorzystaniem posiadanej sieci przesyłowej najwyższych napięć. Tworzy ją obecnie 295 linii o łącznej długości 15 693 km, w tym: 125 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 8227 km, 169 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7352 km oraz jedna linia o napięciu 750 kV o długości 114 km.  

Ponadto na infrastrukturę przesyłową, którą zarządza PSE, składa się 110 stacji najwyższych napięć (NN) oraz podmorskie połączenie 450 kV DC Polska–Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.