Polski producent kolektorów traci na giełdzie

Polski producent kolektorów traci na giełdzie
Fot. Sunex / Youtube

Producent kolektorów słonecznych i pomp ciepła Sunex zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych kilka tygodni temu. Od czasu IPO akcje spółki z Raciborza tracą jednak na wartości. W odpowiedzi na sytuację na giełdzie Sunex ogłosił zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 października. Zgodnie z projektami uchwał, Akcjonariusze będą mogli podjąć decyzję m.in. w zakresie scalenia akcji spółki.

Jak czytamy w komunikacie spółki, w związku z istotnym spadkiem kursu akcji Sunex S.A. w ostatnich tygodniach oraz pojawiającymi się zapytaniami ze strony inwestorów, zarząd spółki postanowił zwołać WZA, na którym akcjonariusze mogą zdecydować o scaleniu akcji. Według uchwał Zgromadzenia, wartość nominalna akcji Sunex zostanie zmieniona z 0,1 zł na 4,0 zł, co oznacza zmniejszenie ogólnej liczby akcji z 162 332 280 do 4 058 307, przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.

Nie widzimy fundamentalnych powodów, uzasadniających znaczącą przecenę wartości Sunex S.A.. Aktualna sytuacja Spółki jest stabilna, wskaźniki zadłużenia i płynności kształtują się na optymalnych poziomach. Równocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż jednym z najbardziej istotnych źródeł informacji na temat płynności i wypłacalności przedsiębiorstwa jest rachunek przypływów pieniężnych. Jak wynika z opublikowanego 31 sierpnia 2015 r. raportu okresowego Spółka generuje dodatnie nadwyżki finansowe. Stanowią one jeden z czynników świadczących o pozytywnych perspektywach działalności Spółki – mówi Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu Sunex S.A.

REKLAMA

Sunex zadebiutował na GPW w dniu 30 lipca br. przenosząc się z rynku NewConnect, na którym był notowany od września 2011 r. Jeszcze w dniu 20 sierpnia akcje Sunex na GPW wyceniano na 0,34 zł, jednak obecnie wartość akcji spółki wynosi poniżej 0,2 zł.

REKLAMA

Polski producent rozwiązań opartych na OZE zapewnia, że o jego dobrej kondycji świadczy realizacja kolejnych inwestycji. W tym miesiącu Sunex finalizuje wdrożenie innowacyjnego systemu grzewczego w procesie magazynowania energii słonecznej.

Następne projekty inwestycyjne realizujemy według zaplanowanego harmonogramu. W dalszym ciągu poprawiamy naszą technologię oraz bazę produktową i produkcyjną. Mówimy głównie o budowie sieci sprzedaży w oparciu o innowacyjne produkty własne, np. pompy ciepła Nexus – informuje Romuald Kalyciok.

Kilka dni temu Sunex informował o pozyskaniu unijnego dofinansowania na stworzenie portalu internetowego, który umożliwi klientom m.in. wykonanie kalkulacji efektywności ekonomicznej i ekologicznej inwestycji oraz podjęcie decyzji dotyczącej modernizacji instalacji grzewczych, poprzez obliczenie wszystkich kosztów i wyznaczenie korzyści płynących z zakupu instalacji.

Więcej o planach firmy z Raciborza w wywiadzie Gramwzielone.pl z prezesem Sunex: Romuald Kalyciok, Sunex: przyszłością są rozwiązania systemowe

gramwzielone.pl