Kierunki OZE już na 30 polskich uczelniach

Kierunki OZE już na 30 polskich uczelniach
Foto. SolarWorld

Według badań, na które powołuje się Polska Agencja Prasowa, już 30 polskich uczelni oferuje kierunki studiów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Rozwój tej branży może dać pracę dziesiątkom tysięcy inżynierów. Póki co, zatrudnienie w branży energii odnawialnej w Polsce jest 10 razy niższe niż w Niemczech. 

PAP ocenia, że polska branża OZE zatrudnia obecnie około 36 tys. osób i powołuje się na analizy Instytutu Energetyki Odnawialnej, z których wynika, że jeśli Polska zrealizuje cele przyjęte w ramach unijnej polityki klimatycznej, do 2030 r. liczba zatrudnionych w polskim sektorze energetyki odnawialnej wzrośnie do ponad 100 tys. Dla porównania, szacuje się, że obecnie w niemieckim sektorze OZE pracuje około 350 tys. osób.

Kilka miesięcy temu Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) przestawiła kolejny raport na temat zatrudniania w branży energetyki odnawialnej, z którego wynika, że globalny sektor OZE zatrudnia już ponad 7,7 mln osób, co oznacza wzrost o 18% rok do roku w porównaniu z danymi z 2014 r., które mówiły o zatrudnieniu na poziomie 6,5 mln osób.

REKLAMA
REKLAMA

W raporcie Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2015 czytamy, że wzrost zatrudnienia w sektorze OZE widać przede wszystkim w Azji. W tym regionie jest aż 5 z 10 krajów, które posiadają największe zatrudnienie w branży zielonej energii. Chodzi o Chiny, Indie, Indonezję, Japonię i Bangladesz. Spada natomiast udział Europy i USA w zatrudnieniu w globalnym sektorze OZE, które obecnie wynosi około 25%, podczas gdy w 2012 r. stanowiło 31%.

Wśród technologii OZE największy udział w zatrudnieniu ma sektor fotowoltaiczny, który zatrudnia 2,5 mln osób, a następnie sektor biopaliw z zatrudnieniem na poziomie 1,8 mln pracowników oraz sektor wiatrowy (1 mln).

gramwzielone.pl