50 mln euro z EBI dla Polski

Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczy 50 mln euro na pożyczki mające na celu wspieranie ekologicznych i energooszczędnych inwestycji w naszym kraju. Nabory wniosków, które przeprowadzi NFOŚiGW, ruszą już wkrótce. {więcej}

Umowę dotyczącą pożyczki z EBI podpisano wczoraj w Warszawie. Podpisy złożyli: ze strony polskiej – Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ze strony Banku – Tilman Seibert, dyrektor departamentu ds. regionu Morza Bałtyckiego w EBI.

Pieniądze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego mają trafić przede wszystkim na projekty związane z produkcją energii w biogazowniach i elektrowniach, w których będzie spalana biomasa, a także na wzrost energooszczędności budynków użyteczności publicznej.

REKLAMA

O przyznaniu pieniędzy na konkretne projekty decydować będzie NFOŚiGW na drodze konkursów, których terminy mają być podane w najbliższych dniach. Nabory wniosków mają zostać ogłoszone do końca lipca tego roku.

Współfinansowanie ekologicznych projektów odbędzie się w zakresie Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), w ramach którego ‘zielone’ projekty realizowane w naszym kraju są dotowane także ze środków uzyskanych ze sprzedaży nadwyżek praw do emisji CO2 na podstawie Protokołu z Kioto (tzw. Assigned Amount Unit – AAU). Pieniądze na GIS napływają do naszego kraju na podstawie umów na sprzedaż AAU Hiszpanii i Irlandii.

Dzięki pożyczce z EBI, oprócz dotacji w wysokości 30 proc. wartości danego projektu, beneficjent będzie mógł ubiegać się także o preferencyjną, 3-letnią pożyczkę na kolejne 45 proc. kosztów inwestycji.

O tym, na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie w ramach GIS, mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 października 2009 r. Chodzi o: poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie energochłonności gospodarki i zapotrzebowania na energię, czyste technologie węglowe, odzysk i wykorzystanie metanu, a także odnawialne źródła energii.

Programem GIS zarządza w naszym kraju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako tzw. krajowy operator systemu zielonych inwestycji. W ramach GIS Fundusz opracował 5 programów priorytetowych:

REKLAMA

(1)    Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej,

(2)    Biogazownie rolnicze,

(3)    Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę,

(4)    Modernizacja sieci energetycznych w celu przyłączania farm wiatrowych,

(5)    Sieci ciepłownicze

– Doceniam bardzo fakt, iż fundusze z EIB wraz ze wsparciem ze strony Irlandii i Hiszpanii przyczynią się do implementowania w Polsce projektów mających na celu redukcję emisji CO2 i zwiększą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – co jest niezbędne, aby zrealizować ambitne cele Polski w zakresie jej zobowiązań środowiskowych – komentowała podpisanie umowy Marta Gajęcka, vice-prezydent EIB.

Tylko w ubiegłym roku Europejski Bank Inwestycyjny przyznał NFOŚiGW 121 mln euro, które instytucja ta przeznaczyła na dofinansowanie inwestycji związanych z kanalizacją i gospodarką wodną. W 2009 roku ogólna suma, jaką EIB przeznaczył na projekty związane z walką ze zmianami klimatycznymi, wyniosła prawie 17 mld euro i była o 73 proc. większa niż rok wcześniej.


Red. Gramwzielone.pl