Dotacje na energię odnawialną: terminy naborów wniosków

NFOŚiGW ogłosił terminy naboru wniosków w zakresie dofinansowania budowy m.in. {więcej}elektrociepłowni opalanych biomasą, biogazowni, a także sieci energetycznych, do których przyłączane będą odnawialne źródła energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który jako tzw. operator Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) odpowiada za finansowanie projektów mających na celu wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej oraz energooszczędności, przeprowadzi niedługo 4 konkursy.

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy nowych sieci energetycznych, w ramach którego za każdy przyłączony kW mocy OZE, Fundusz wypłaci 200 zł – odbędzie się w dniach 30 sierpnia – 28 września 2010 r. W tym wypadku koszt składanego projektu nie może jednak przekraczać 50 mln zł. W I Konkursie pt. „budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej” do podziału będzie 43,7 mln zł.

REKLAMA

Wnioski w ramach I Konkursu „System Zielonych Inwestycji Część 2) – biogazownie rolnicze” będzie można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 20 sierpnia – 28 września 2010 roku.

Czytaj informacje nt. konkursu na budowę biogazowni rolniczych.

REKLAMA

Z kolei inwestorzy chcący skorzystać z dofinansowania na budowę elektrociepłowni opalanych biomasą na przygotowanie wniosków dostali trochę więcej czasu. Termin ich składania w konkursie „GIS Część 3) – elektrociepłownie na biomasę” został wyznaczony na 29 września – 28 października 2010 r.

Ponadto, Fundusz poinformował o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na dotacje w ramach II Konkursu „System Zielonych Inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” ze 104 mln zł do 181 mln zł. Wnioski w ramach tego konkursu można składać w NFOŚiGW w terminie 29 października  – 29 listopada 2010 r.

Nabór wniosków w I Konkursie „zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” zakończył się pod koniec kwietnia. DO NFOŚiGW wpłynęło 45 wniosków, których całkowity koszt wyniósł w sumie 635,2 mln zł. Wnioski podlegają obecnie ocenie Funduszu.

Więcej informacji o dofinansowaniach w ramach Systemu Zielonych Inwestycji NFOŚIGW znajdziesz tutaj.


Red. Gramwzielone.pl