KE zatwierdza mapę unijnych dotacji w Polsce na lata 2022–2027

KE zatwierdza mapę unijnych dotacji w Polsce na lata 2022–2027
Thijs ter Haar, flickr cc

Wkrótce ruszą pierwsze nabory wniosków o unijne dotacje z nowego budżetu Unii Europejskiej, które będzie można przeznaczyć m.in. na inwestycje w odnawialne źródła energii. Teraz Komisja Europejska zatwierdziła mapę pomocy regionalnej w Polsce, określającą, jaką wysokość dotacji będzie można uzyskać w poszczególnych województwach.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, mapę przyznawania pomocy regionalnej w Polsce na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2027 roku w ramach zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej.

Zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej, przyjęte przez Komisję w 2021 roku, wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Mają one umożliwić państwom członkowskim wspieranie najmniej uprzywilejowanych regionów europejskich w zmniejszaniu dystansu pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia, a więc w dążeniu do spójności pod względem tych wskaźników, co jest jednym z podstawowych celów Unii.

REKLAMA

Wytyczne dają również państwom członkowskim większe możliwości wspierania regionów, które stoją w obliczu transformacji lub strukturalnych wyzwań, np. związanych z odpływem ludności – aby mogły one w pełni przyczyniać się do transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Komisja Europejska podkreśla, że w zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej utrzymano silne zabezpieczenia, które mają umożliwić państwom członkowskim wykorzystywanie środków publicznych do przenoszenia miejsc pracy z jednego państwa członkowskiego do innego.

Unijny podział regionów

W wytycznych określono regiony znajdujące się w najbardziej niekorzystnym położeniu, tzw. obszary „a” – są to m.in. regiony najbardziej oddalone oraz te, których PKB na mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniej UE. Wstępnie określone zostały także obszary „c”, do których należą dawne obszary „a” oraz tereny słabo zaludnione.

Mapa polskiej pomocy regionalnej przedstawia regiony Polski kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz określa maksymalną intensywność pomocy w tych regionach. Intensywność pomocy to maksymalna wysokość pomocy państwa, jaką można przyznać pojedynczemu beneficjentowi, wyrażona jako odsetek kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

REKLAMA

Pomoc regionalna w Polsce

Regiony, które będą się kwalifikowały do otrzymania regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie ze zmienionymi wytycznymi, obejmują 92,9 proc. ludności Polski. Wśród nich 14 regionów (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie i pomorskie oraz region mazowiecki regionalny) zalicza się do obszarów UE o najbardziej niekorzystnej sytuacji – PKB na mieszkańca wynosi w nich poniżej 75 proc. średniej UE. Kwalifikują się one do pomocy jako obszary „a”, przy czym maksymalna intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw wynosi w nich od 30 do 50 proc., w zależności od wysokości PKB na mieszkańca danego obszaru „a”.

Komisja zatwierdziła również zwiększenie maksymalnej intensywności pomocy do 50 proc. dla podregionu siedleckiego (stanowiącego część regionu mazowieckiego regionalnego, w którym maksymalna intensywność pomocy wynosi 40 proc.) ze względu na stosunkowo duży spadek liczby ludności w tym podregionie w ciągu ostatniej dekady.

Województwa wielkopolskie i dolnośląskie nie kwalifikują się już jako obszary „a” ze względu na lepszą sytuację gospodarczą – uznaje się je obecnie za wstępnie określone obszary „c”, podobnie jak wszystkie regiony, które w okresie do 2021 roku kwalifikowały się jako obszary „a”, ale w nadchodzącym okresie nie zaliczają się już do tej grupy. Maksymalna intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw na tych regionach będzie wynosić od 15 do 25 proc. – będzie ona wyższa w pierwszej połowie okresu i w obszarach graniczących z obszarami „a”.

Wszystkie 26 gmin regionów warszawskiego wschodniego i warszawskiego zachodniego, sąsiadujących z regionem mazowieckim regionalnym (obszarem „a”), kwalifikuje się do objęcia pomocą jako nieokreślone z góry obszary „c” – maksymalna intensywność pomocy wynosi w nich od 25 do 35 proc.

We wszystkich wskazanych obszarach maksymalna intensywność pomocy może zostać zwiększona o 10 pkt proc. w przypadku inwestycji dokonywanych przez średnie przedsiębiorstwa oraz o 20 pkt proc. w przypadku inwestycji dokonywanych przez małe przedsiębiorstwa, o ile będą to inwestycje początkowe o kosztach kwalifikowalnych do 50 mln euro.

Możliwa większa pomoc

Komisja Europejska zaznacza, że po przyjęciu przyszłego terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w kontekście rozporządzenia w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Polska będzie mogła zgłosić KE zmianę mapy pomocy regionalnej w celu zastosowania potencjalnego zwiększenia maksymalnej intensywności pomocy w przyszłych obszarach objętych planem sprawiedliwej transformacji, zgodnie ze zmienionymi wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej, w odniesieniu do obszarów „a”.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.