Net-Zero Industry Act: Na te zielone technologie stawia Bruksela

Net-Zero Industry Act: Na te zielone technologie stawia Bruksela
Ursula von der Leyen. Fot. Komisja Europejska

Komisja Europejska przedstawiła założenia nowej dyrektywy, która ma zapewnić utrzymanie i rozwój na terenie Unii Europejskiej przemysłu związanego z czystymi technologiami w energetyce. Net-Zero Industry Act będzie odpowiedzią UE na ulgi i preferencje oferowane producentom m.in. paneli fotowoltaicznych i baterii w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Pod koniec zeszłego tygodnia przewodnicząca Komisji Europejskiej (KE) Ursula von der Leyen ogłosiła nową inicjatywę ustawodawczą określaną jako Net-Zero Industry Act. Nowe prawo ma wspierać konkurencyjność europejskich producentów urządzeń kluczowych dla transformacji energetycznej. W ten sposób KE chce zmniejszyć zależność UE od importu kluczowych, zeroemisyjnych technologii, a jednocześnie stymulować budowę europejskich fabryk produkujących komponenty do instalacji OZE. Chodzi głównie o ogniwa i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, baterie niezbędne do budowy samochodów elektrycznych i stacjonarnych magazynów energii, ale także reaktory jądrowe czy technologie wychwytywania CO2.

Zmniejszyć zależność od importu

Wraz z wnioskiem dotyczącym europejskiej ustawy o surowcach krytycznych oraz reformą struktury rynku energii elektrycznej ustawa Net-Zero Industry Act określa jasne europejskie ramy mające na celu zmniejszenie zależności UE od wysoce skoncentrowanego importu. Działanie to podjęte zostało na podstawie wniosków wyciągniętych z okresu pandemii COVID-19 i kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską inwazją na Ukrainę. Ma pomóc w zwiększeniu odporności europejskich łańcuchów dostaw czystej energii.

REKLAMA

Technologie, których rozwój ma w szczególności wspierać Net-Zero Industry Act, to:

 • fotowoltaika i słoneczna energetyka termalna,
 • lądowa i morska energia wiatrowa,
 • technologie umożliwiające produkcję energii na morzu,
 • baterie i magazynowanie energii,
 • pompy ciepła i energia geotermalna,
 • elektrolizery i ogniwa paliwowe,
 • biogaz i biometan,
 • wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla,
 • technologie sieciowe,
 • zrównoważone technologie paliw alternatywnych,
 • energetyka jądrowa, w tym małe reaktory modułowe.

Komisja Europejska zakłada, że produkcja wskazanych urządzeń będzie mogła liczyć na szczególne wsparcie, a ich wykorzystanie na terenie UE powinno zakładać przynajmniej 40-proc. udział produkcji lokalnej. Nowe prawo ma poprawić warunki dla inwestycji w technologie o zerowej emisji netto poprzez poprawę dostępu do danych, zmniejszenie obciążeń administracyjnych czy uproszczenie wydawania pozwoleń.

Komisja Europejska chce także ułatwić powyższym technologiom dostęp do rynków w UE poprzez obligatoryjne uwzględnianie w publicznych przetargach kryteriów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

REKLAMA

Nowe obszary wsparcia

Za przełomowe można uznać uwzględnienie w Net-Zero Industry Act wsparcia dla reaktorów jądrowych oraz technologii wychwytywania CO2. Nowe prawo ma wyznaczyć unijny cel zakładający osiągnięcie do 2030 roku rocznych zdolności wychwytywania i gromadzenia do 50 Mt CO2 przy wkładzie unijnych producentów ropy i gazu. Jak zapewnia KE, usunie to główną przeszkodę w rozwijaniu wychwytywania i składowania CO2 jako opłacalnego rozwiązania, w szczególności w przypadku sektorów energochłonnych, w których trudno jest zredukować emisje dwutlenku węgla.

Potrzebujemy otoczenia regulacyjnego, które pozwoli nam szybko zwiększyć skalę przejścia na czystą energię. Dyrektywa Net-Zero Industry Act właśnie to zrobi. Stworzy najlepsze warunki dla tych sektorów, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku: technologii takich jak turbiny wiatrowe, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, odnawialny wodór czy składowanie CO2. Popyt w Europie i na świecie rośnie, a my działamy teraz, aby upewnić się, że możemy zaspokoić większą część tego popytu dzięki europejskiej podaży – komentuje Ursula von der Leyen.

Nowe propozycje będą teraz przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej.

Net-Zero Industry Act to kolejna inicjatywa ustawodawcza Unii Europejskiej związana z transformacją energetyczną – po przedstawionym w ubiegłym tygodniu pakiecie nowelizacji dyrektyw i rozporządzeń dla unijnego rynku energii, nowej propozycji w zakresie dyrektywy o surowcach krytycznych czy przygotowanych wcześniej przez KE nowelizacjach unijnych dyrektyw RED II i EBRD. Tę ostatnią dyrektywę przyjął w ubiegłym tygodniu Parlament Europejski – zakłada ona m.in. budowę na terenie UE wyłącznie zeroemisyjnych domów i wprowadzenie obowiązku montażu instalacji fotowoltaicznych na nowych budynkach.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.