Rząd wyznaczył nowe cele dla OZE

Rząd wyznaczył nowe cele dla OZE
Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło założenia aktualizacji rządowej strategii energetycznej – „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP2040). Udział zeroemisyjnych źródeł w krajowym miksie wytwarzania energii elektrycznej w 2040 roku ma wynosić już niemal 3/4.

Wczoraj minister klimatu Anna Moskwa przedstawiła kluczowe założenia aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” – najważniejszego dokumentu strategicznego dla polskiej energetyki.

W trzecim scenariuszu PEP2040 najważniejsze założenia i obszary inwestycyjne sektora elektroenergetycznego zostały określone zgodnie z czterema filarami polityki energetycznej państwa: sprawiedliwej transformacji, budowy zeroemisyjnego systemu energetycznego, poprawy jakości powietrza oraz suwerenności energetycznej.

REKLAMA

Wybuch wojny w Ukrainie pokazał, jak ważna jest suwerenność energetyczna. Analizy prognostyczne, które zostały przeprowadzone w kontekście tych dramatycznych wydarzeń, pozwoliły jasno określić, które obszary PEP2040 należy wzmocnić, aby transformacja energetyczna zapewniła nie tylko bezpieczeństwo dostaw energii, ale pozwoliła też na stopniową dekarbonizację wytwarzania energii elektrycznej – powiedziała minister Anna Moskwa.

Suwerenność energetyczną rozumiemy jako wykorzystanie zdywersyfikowanych źródeł oraz własnych surowców, w tym efektywne wykorzystanie krajowych zasobów węglowych, rozwój OZE i energetyki jądrowej oraz sieci energetycznych – dodała szefowa resortu klimatu.

Zgodnie z trzecim scenariuszem PEP2040 w ciągu najbliższych dwóch dekad rząd zakłada podwojenie mocy zainstalowanych w polskiej elektroenergetyce do poziomu około 130 GW. W tym źródła zeroemisyjne – OZE i atom – mają stanowić wówczas około 74 proc. mocy zainstalowanych i pokryją około 73 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

Więcej mocy w wietrze i fotowoltaice

Istotną rolę w systemie elektroenergetycznym kraju będą odgrywać morskie elektrownie wiatrowe. Resort klimatu zakłada, że w 2030 roku ich moc zainstalowana wyniesie 5,9 GW, a 10 lat później – już 18 GW. Energetyka wiatrowa na lądzie w 2030 roku może osiągnąć moc 14 GW (w stosunku do około 8,5 GW obecnie), a w 2040 roku moc lądowych farm wiatrowych ma wzrosnąć do około 20 GW.

W scenariuszu tzw. racjonalnego wzrostu w 2030 roku w Polsce moc elektrowni fotowoltaicznych ma wzrosnąć do 27 GW (w stosunku do obecnie zainstalowanych w fotowoltaice około 13 GW mocy), a w 2040 roku moc PV w naszym kraju ma wynosić już 45 GW.

REKLAMA

Łącznie z pozostałymi rodzajami źródeł odnawialnych (biomasa, biogaz, hydroenergetyka) moc OZE może wynieść 50 GW w 2030 roku i 88 GW w 2040 roku. Rząd zakłada, że źródła odnawialne będą odpowiadać w 2030 roku za około 47 proc. produkcji energii elektrycznej, a w roku 2040 – za 51 proc.

Osiągnięcie takiego poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł zeroemisyjnych ma sprawić, że w 2040 roku emisyjność produkcji energii elektrycznej – liczona w kilogramach CO2/MWh – zmniejszy się o 76 proc., a spadek emisji CO2 w polskiej elektroenergetyce ogółem do tego czasu ma wynieść 65 proc.

Niemal 1/4 energii z atomu

Istotna rola w polskim miksie elektroenergetycznym ma przypaść elektrowniom jądrowym, które w 2040 roku miałyby wytwarzać blisko 23 proc. energii elektrycznej.

Odnośnie do energetyki jądrowej (wielkoskalowej i SMR) założono, że w 2040 roku moc zainstalowana wyniesie 7,8 GW, co będzie stanowić około 6 proc. całkowitej mocy w KSE. Musimy konsekwentnie realizować „Program polskiej energetyki jądrowej” zakładający uruchomienie pierwszego wielkoskalowego bloku jądrowego w 2033 roku i budowę kolejnych jednostek w perspektywie bliskiej 2040 roku. Wykorzystamy również potencjał w zakresie rozwoju małych reaktorów jądrowych – powiedziała minister Anna Moskwa.

Rozwój sieci

Prezentując założenia nowej strategii energetycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło, że osiągnięcie celów zdefiniowanych w scenariuszach PEP2040 wymaga intensywnego rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także zapewnienia stabilnych mocy rezerwowych oraz narzędzi gwarantujących elastyczność pracy systemu. W okresie przejściowym te funkcje pełnić będą źródła węglowe i gazowe.

W zapewnieniu odpowiednich zdolności przesyłu energii kluczowa rola przypadnie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym.

Z perspektywy PSE istotne są trzy filary aktualizacji PEP2040. Pierwszym z nich jest integracja źródeł odnawialnych z sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi, w sensie wyprowadzenia i przesyłu mocy, a także zapewnienia wymaganych parametrów jakościowych energii elektrycznej. Drugim filarem jest utrzymanie źródeł konwencjonalnych, rezerwujących generację źródeł OZE zależną od warunków pogodowych, a w dalszej perspektywie rozwój magazynów energii i zwiększenie elastyczności systemu, zarówno w zakresie wytwarzania, jak i odbioru. Trzeci filar to wystarczalność środków operacyjnych, czyli możliwość zarządzania systemem w sytuacji, gdy dynamika jego pracy będzie dużo większa niż obecnie, a koordynacji będą podlegać zarówno źródła w sieci przesyłowej, jak i źródła rozproszone przyłączone do sieci dystrybucyjnej. Podstawowym środkiem w tym zakresie powinny być mechanizmy rynkowe, w tym przede wszystkim cena energii – powiedział Tomasz Sikorski, prezes PSE.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.