Kolejna nowela ustawy OZE – czas na biometan, biowodór, klastry i wsparcie – szkolenie

Kolejna nowela ustawy OZE – czas na biometan, biowodór, klastry i wsparcie – szkolenie
fot. Julia Koblitz/Unsplash

Zapraszamy na szkolenie on-line: Kolejna nowela ustawy OZE – czas na biometan, biowodór, klastry i wsparcie operacyjne. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. Poprowadzi je radca prawny, dr nauk prawnych, wieloletni pracownik URE.

Szkolenie i warsztaty on-line:

Kolejna nowela ustawy OZE – czas na biometan, biowodór, klastry i wsparcie operacyjne

Termin: 13 kwietnia 2023 r.

Program:

8.30–9.00 Logowanie uczestników

9.00–9.20 Wprowadzenie i podstawy prawne:

A. Ustawy:

 • Ustawa OZE
 • Projekt ustawy  o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z 20 grudnia 2022 r.

B. Kierunki zmian  uOZE – dyrektywy pakietu zimowego – sygnalizacja:

 • Dyrektywa RED II 2018/2001 i Rozporządzenie 2019/943 – założenia wpływające na dalszy kształt rynku OZE:

– Redysponowanie jednostkami OZE,

– Usługi elastyczności – co to jest? – regulacje europejskie a prawo krajowe

9.20–11.00 Nowości w obszarze paliw rodzajów instalacji i rozpoczynania działalności:

a) Biometan

b) Wodór odnawialny

c) Energia otoczenia

d) Hybrydowa instalacja OZE – nowe podejście – współdzielenie przyłącza

e) Instalacja OZE – kolejne zmiany

f) Klaster energii – nowe otwarcie

g) Spółdzielnia energetyczna – dalsze sprecyzowania

h) Modernizacja

i) Moc zainstalowana elektryczna instalacji OZE

j) Partnerski handel energią z OZE, w tym zakres umów z uPe (+29)

k) Rozpoczęcie i zakończenie modernizacji

l) Nowy zakres działalności rejestrowanej – wytwarzanie biogazu i biometanu – zakres obowiązku zasady wpisu i wykreślania z rejestru

m) Zasady funkcjonowania nowego klastra energii:

• porozumienie klastra energii
• koordynator klastra
• obszar działania
• rejestr klastrów
• obowiązki OSD
• obowiązki sprzedawcy
• zakres działania klastra – obszary  ograniczania obciążenia szczytowego
• zwolnienia z obowiązków klastrów energii (+184k)
• zasady rozliczania klastra energii

n) zmiany w obszarze spółdzielni energetycznej

o) zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej

11.00–11.15 Przerwa

11.15 – 14.30 Nowości w systemach wsparcia:

A. Świadectwa pochodzenia i obowiązek zakupu energii – zmiany:

 • Obowiązek zakupu energii z instalacji OZE – nowości
 • Świadectwa pochodzenia – bez świadectw biogazu rolniczego?
 • Zmiany w obszarze rozliczenia obowiązku
 • Zakres nowych uprawnień ministra właściwego ds. energii – rozporządzenia
 • Zakres rozdzielności systemów wsparcia

B. System aukcyjny – zakres przyjętych zmian:

 • prekwalifikacja – zmiany
 • kolejność aukcji
 • nowe podejście do „wieku urządzeń”
 • modernizacja a udział w aukcji – nowe rozwiązania, nowa długość wsparcia
 • współczynniki korekcyjne do cen referencyjnych
 • zmiany w obszarze oferty aukcyjne
 • wielokrotne aktualizacje oferty po wygraniu aukcji
 • aukcje na wsparcie operacyjne – po zakończeniu okresów wsparcia – zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady przeprowadzenia, uprawnienia do pokrycia ujemnego salda, zasady rozliczenia obowiązku sprzedaży oraz ustalania cen referencyjnych
 • zmiany w obszarze kontroli w systemie aukcyjnym
 • zmiany w obszarze rozliczenia ujemnego salda
 • przepisy przejściowe (23)

C. System stałej ceny lub premii – zmiany – „wsparcie po okresie wsparcia”:

 • zmiany przedmiotowe FiP
 • zmiana mocy zainstalowanej a wsparcie
 • wsparcie FiT lub FiP a instalacje nowe i modernizowane (zasady modernizacji)
 • stała cena – zakres zmian
 • zamiany w okresie wsparcia
 • przepadek zabezpieczenia – warunki
 • sprzedaż FiP po upływie okresów wsparcia, nowe uprawnienie, nowe deklaracje
 • możliwość ograniczenia mocy instalacji korzystających z wydłużonego FiP
 • poziom stałej ceny zakupu wydłużonego FiP

13.15–14.00 Przerwa

14.30–14.45 Zmiany w obszarze zakupu ciepła odnawialnego oraz odbioru biogazu „przez sieć gazową”

14.45–15.20 Najistotniejsze zmiany w obszarze gwarancji pochodzenia

15.20–15.30 Krajowy punkt kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii

15.30–15.45 Zmiany w obszarze kar

15.45–16.00 Wejście w życie i jego odroczenia – decyzja komisji

16.00 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie warsztatów

Dyskusja przewidywana po każdym bloku tematycznym.

Prowadzący:

radca prawny, dr nauk prawnych, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym 21 książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego oraz prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego, a także prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii – związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Więcej szczegółów i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>

Kontakt i rejestracja:
Eurocon
tel. 22 631 22 81
kom. 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany