UOKiK zgodził się na utworzenie spółki, która zbuduje ESP Młoty

UOKiK zgodził się na utworzenie spółki, która zbuduje ESP Młoty
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Przed tygodniem Sejm przyjął ustawę, która ma ułatwić budowę elektrowni szczytowo-pompowych. Pierwszą od lat inwestycją tego typu w Polsce ma być projekt Młoty. PGE i NFOŚiGW właśnie dostały zielone światło na utworzenie spółki, która ma zająć się jego realizacją.

PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) otrzymały zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji.

Dzięki tej decyzji możliwe będzie odpłatne objęcie przez NFOŚiGW udziałów w PGE Inwest 12 Sp. z o.o. – spółce celowej PGE odpowiedzialnej za realizację projektu elektrowni szczytowo-pompowej Młoty. Inwestycja ma powstać w Kotlinie Kłodzkiej w województwie dolnośląskim.

REKLAMA

Po decyzji regulatora PGE dokapitalizuje spółkę celową Inwest 12, a następnie NFOŚiGW obejmie w niej odpłatnie 49 proc. udziałów. PGE zachowa 51 proc. udziałów w spółce.

ESP Młoty jest najbardziej zaawansowanym tego typu projektem w Polsce. Zgoda na koncentrację umożliwi podpisanie z NFOŚiGW umowy inwestycyjnej na finansowanie tej inwestycji – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Uruchomienie za kilka lat

Według planów PGE uzyskanie wyników studium wykonalności dla projektu Młoty ma nastąpić w drugim kwartale 2023 roku i wówczas może zostać podjęta decyzja o realizacji inwestycji. Ukończenie budowy elektrowni szczytowo-pompowej planowane jest na 2030 rok.

REKLAMA

ESP Młoty osiągnie moc 750 MW i zostanie włączona do krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 400 kV.

W ramach inwestycji powstać mają dwa zbiorniki wodne, które dzięki swojej specyfice działania dodatkowo pełniłyby funkcję przeciwpowodziową dla gminy Bystrzyca Kłodzka.

Młoty to najbardziej zaawansowany projekt budowy ESP w Polsce, bazujący na pracach rozpoczętych w latach 70. ubiegłego wieku, jednak zawieszonych na początku lat 80. W 2013 roku inwestycja została ujęta w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bystrzycy Kłodzkiej (zaktualizowanym w 2018 i zmienionym w 2020), a także w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

Po wyłączeniu z eksploatacji jednostek węglowych w regionie ESP Młoty będzie wspierać stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski, jak również będzie pełnić funkcję przeciwpowodziową oraz utrzymania retencji wód w regionie – informuje PGE.

Specustawa dla ESP

Realizacji tej inwestycji powinna pomóc specustawa dla elektrowni szczytowo-pompowych, która została ostatnio uchwalona przez Sejm. Nowe prawo zakłada przede wszystkim przyznanie ESP statusu inwestycji celu publicznego. Więcej na ten temat w artykule: Sejm przyjął specustawę dla elektrowni szczytowo-pompowych.

Więcej na temat planów dotyczących ESP w Polsce w artykule: Rząd planuje 10 nowych elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce.

redakcja@gramwzielone.pl