Reforma systemu ETS zatwierdzona. Co się zmieni?

Reforma systemu ETS zatwierdzona. Co się zmieni?
Giampaolo Squarcina, flickr cc

Rada przyjęła pięć aktów prawnych, które mają umożliwić Unii Europejskiej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w dodatkowych sektorach gospodarki. Nowe regulacje zakładają także utworzenie specjalnego funduszu, z którego będą wspierani odbiorcy wrażliwi. Ponadto planowane jest wprowadzenie podatku granicznego, który ma niwelować utratę konkurencyjności europejskiego przemysłu z powodu dodatkowych kosztów wynikających z emisji CO2.

Rada przyjęła wczoraj następujące regulacje składające się na unijny pakiet „Fit for 55”:

  • Rewizja dyrektywy ETS
  • Zmiana rozporządzenia żeglugowego MRW
  • Rewizja dyrektywy lotniczej ETS
  • Rozporządzenie ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla
  • Rozporządzenie ustanawiające Społeczny Fundusz Klimatyczny

Przepisy przyjęte wcześniej przez Parlament Europejski, a teraz zatwierdzone przez Radę, są częścią pakietu „Fit for 55”, który określa politykę UE zgodnie z jej zobowiązaniem do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku.

REKLAMA

Głosowanie w Radzie jest ostatnim etapem procedury decyzyjnej. Po spełnieniu pozostałych formalnych kroków przepisy zostaną opublikowane w unijnym Dzienniku Urzędowym UE.

Nowe regulacje przede wszystkim wprowadzają duże zmiany w unijnym Systemie Handlu Emisjami (EU ETS), który tworzy rynek handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla oparty na systemie cap-and-trade. Do tej pory obejmował on energochłonne gałęzie unijnego przemysłu, energetykę i lotnictwo.

Nowe przepisy zwiększają ogólne ambicje redukcji emisji do 2030 roku w sektorach objętych EU ETS do 62 proc. w porównaniu z poziomami z 2005 roku.

Żegluga zapłaci za emisje CO2

Ponadto uzgodniono, że do EU ETS zostaną włączone po raz pierwszy emisje z żeglugi. Obowiązki przedsiębiorstw żeglugowych dotyczące umarzania uprawnień będą wprowadzane stopniowo: 40 proc. dla zweryfikowanych emisji od 2024 roku, 70 proc. od 2025 roku i 100 proc. od 2026 roku. Większość dużych statków zostanie od początku objęta zakresem EU ETS, podczas gdy inne zostaną w pierwszej kolejności objęte rozporządzeniem MRV w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 z transportu morskiego i dopiero później włączone do EU ETS.

Emisje inne niż CO2 (metan i N2O) zostaną ujęte w rozporządzeniu MRV od 2024 roku, a w EU ETS od 2026 roku.

Nowe koszty za emisje w budownictwie i transporcie

Ustanowiono nowy, odrębny system handlu emisjami dla budownictwa, transportu drogowego i dodatkowych sektorów (głównie drobnego przemysłu), aby zapewnić efektywne kosztowo redukcje emisji w tych sektorach, które do tej pory okazały się trudne do dekarbonizacji.

Nowy system będzie obejmował dostawców energii i paliw zaopatrujących budynki, transport drogowy i dodatkowe sektory od 2027 roku. Wprowadzono zabezpieczenie, dzięki któremu w przypadku wyjątkowo wysokich cen ropy i gazu w okresie poprzedzającym start nowego systemu zostanie to przesunięte na rok 2028.

Lotnictwo straci darmowe uprawnienia

Bezpłatne uprawnienia do emisji dla sektora lotniczego będą stopniowo wycofywane, a od 2026 roku wprowadzony zostanie pełny system aukcji. Do 31 grudnia 2030 roku zarezerwowanych zostanie 20 mln uprawnień, aby zachęcić operatorów statków powietrznych do rezygnacji z paliw kopalnych.

REKLAMA

EU ETS będzie miał zastosowanie do lotów wewnątrzeuropejskich (w tym lotów do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii), natomiast w przypadku lotów pozaeuropejskich będzie stosowany mechanizm określany jako CORSIA.

Poprawiona ma zostać przejrzystość w zakresie emisji i kompensacji przez operatorów statków powietrznych oraz ustanowione zostaną ramy monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji skutków lotnictwa niezwiązanych z CO2. Do 1 stycznia 2028 roku, opierając się na wynikach tych analiz, Komisja zaproponuje, w stosownych przypadkach, środki łagodzące skutki dla lotnictwa inne niż CO2.

Graniczny podatek węglowy

Nowe przepisy wprowadzą Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), czyli mechanizm dotyczący importu produktów w branżach wysokoemisyjnych. Celem CBAM jest zwiększenie konkurencyjności unijnego przemysłu względem konkurencji z regionów, w których przedsiębiorstwa nie są obarczane kosztami emisji CO2.

Do końca 2025 roku CBAM będzie funkcjonował wyłącznie jako obowiązek raportowania. Będzie on wprowadzany stopniowo, równolegle do wycofywania bezpłatnych uprawnień w ramach zmienionego systemu EU ETS dla danych sektorów.

Bezpłatne uprawnienia dla sektorów objętych mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – tj. sektorów produkcji cementu, aluminium, nawozów, energii elektrycznej, wodoru, żelaza i stali, a także niektórych prekursorów i ograniczonej liczby produktów przetwórczych – będą stopniowo wycofywane w ciągu dziewięciu lat między 2026 a 2034 rokiem.

CBAM ma jednocześnie promować import towarów przez przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej, którzy spełniają wysokie standardy klimatyczne obowiązujące w 27 krajach członkowskich UE.

Nowy mechanizm ma zachęcić rządy i firmy spoza Unii do przyłączenia się do działań na rzecz klimatu.

Społeczny Fundusz Klimatyczny

Nowe prawo wprowadza także Społeczny Fundusz Klimatyczny, który ma służyć finansowaniu działań i inwestycji wspierających gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu oraz pomagających w radzeniu sobie z dodatkowymi kosztami wynikającymi z emisji w obszarze budownictwa, transportu drogowego i innych sektorów.

Społeczny Fundusz Klimatyczny będzie finansowany głównie z dochodów z nowego systemu handlu emisjami do maksymalnej kwoty 65 mld euro, uzupełnionej wkładami krajowymi. Fundusz ma funkcjonować w latach 2026–2032.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.