Ceny gwarancji pochodzenia minimalnie spadły. Wkrótce zmiany w przepisach

Ceny gwarancji pochodzenia minimalnie spadły. Wkrótce zmiany w przepisach

W ubiegłym miesiącu średnia cena gwarancji potwierdzających wytworzenie energii w źródle odnawialnym okazała się nieznacznie niższa od ceny z wcześniejszego miesiąca. Wkrótce w zakresie handlu gwarancjami pochodzenia zajdą spore zmiany. Przewiduje je najnowszy projekt nowelizacji ustawy o OZE, który właśnie trafił do parlamentu.

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii wyniosły w kwietniu 3 734 846 MWh, co stanowi wzrost o 10 proc. rok do roku. W porównaniu do wcześniejszego miesiąca był to jednak wyraźny spadek. W marcu sprzedano na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) gwarancje odpowiadające wytworzeniu 5 869 565 MWh energii elektrycznej.

Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE w ubiegłym miesiącu ukształtowała się na poziomie 10,93 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,07 zł/MWh w stosunku do średniej ceny z marca.

REKLAMA

W marcu średnia cena gwarancji wyniosła 11,00 zł/MWh i spadła w stosunku do ceny z wcześniejszego miesiąca o 2,89 zł/MWh.

W lutym br. średnia ważona cena gwarancji wyniosła 13,89 zł/MWh, co było wzrostem aż o 6,53 zł/MWh w stosunku do ceny z wcześniejszego miesiąca. Była to najwyższa średnia miesięczna cena w sięgającej 2014 roku historii polskiego systemu gwarancji pochodzenia.

Gwarancje pochodzenia – wkrótce zmiany w przepisach

Gwarancje pochodzenia energii stanowią instrument, który ma umożliwić ujawnienie i poświadczenie odbiorcy końcowemu, że określona ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z OZE lub w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Gwarancje powstają wraz z produkcją energii, a tracą ważność z chwilą ich umorzenia odbiorcy końcowemu lub po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia produkcji lub daty wydania. Wytwórcy zielonej energii mają możliwość składania wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia za poszczególne miesiące, okresy kilkumiesięczne lub sumarycznie za cały rok kalendarzowy. Dokumenty te wystawiane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), a następnie wczytywane do systemu informatycznego TGE.

Spore zmiany w zakresie handlu gwarancjami pochodzenia przewiduje najnowszy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który w ubiegłym miesiącu został zatwierdzony przez Radę Ministrów i trafił już do Sejmu.

W zakresie gwarancji pochodzenia projekt zakłada wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II), a konkretnie art. 19 tej dyrektywy.

REKLAMA

Nowe przepisy mają między innymi rozszerzyć możliwość wydania gwarancji pochodzenia na takie rodzaje i nośniki energii jak biometan, ciepło lub chłód, biogaz albo biogaz rolniczy. Ta zmiana łączy się z koniecznością innych zmian – obejmujących umożliwienie wydawania gwarancji już nie tylko za energię wprowadzoną do publicznej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Ponadto Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które przygotowało projekt nowelizacji, założyło wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla wodoru odnawialnego, co jest elementem pakietu zmian legislacyjnych określonych w strategicznym dokumencie pn. „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” (PSW).

URE dołączy do stowarzyszenia AIB

Zmiany w ustawie o OZE w zakresie gwarancji pochodzenia zakładają także ułatwienie handlu transgranicznego. W tym celu konieczne będzie – uwzględnione w projekcie nowelizacji – przystąpienie Urzędu Regulacji Energetyku do europejskiego stowarzyszenia AiB (Association of Issuing Bodies), które zrzesza podmioty wydające gwarancje pochodzenia.

Ministerstwo Klimatu zapewnia, że przystąpienie URE do AIB jest niezbędne do zapewnienia międzynarodowej uznawalności wydawanych w naszym kraju gwarancji pochodzenia.

Brak członkostwa w AIB obok kwestii czysto formalnych – ograniczających możliwość wymiany gwarancji pochodzenia w ujęciu międzynarodowym dla niektórych potencjalnych inwestorów zagranicznych – może stanowić także czynnik decydujący o atrakcyjności inwestycji w Polsce. Coraz więcej przedsiębiorstw, dbając o swój wizerunek, chce komunikować na zewnątrz, że energia wykorzystywana w tym przedsiębiorstwie pochodzi ze źródeł odnawialnych – zaznaczają autorzy projektu nowelizacji ustawy o OZE.

Przybywa firm handlujących gwarancjami

Z końcem 2022 roku w prowadzonym przez TGE Rejestrze Gwarancji Pochodzenia (RGP) status członka miało 1618 podmiotów. Wyłącznie w ubiegłym roku przybyło ich 518, natomiast w pierwszych czterech miesiącach tego roku ich liczba wzrosła już o 239 – z czego w kwietniu przybyło 29.

Na koniec ubiegłego miesiąca w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia było łącznie 1857 członków.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.