Mamy ponad 4,2 tys. małych instalacji OZE. Jakich jest najwięcej?

Mamy ponad 4,2 tys. małych instalacji OZE. Jakich jest najwięcej?
Unsplash

Urząd Regulacji Energetyki odnotował znaczny wzrost liczby małych instalacji OZE w 2022 roku. Wynikał on jednak w dużej mierze ze zmian w definicji tego rodzaju instalacji. Fotowoltaika dominuje w segmencie małych instalacji OZE, ale ta dominacja nie jest już tak wyraźna jak w segmencie mikroinstalacji.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii mała instalacja OZE to instalacja o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV – albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) opracowuje i publikuje raporty na temat wytwarzania energii w małych instalacjach OZE od 2016 roku. Od tego czasu liczba wytwórców energii w instalacjach tego rodzaju wzrosła sześciokrotnie: z około 400 do ponad 2,4 tys. podmiotów, a ilość produkowanej energii  – ponad 50-krotnie.

REKLAMA

Regulator odnotowuje, że największy wzrost liczby małych instalacji nastąpił w latach 2021‒2022. Na koniec 2021 roku do rejestru wytwórców energii w małej instalacji (RMIOZE) prowadzonego przez Prezesa URE wpisanych było 1292 wytwórców, a na koniec 2022 roku ‒ już 2448. Nastąpił więc wzrost o prawie 90 proc.

Urząd zaznacza, że główną przyczyną tak dużego wzrostu była przede wszystkim zmiana przepisów dotyczących górnej granicy przedziału łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE podlegających wpisowi do RMIOZE – z 0,5 MW do 1 MW. To skutkowało przeniesieniem do RMIOZE ponad 3,1 tys. instalacji ujętych dotąd w koncesjach udzielonych przez Prezesa URE.

Dominacja PV nie tak wyraźna jak w mikroinstalacjach

Według stanu na koniec 2022 roku większość elektrowni w segmencie małych instalacji OZE została wykonana z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej. Ich udział w ogólnej liczbie wyniósł 71,7 proc., a ich łączna zainstalowana moc sięgała niemal 2,5 GW.

REKLAMA

Dominacja fotowoltaiki w tym segmencie jest jednak wyraźnie mniejsza niż w segmencie mikroinstalacji, czyli mniejszych instalacji o jednostkowej mocy do 50 kW. Tam fotowoltaika stanowi niemal 100 proc. wszystkich systemów, których liczba w skali kraju przekracza 1,2 mln. Mikroinstalacji wykonanych w innych technologiach niż PV jest zaledwie kilkadziesiąt.

Liczba małych instalacji OZE w poszczególnych technologiach na koniec ubiegłego roku była następująca:

  • elektrownie fotowoltaiczne – 3056 (2491,8 MW),
  • elektrownie wiatrowe – 611 (403,3 MW),
  • elektrownie wodne – 404 (97,2 MW),
  • biogazownie – 180 (75,1 MW),
  • elektrownie biomasowe – 8 (4,6 MW).

Zmiana w sprzedaży

Urząd Regulacji Energetyki odnotowuje, że wytwórcy w małych instalacjach OZE w 2022 roku wyprodukowali ponad 6728 GWh energii elektrycznej, z czego sprzedawcom zobowiązanym sprzedali nieco ponad 42 proc. (ponad 2821 GWh), a sami zużyli lub sprzedali innym sprzedawcom blisko 58 proc. wyprodukowanej przez siebie energii.

Regulator dostrzega zmianę w tym zakresie, która zaszła w porównaniu z poziomem autokonsumpcji z 2021 roku. Wtedy wytwórcy w małych instalacjach OZE (było ich 1292) wyprodukowali ponad 532 GWh energii elektrycznej, z czego sprzedawcom zobowiązanym sprzedali nieco ponad 66 proc. (ponad 352 GWh), a sami zużyli lub sprzedali innym sprzedawcom blisko 34 proc.

Urząd zaznacza, że wpływ na tę zmianę miała przede wszystkim migracja do segmentu małych instalacji OZE podmiotów koncesjonowanych posiadających większe instalacje o jednostkowej mocy od 0,5 MW do 1 MW.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.