Samowystarczalna energetycznie dzielnica w Polsce

Samowystarczalna energetycznie dzielnica w Polsce
źródło: siewierzjeziorna.pl

Na Górnym Śląsku ma powstać pierwsza w Polsce dzielnica budowana całościowo z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Celem jest samowystarczalność energetyczna mieszkańców.

Miasteczko Siewierz Jeziorna (MSJ) jest dzielnicą miasta Siewierz, położoną na północnym brzegu Metropolii Katowickiej. Miejsce to budowane jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii niskoemisyjnych. W projekt zaangażowana jest firma E.ON Polska, która opracowała trzy scenariusze – w ramach tzw. Masterplanu – dla MSJ.

Strategia energetyczna MSJ

Za główne wyzwanie uznane zostało zapewnienie jak najwyższej samowystarczalności energetycznej dzielnicy przy jak najniższej emisji CO2. Wymaga to opracowania strategii energetycznej Miasteczka Siewierz Jeziorna, do którego wstępem ma być Masterplan przygotowany przez E.ON.

REKLAMA

Od 2008 roku nasza spółka Miasteczko Siewierz Jeziorna tworzy zrównoważoną dzielnicę na północnym skraju Metropolii Katowickiej. Naszym celem jest stworzenie wzorcowego projektu, którego podstawową cechą będzie wysoka jakość życia, dostępność dla społeczeństwa, ograniczanie wpływu na środowisko. Właściwie zaprojektowane rozwiązanie miejskie, zachęcające do rezygnacji z samochodów, ułatwiające aktywność fizyczną, dostępność usług i zaopatrzenia znacząco obniżają ślad węglowy naszego projektu – wyjaśnia w materiałach informacyjnych projektu Robert Jacek Moritz, prezes zarządu spółki Miasteczko Siewierz Jeziorna.

Odnosząc się do scenariuszy przygotowanych przez E.ON, prezes spółki MSJ wskazuje, że zastosowanie proponowanych rozwiązań może pozwolić na osiągnięcie samowystarczalności energetycznej w ponad 70 proc.

Oferowane naszym klientom rozwiązania OZE dopasowujemy do ich indywidualnych potrzeb. Właśnie w taki sposób stworzony został „Masterplan zapotrzebowania energetycznego dla Miasteczka Siewierz Jeziorna”, który stanowi analizę możliwości osiągnięcia jak największej samowystarczalności energetycznej. Koncept zawiera również szereg rekomendowanych dla tego miejsca technologii oraz wyznacza kierunki zalecanych zmian na drodze do jego zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Andrzej Modzelewski, prezes zarządu E.ON.

Jak podkreśla, szczególnie ważnym aspektem projektu jest zwiększenie stabilności cen energii dla mieszkańców MSJ.

Trzy scenariusze

E.ON przygotował dla Miasteczka Siewierz Jeziorna trzy scenariusze rozwoju energetycznego, określone jako: Bierny, Zdecentralizowana społeczność energetyczna, Zintegrowana społeczność energetyczna.

Pokrycie z OZE w 20 proc.

W pierwszym scenariuszu inwestycje OZE realizowane będą na minimalnym poziomie, wymuszonym przez regulacje prawne. Na terenie MSJ nie powstanie żadna społeczność energetyczna, a indywidualne inwestycje w OZE będą nieliczne. W latach 2025–2031 instalacje PV znajdowałyby się na co 10. nowym budynku. Od roku 2032 powstawałyby instalacje fotowoltaiczne na wszystkich nowo budowanych i projektowanych budynkach, wdrażane byłyby też pompy ciepła w związku z koniecznością rezygnacji z kotłów gazowych.

W 2045 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniosłoby około 33,14 GWh, a moc w OZE wynosiłaby 6,1 MW. Dawałoby to pokrycie z OZE zapotrzebowania na energię elektryczną całego MSJ na poziomie około 19 proc.

REKLAMA

strategia energetyczna dla Miasteczka Siewierz Jeziorna
Opracowanie E.ON Polska SA

Lokalna społeczność energetyczna

Drugi wariant zakłada większą świadomość ekologiczną interesariuszy i mieszkańców. Powstałaby lokalna społeczność energetyczna i realizowanych byłoby więcej indywidualnych działań w zakresie OZE. Pojawiłyby się liczne ekologiczne źródła ciepła dla pojedynczych budynków i ich grup.

W latach 2025–2031 na co 10. nowo powstającym budynku znajdowałyby się instalacje PV, a od 2032 – na każdym nowo budowanym i nowo projektowanym budynku. Od 2025 roku budowane byłyby też duże gruntowe instalacje fotowoltaiczne i carporty z PV (25 proc. całkowitej liczby miejsc parkingowych dla nowych nieruchomości). Ponadto od 2029 roku wdrażane byłyby pompy ciepła w nowych budynkach.

W tym scenariuszu w 2045 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniosłoby około 33,18 GWh, a moc zainstalowana w OZE – 13,3 MW. Ekologiczne źródła wytwórcze pokryłyby więc około 41 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną MSJ.

strategia energetyczna dla Miasteczka Siewierz Jeziorna
Opracowanie E.ON Polska SA

Zintegrowane działania energetyczne

Trzeci scenariusz z kolei zakłada świadomą i zaplanowaną realizację działań w celu zwiększenia samowystarczalności energetycznej. Istnieje społeczność energetyczna, a interesariusze i mieszkańcy MSJ świadomie wykorzystują lokalne zasoby pod budowę źródeł OZE.

W tym wariancie w latach 2025–2031 instalacje PV znajdowałyby się na co 10. nowym budynku, a od 2032 – na każdym nowo budowanym i nowo projektowanym. Od 2025 roku budowane byłyby duże gruntowe instalacje PV i carporty z fotowoltaiką (50 proc. całkowitej liczby miejsc parkingowych dla nowych nieruchomości). Dodatkowo od 2029 roku powstawałyby instalacje gazyfikacji biomasy w kogeneracji i od tego samego roku wdrażane byłyby pompy ciepła przy wykorzystaniu rozwiązania dla sieci niskich temperatur w cieple.

Scenariusz trzeci zakłada, że w 2045 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 30,56 GWh, a zainstalowana moc w odnawialnych źródłach energii osiągnie około 21,5 MW. Własne źródła OZE pokryją wówczas 72 proc. całego zapotrzebowania energetycznego MSJ.

strategia energetyczna dla Miasteczka Siewierz Jeziorna
Opracowanie E.OM Polska SA

Jak wskazuje E.ON, Masterplan jest pierwszym krokiem do opracowania strategii energetycznej dla Miasteczka Siewierz Jeziorna. Ta zaś ma doprowadzić do osiągnięcia częściowej lub pełnej samowystarczalności energetycznej tej dzielnicy.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.