Dofinansowanie dla klastrów i spółdzielni. Wkrótce nabór

Dofinansowanie dla klastrów i spółdzielni. Wkrótce nabór
Unsplash

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne będą mogły wystąpić o dofinansowanie na planowane inwestycje. Najnowsza nowelizacja ustawy o OZE wprowadziła istotne zmiany w zakresie zasad funkcjonowania tego rodzaju podmiotów.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zatwierdził regulamin wyboru przedsięwzięć w konkursie, którego celem jest wyłonienie 139 projektów przygotowanych przez klastry energii, spółdzielnie energetyczne i samorządy. W ramach konkursu przygotowana zostanie dokumentacja dla inwestycji w odnawialne źródła energii. Budżet naboru wynosi blisko 187 mln zł.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) informuje, że nabór jest pierwszą częścią programu inwestycji B2.2.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”, której łączny budżet wynosi blisko 435 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

REKLAMA

Wsparcie przedinwestycyjne obejmie opracowanie modelu prawno-organizacyjnego i biznesowego potrzebnego do uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej.

Druga część obejmie wyłonienie 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które uzyskają dofinansowanie na wykonanie demonstracyjnych instalacji OZE i wdrożenie zaawansowanych usług energetycznych.

Wysokość dofinansowania

Wnioski o dofinansowanie mogą składać klastry energii, spółdzielnie energetyczne i jednostki samorządu terytorialnego (JST). Maksymalna jednostkowa kwota dofinansowania dla klastrów wynosi 1,55 mln zł, dla spółdzielni jest to kwota 400 tys. zł, a dla JST – 1,4 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 95 proc. wartości projektu.

Nabór wniosków rozpocznie się 12 września br. i będzie prowadzony w trybie ciągłym do osiągnięcia zakładanej liczby projektów.

Więcej pieniędzy z REPowerEU?

Dodatkowo MRiT zgłosiło program B2.2.2 do zwiększenia alokacji w ramach planu Komisji Europejskiej REPowerEU, który jest odpowiedzią na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę.

Resort rozwoju informuje, że w przypadku zasilenia programu środkami z programu REPowerEU budżet całego programu ma zostać powiększony z 435 mln zł do ponad 851 mln zł. To przełoży się na wzrost liczby wspieranych inwestycji – na etapie przedinwestycyjnym – ze 139 do 200 – a także projektów na etapie wsparcia inwestycyjnego – z 10 do 20.

MRiT liczy, że decyzje w zakresie zwiększenia kwoty dofinansowania powinny zapaść do końca tego roku.

REKLAMA

Klastry na nowych zasadach

Ostatnio parlament uchwalił kolejną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza szereg zmian m.in. w zasadach działalności klastrów energii.

Nowe regulacje zakładają, że klastry będą mogły obejmować teren jednego powiatu, pięciu sąsiadujących ze sobą gmin i dodatkowo mają funkcjonować na obszarze jednego operatora sieci dystrybucyjnej. Wprowadzony zostanie obowiązek wpisu do rejestru klastrów, który ma być prowadzony przez URE.

Zachęcić do działalności w ramach klastrów mają preferencje w zakresie rozliczeń wytwarzanej energii. Energia wyprodukowana, a następnie zużyta przez strony klastra będzie zwolniona z opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej, a także z obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia i efektywności energetycznej. Dodatkową zachętą, skłaniającą do większej konsumpcji wytwarzanej energii w ramach klastra, ma być upust od zmiennych składników opłat dystrybucyjnych w przypadku autokonsumpcji przekraczającej 60 proc.

Aby skorzystać z tych zwolnień, klastry będą musiały spełnić szereg nowych wymogów. Do końca 2026 r. co najmniej 30 proc. energii wytwarzanej i wprowadzanej do sieci przez strony porozumienia klastra musi pochodzić z OZE, a łączna moc zainstalowanych instalacji w klastrze energii – nie przekraczać 150 MW oraz umożliwić pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 40 proc. łącznego rocznego zapotrzebowania odbiorców wchodzących w skład klastra energii.

Moc magazynów energii w ramach klastra energii powinna wynosić co najmniej 2 proc. łącznej mocy instalacji wytwórczych w tym klastrze.

Najnowsze zmiany w ustawie o OZE wprowadzają ponadto nowe zasady działania spółdzielni energetycznych, których zakres funkcjonowania zostanie poszerzony o obrót i magazynowanie energii z biogazu oraz biometanu.

Webinar dla klastrów i spółdzielni

Najnowszemu naborowi wniosków o dofinansowanie w programie B2.2.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” będzie poświęcony webinar, który przeprowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Webinar odbędzie się w dniu 17 sierpnia o godz. 10, a jego celem jest prezentacja założeń i struktury dokumentacji w regulaminie wyboru przedsięwzięć. Zapisy są prowadzone na stronie MRiT pod tym linkiem.

Dokumentacja naboru wniosków jest dostępna na stronie resortu rozwoju pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.