400 mln zł dofinansowania dla rolników na energię odnawialną

400 mln zł dofinansowania dla rolników na energię odnawialną
Agrikomp

Realizowany od początku tego roku program dofinansowania na odnawialne źródła energii dla rolników zostanie zasilony dodatkowymi środkami. Dotychczas w programie Energia dla Wsi złożonych zostało kilkadziesiąt wniosków. Na razie zawarto jednak tylko jedną umowę o dofinansowanie.

Program Energia dla Wsi jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewiduje wsparcie dla gospodarstw rolnych, które chcą zainwestować w instalacje do produkcji i magazynowania energii, aby w ten sposób zmniejszyć koszty prowadzonej działalności.

Dofinansowanie z Energii dla Wsi mogą uzyskać nie tylko indywidualni rolnicy, ale także spółdzielnie energetyczne – już istniejące i dopiero powstające – oraz ich członkowie. Środki z programu można przeznaczyć na inwestycje w biogazownie, elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe oraz zintegrowane z tymi źródłami magazyny energii.

REKLAMA

W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych można się ubiegać o pożyczkę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. 25 mln zł). W przypadku biogazowni rolniczych można otrzymać 65 proc. dofinansowania w ramach dotacji na budowę biogazowni rolniczej oraz pożyczkę pokrywającą do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

Wartość dofinansowania na poszczególne instalacje w programie Energia dla Wsi w przypadku spółdzielni energetycznych i jej członków wyglądają następująco:

  • instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW – 10 MW: pożyczka do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (i ewentualnie dotacja na magazyn energii do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych źródła wytwórczego);
  • biogazownie i elektrownie wodne o mocy 10 kW – 10 MW: dotacja do 45 proc. lub/i pożyczka do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (i ewentualnie dotacja na magazyn energii do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych źródła wytwórczego).

Wartość dofinansowania, w przypadku gdy beneficjentem jest indywidualny rolnik, wyglądają następująco:

  • instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kW – 1 MW: pożyczka do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (i ewentualnie dotacja na magazyn energii do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych źródła wytwórczego);
  • biogazownie i elektrownie wodne o mocy 10 kW – 1 MW: dotacja do 45 proc. lub/i pożyczka do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (i ewentualnie dotacja na magazyn energii do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych źródła wytwórczego).

Dla obu grup beneficjentów poziom dotacji może zostać zwiększony o 20 punktów proc. w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów proc. w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Budżet aktualnego naboru wniosków w programie Energia dla Wsi został ustalony początkowo na poziomie 100 mln zł. Teraz jednak zostanie zwiększony. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, że do programu zostanie dołożona kwota w wysokości 400 mln zł. Dzięki temu pula dostępnych środków zwiększy się do 500 mln zł.

Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” wprowadzono wymóg udziału środków własnych wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

REKLAMA

Maksymalna wysokość pożyczki to 25 mln zł. Może zostać ona przyznana na warunkach rynkowych lub na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M + 50 punktów proc., nie mniej niż 1,5 proc. w skali roku).

Dofinansowanie na biogazownie i elektrownię wodną

Dotychczas w programie Energia dla Wsi złożone zostały 74 wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na łączną kwotę dofinansowania 355 mln zł, w tym złożono 73 wnioski na dofinansowanie na budowę biogazowni. Ich planowa moc wynosi od 0,015 MW do 0,99 MW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał też jeden wniosek o dofinansowanie do budowy małej elektrowni wodnej. W przypadku tego ostatniego wniosku zawarta w nim kwota dofinansowania wynosi 4,87 mln zł.

Na razie NFOŚiGW zawarł tylko jedną umowę o dofinansowanie w formie dotacji. Jej beneficjentem jest rolnik planujący uruchomienie mikrobiogazowni. Otrzyma na ten cel dotację w wysokości 1,49 mln zł.

Budżet Energii dla Wsi może ponownie wzrosnąć

W przypadku wyczerpania dotychczasowego budżetu może on zostać ponownie zwiększony. W sumie na realizację całego programu Energia dla Wsi może zostać przeznaczona kwota do 1 mld zł. W tym na dofinansowanie w formie dotacji może zostać przeznaczone 485 mln zł, a pozostały budżet programu zostanie przeznaczony na finansowanie w formie pożyczek. Środki na realizację programu mają pochodzić z unijnego Funduszu Modernizacyjnego.

Aktualny nabór wniosków w programie Energia dla Wsi będzie prowadzony do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Nowe preferencje dla biogazowni

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla w informacji na temat zwiększenia budżetu w programie Energia dla Wsi, że inwestorzy planujący budowę biogazowni rolniczych oprócz dofinansowania na ten cel mogą liczyć również na ułatwienia wynikające z uchwalonej niedawno ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych.

Preferencje dla inwestycji w biogazownie rolnicze, które zostały zapisane w tej ustawie, są jednak przewidziane dla zamkniętego katalogu inwestorów. Więcej na ten temat w artykule: Ustawa o biogazowniach podpisana przez prezydenta.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.